Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014Y0401(01)

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom o tajnih podatkih Sveta

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom o tajnih podatkih Sveta

Sporazum med institucijama določa, kako se dostopa do podatkov občutljive narave ali tajnih podatkov, ki jih Svet posreduje Parlamentu, in kako se takšne podatke obdeluje.

AKT

Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom in Svetom o pošiljanju tajnih podatkov Sveta o zadevah, ki niso s področja skupne zunanje in varnostne politike, Evropskemu parlamentu in njihovi obdelavi s strani Evropskega parlamenta

POVZETEK

KAJ JE NAMEN SPORAZUMA?

Besedilo določa dostop do tajnih podatkov, ki jih Svet posreduje Evropskemu parlamentu (EP), in njihovo obdelavo. Uporablja se za področja, na katerih EP deluje kot sozakonodajalec in v zvezi s katerimi se je treba z njim posvetovati ali za katera mora dati svojo odobritev. Sporazum zajema mednarodne sporazume, ki ne zadevajo izključno skupne zunanje in varnostne politike EU, dejavnosti, poročila o oceni ali druge dokumente, o katerih je treba obvestiti EP, ter dokumente o dejavnostih agencij EU, pri katerih ocenjevanju ali nadzoru sodeluje EP.

GLAVNE TOČKE

Sporazum opredeljuje tajne podatke EU, ki imajo eno od naslednjih oznak stopnje tajnosti:

  • EU RESTRICTED;
  • EU CONFIDENTIAL;
  • EU SECRET;
  • EU TOP SECRET.

Uporablja se tudi za tajne podatke iz države članice EU ali tretje države ali mednarodnih organizacij z oznako stopnje tajnosti, ki je enakovredna eni od zgoraj navedenih oznak.

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, so:

  • EP mora varovati tajne podatke v skladu s svojimi varnostnimi predpisi, ki so enakovredni varnostnim predpisom Sveta. Takšni podatki se smejo uporabljati le za namene, za katere je bil omogočen dostop. Ti podatki se lahko razkrijejo nepooblaščenim osebam, objavijo, dajejo drugim institucijam EU, državam članicam EU, tretjim državam ali mednarodnim organizacijam samo ob predhodnem pisnem soglasju Sveta;
  • poslancem Evropskega parlamenta se odobri dostop v skladu s stopnjo tajnosti. Biti morajo varnostno preverjeni, predsednik Parlamenta pa jim izda pooblastilo. V nekaterih primerih se dostop lahko odobri poslancem Evropskega parlamenta, ki so podpisali izjavo, da teh podatkov ne bodo razkrili. Določeni uradniki morajo biti varnostno preverjeni, pravico do dostopa pa dobijo zgolj zato, ker je določeno, da se morajo s podatki seznaniti;
  • takšni podatki morajo biti registrirani, da je mogoče slediti uporabnike, hranijo se na zavarovanem območju in se dajo na vpogled samo v zavarovani čitalnici v prostorih Parlamenta;
  • uporabniki ne smejo fotokopirati ali fotografirati vsebine, delati zapiskov ali prinašati elektronskih naprav v čitalnico;
  • zoper osebe, ki izgubijo ali zlorabijo tajne podatke, se lahko uvede disciplinski in/ali sodni postopek.

KDAJ SE SPORAZUM UPORABLJA?

Sporazum je bil podpisan 12. marca 2014. Veljati je začel 1. aprila 2014.

OZADJE

Sporazum zagotavlja, da se tajni podatki, ki jih EP potrebuje za izvajanje svojih nalog, obdelujejo na varen in odgovoren način ter v skladu z obstoječimi varnostnimi predpisi. Poleg tega tudi zagotavlja enakovredno obdelavo tajnih podatkov v vseh institucijah EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Medinstitucionalni sporazum

1. april 2014

-

UL C 95, 1.4.2014

POVEZANI AKTI

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2013 o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu (UL C 96, 1.4.2014, str. 1)

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 6. junija 2011 o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov s strani Evropskega parlamenta (UL C 190, 30.6.2011, str. 2)

23.09.2014

Na vrh