EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003H0361

Mikro, mala in srednje velika podjetja: opredelitev in področje uporabe

Mikro, mala in srednje velika podjetja: opredelitev in področje uporabe

POVZETEK:

Priporočilo Komisije – mikro, mala in srednje velika podjetja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA PRIPOROČILA?

To sporočilo določa merila za prepoznavanje, ali je podjetje mikro, malo ali srednje veliko podjetje (MSP). Te različne kategorije, ki izhajajo iz števila zaposlenih v podjetju ter prometa ali bilance stanja, določajo, ali je podjetje upravičeno do podpore iz finančnih in podpornih programov na ravni EU in nacionalni ravni. Opredelitve so začele veljati 1. januarja 2005.

KLJUČNE TOČKE

 • Opredelitev:
  • mikro podjetje: manj kot 10 zaposlenih in letni promet (znesek denarja, pridobljen v določenem obdobju) ali bilanca stanja (izjava o sredstvih in obveznostih podjetja) manj kot 2 milijona EUR;
  • malo podjetje: manj kot 50 zaposlenih in letni promet ali bilanca stanja manj kot 10 milijonov EUR;
  • srednje veliko podjetje: manj kot 250 zaposlenih in letni promet manj kot 50 milijonov EUR ali bilanca stanja manj kot 43 milijonov EUR.
 • MSP, ki izpolnjujejo različna merila, imajo lahko koristi od:
  • programov EU in nacionalnih programov za podporo podjetjem, kot je financiranje na področju raziskav, konkurenčnosti in inovacij, ki sicer v skladu s predpisi EU o državni pomoči ne bi bilo dovoljeno,
  • manj zahtev ali nižjih stroškov pri usklajevanju z zakonodajo EU.
 • Evropska komisija redno spremlja vpliv teh opredelitev v praksi. Neodvisna študija, ki je bila objavljena septembra 2012, ugotavlja, da ni bilo potrebe po pregledu meril, da pa bi lahko koristilo nekaj pojasnil in navodil v zvezi z veljavnimi predpisi.
 • Komisija je leta 2015 po oceni prvega vodnika za opredelitev MSP objavila dopolnjeno različico.

OZADJE

MSP predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU. So hrbtenica njenega gospodarstva. Ustvarijo dve od treh delovnih mest. Leta 2013 je več kot 21 milijonov MSP zagotavljalo skoraj 90 milijonov delovnih mest po vsej EU. MSP spodbujajo čut za podjetništvo in inovacije, pri tem pa pomagajo podpirati evropsko konkurenčnost, gospodarsko rast in zaposlovanje.

AKT

Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko C(2003) 1422) (UL L 124, 20.5.2003, str. 36–41)

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Na vrh