EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0158

Povzetek sodbe

Sodba Sodišča (peti senat) z dne 20. maja 2010.
Evropska komisija proti Kraljevini Španiji.
Neizpolnitev obveznosti države – Direktiva 2003/88/ES – Organizacija delovnega časa – Necivilno osebje javne uprave – Neprenos v predpisanem roku.
Zadeva C-158/09.

Keywords
Subject of the case
Izrek

Keywords

Tožba zaradi neizpolnitve obveznosti

Preizkus utemeljenosti, ki ga opravi Sodišče

Upoštevni položaj

Stanje po izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju (člen 226 ES; Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2003/88) (Glej točke od 7 do 10.)

Subject of the case

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 1(3) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 299, str. 9) in člena 18(a) Direktive Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL L 307, str. 18), ki je bil ohranjen s členom 27(1) Direktive 2003/88, ki ga je treba brati skupaj s Prilogo I, del B, k isti direktivi – Necivilno osebje javne uprave

Izrek

Izrek

1. Kraljevina Španija s tem, da v predpisanem roku ni sprejela vseh zakonov in drugih prepisov za uskladitev z Direktivo 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa glede necivilnega osebja javne uprave, ni izpolnila obveznosti iz člena 1(3) te direktive.

2. Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

Top