EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E102

Konkurenčna pravila za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh

Ta povzetek je arhiviran in ne bo posodobljen, ker povzeti dokument ni več veljaven ali ne odraža trenutnega stanja.

Konkurenčna pravila za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 169/2009 – konkurenčna pravila za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh

Člen 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) – pravila, ki se uporabljajo za podjetja: preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence

Člen 102 PDEU – pravila, ki se uporabljajo za podjetja: zloraba prevladujočega položaja podjetij

KAJ JE NAMEN TE UREDBE TER ČLENOV 101 IN 102 PDEU?

Uredba določa konkurenčna pravila EU za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh.

Člena 101 in 102 PDEU prepovedujeta protikonkurenčne sporazume in usklajena ravnanja med podjetji ter zlorabe prevladujočega položaja*.

KLJUČNE TOČKE

Uredba (ES) št. 169/2009 se uporablja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, katerih cilj ali posledica je:

 • določanje prevoznih tarif in pogojev,
 • omejevanje ali nadzor ponudbe prevoznih storitev,
 • razdelitev trgov prevoznih storitev,
 • uporaba tehničnih izboljšav ali tehnično sodelovanje,
 • skupno financiranje ali nakup prevozne opreme ali oskrbe prevozov, ki so
  • neposredno povezani z zagotavljanjem prevoznih storitev in
  • so potrebni za skupno opravljanje storitev cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh skupine podjetij.

Izjema za tehnične sporazume

Prepoved iz člena 101(1) PDEU se ne uporablja za sporazume, sklepe ali usklajena ravnanja, katerih cilj in posledica je uporaba tehničnih izboljšav ali vzpostavitev tehničnega sodelovanja z:

 • uvedbo standardov za opremo, za oskrbo s prevozi, za vozila ali za nepremične instalacije;
 • izmenjavo ali združevanjem osebja, opreme, vozil ali nepremičnih instalacij zaradi izvajanja prevoznih storitev;
 • organiziranjem in izvedbo zaporednih, dopolnilnih, nadomestnih ali kombiniranih prevozov ter z določanjem in uporabo pavšalnih tarif in pogojev za take prevoze, vključno s posebnimi konkurenčnimi tarifami;
 • uporabo prog, ki so z vidika operativnosti, najbolj smotrne za vožnje z eno vrsto prevoza;
 • usklajevanjem voznih redov za povezane proge;
 • združevanjem posamičnih pošiljk;
 • uvedbo enotnih pravil o vsebini tarif in pogojih za njihovo uporabo, pod pogojem, da takšna pravila ne določajo prevoznih tarif in pogojev.

Izjema za skupine malih in srednje velikih podjetij

Uredba določa tudi izjemo za skupine malih in srednje velikih podjetij, kadar:

 • zmogljivost posameznega podjetja v skupini ne presega 1 000 ton za cestni prevoz oz. 50 000 ton za prevoz po celinskih plovnih poteh;
 • skupna zmogljivost katere koli skupine ne presega 10 000 ton za cestni prevoz oz. 500 000 ton za prevoz po celinskih plovnih poteh.

Če ima izvajanje sporazuma, sklepa ali usklajenega ravnanja učinke, ki niso združljivi s členom 101(3) PDEU, se lahko od podjetij zahteva, da take učinke ustavijo.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 25. marca 2009.

Uredba (ES) št. 169/2009 kodificira in razveljavlja Uredbo (EGS) št. 1017/68 razen člena 13(3) navedene uredbe, ki se še naprej uporablja za odločitve, sprejete v skladu s členom 5 navedene uredbe, pred 1. majem 2004 do datuma izteka veljavnosti teh odločitev.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Zlorabe prevladujočega položaja: kadar ima podjetje položaj gospodarske moči in ta položaj izkorišča v zvezi s svojimi konkurenti in/ali potrošniki. Primeri vključujejo prodajo po cenah, ki so tako nizke, da jih manjši konkurenti ne morejo ponuditi.

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 169/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi konkurenčnih pravil za železniški in cestni promet ter promet po celinskih plovnih poteh (Kodificirana različica) (UL L 61, 5.3.2009, str. 1–5).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila za podjetja – Člen 101 (prejšnji člen 81 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 88–89).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VII – Skupna pravila o konkurenci, obdavčitvi in približevanju zakonodaje – Poglavje 1 – Pravila o konkurenci – Oddelek 1 – Pravila za podjetja – Člen 102 (prejšnji člen 82 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 89).

Zadnja posodobitev 06.03.2018

Na vrh