EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1485

Smernice za obratovanje sistema za prenos električne energije

Smernice za obratovanje sistema za prenos električne energije

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/1485 – smernice za obratovanje sistema za prenos električne energije

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba opredeljuje minimalne zahteve za obratovanje prenosnega omrežja v vsej EU, čezmejno sodelovanje med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij*, ki uporabljajo zadevne karakteristike priključenih sistemskih operaterjev distribucijskih omrežij,* in pomembne uporabnike omrežja*.
 • Te smernice so potrebne, ker zagotavljajo obratovalno sigurnost, frekvenco napajanja in učinkovitost interkonekcijskega sistema in virov.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (ES) št. 714/2009 v okviru tretjega zakonodajnega svežnja na področju energije določa pravila, ki urejajo dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije, da bi se zagotovilo pravilno delovanje notranjega trga EU z električno energijo. Vzpostavlja Evropsko mrežo operaterjev prenosnih omrežij za električno energijo (ENTSO za električno energijo), ki skupaj z Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev, pripravlja evropske kodekse in smernice omrežij – tj. pravila za delovanje elektroenergetske panoge in panoge plina, ki jih nato sprejme Evropska komisija. Ta pravila želijo zagotoviti, da sistemi za prenos energije izpolnjujejo cilje, ki obsegajo zanesljivost oskrbe, večjo konkurenčnost in energijo po dostopnih cenah.

Uredba Komisije (EU) 2017/1485 ima zelo tehnično vsebino, saj predstavlja smernice za obratovanje sistema za prenos električne energije, obsega pa pet oddelkov. Ta povzetek je osredotočen na del vsebine iz prvega oddelka, ki določa splošne vidike. Vsebuje tudi opis vsebine tehničnih oddelkov.

SPLOŠNI VIDIKI

Predmet

Uredba določa podrobne smernice o:

 • zahtevah in načelih v zvezi z obratovalno sigurnostjo;
 • pravilih in odgovornostih za usklajevanje in izmenjavo podatkov med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij, med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij ter med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij ali sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij in pomembnimi uporabniki omrežja pri načrtovanju obratovanja in obratovanju blizu realnega časa;
 • pravilih za usposabljanje in certificiranje zaposlenih pri sistemskih operaterjih;
 • pravilih o sigurnostni analizi obratovanja, vključno z regionalnim upravljanjem sigurnosti obratovanja in imenovanjem regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja;
 • zahtevah za usklajevanje izklopov;
 • zahtevah za načrtovanje voznih redov med regulacijskimi območju, za katera so odgovorni sistemski operaterji prenosnih omrežij, in
 • pravilih za vzpostavitev okvira EU za regulacijo delovne moči in frekvence ter rezerve.

Področje uporabe

Uredba se uporablja za vsa prenosna omrežja, distribucijska omrežja in povezovalne daljnovode v EU ter regijske koordinatorje sigurnega obratovanja, razen za omrežja na otokih držav EU, ki ne obratujejo sinhrono (tj. ki niso povezani) s sinhronim območjem celinske Evrope, Velike Britanije, severne Evrope, Irske in Severne Irske ali Baltika.

Opredelitve pojmov

Uredba vsebuje 159 predvsem tehničnih opredelitev pojmov.

TEHNIČNI ODDELKI

Področja, ki jih obravnavajo tehnični oddelki Uredbe, so:

 • 1.

  obratovalna sigurnost:

  • zahteve glede obratovalne sigurnosti,
  • izmenjava podatkov,
  • skladnost,
  • usposabljanje
 • 2.

  načrtovanje obratovanja:

  • podatki za sigurnostno analizo obratovanja pri načrtovanju obratovanja
  • sigurnostna analiza obratovanja (vključno s pravili za organizacijo regionalnega usklajevanja sigurnosti obratovanja z imenovanjem regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja),
  • usklajevanje izklopov,
  • zadostnost,
  • sistemske storitve (storitve, potrebne za obratovanje prenosnega ali distribucijskega omrežja),
  • načrtovanje voznega reda,
  • podatkovno okolje za načrtovanje obratovanja ENTSO za električno energijo
 • 3.

  Regulacija delovne moči in frekvence ter rezerve:

  • obratovalni sporazumi,
  • kakovost frekvence,
  • struktura regulacije delovne moči in frekvence,
  • delovanje regulacije delovne moči in frekvence,
  • rezerve za vzdrževanje frekvence,
  • rezerve za povrnitev frekvence,
  • rezerve za nadomestitev,
  • izmenjava in souporaba rezerv,
  • proces regulacije sinhronega časa,
  • sodelovanje s sistemskimi operaterji distribucijskih omrežij,
  • preglednost informacij.

Zadnji oddelek uredbe obravnava predvsem datume uporabe.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Splošna pravila, ki jih predstavlja ta uredba, se uporabljajo od 14. septembra 2017. Členi 41 do 53 (o izmenjavi podatkov med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja, med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja in sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja ter regulacijskim območjem sistemskega operaterja prenosnega omrežja, med sistemskimi operaterji prenosnega omrežja, sistemskimi operaterji distribucijskega omrežja in elektroenergijskimi moduli, priključenimi na distribucijsko omrežje ter med sistemskimi operaterji prenosnih omrežij in odjemnimi objekti, priključenimi na prenosno omrežje) se uporabljajo od 14. marca 2019, člen 54(4) (preskusi skladnosti in simulacije, ki jih izvaja pomembni uporabnih omrežja) pa od 18. avgusta 2019.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

sistemski operater prenosnih omrežij: organizacija, odgovorna za prenos energije na nacionalni ali regionalni ravni z uporabo fiksne infrastrukture.
sistemski operater distribucijskega omrežja: organizacija, odgovorna za zagotavljanje in obratovanj omrežij nizke, srednje in visoke napetosti za regionalno distribucijo električne energije ter oskrbo distribucijskih sistemov na nižji ravni ter neposredno priključenih uporabnikov.
pomembni uporabniki omrežja: obstoječi in novi objekti za proizvodnjo električne energije in odjemni objekti, pomembni za sistemske operaterje prenosnih omrežij zaradi svojega vpliva na prenosno omrežje v smislu zanesljivosti oskrbe, vključno z zagotavljanjem drugih sistemskih storitev.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije (UL L 220, 25.8.2017, str. 1–120).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 (UL L 211, 14.8.2009, str. 15–35).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 714/2009 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 15.11.2017

Na vrh