EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1939

Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva

Ustanovitev Evropskega javnega tožilstva

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2017/1939 – o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva („EJT“)

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba ustanavlja neodvisno in decentralizirano tožilstvo Evropske unije s pristojnostjo preiskovanja, pregona in obtožbe kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije.
 • Vzpostavlja sistem deljene pristojnosti med EJT in nacionalnimi organi pri obravnavi takih zadev.

KLJUČNE TOČKE

Sodelujoče države

Uredba, s katero se ustanavlja EJT z okrepljenim sodelovanjem, se uporablja za 22 sodelujočih držav EU: Belgijo, Bolgarijo, Češko, Nemčijo, Estonijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Luksemburg, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo, Slovaško in Finsko.

Druge države EU se lahko kadar koli pridružijo.

Področje uporabe

 • EJT je neodvisno in decentralizirano tožilstvo EU s pristojnostjo preiskovanja, pregona in obtožbe (prek nacionalnih sodišč) kaznivih dejanj proti proračunu EU, kot so goljufija (prek 10 000 EUR), korupcija ali čezmejna goljufija v zvezi z DDV nad 10 milijonov EUR.
 • Obstoječi organi EU, kot so OLAF (Evropski urad za boj proti goljufijam), Eurojust (Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah) in Europol (Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj), nimajo pristojnosti za izvajanje kazenskih preiskav in pregona. EJT bo vzpostavilo tesne odnose s temi organi Unije na podlagi vzajemnega sodelovanja v okviru njihovih mandatov.

Organizacija

EJT je zgrajeno na dveh ravneh:

 • na centralni ravni, ki jo sestavlja glavni urad na sedežu EJT v Luksemburgu. Centralno raven sestavljajo evropski glavni tožilec, njegova namestnika, evropski tožilci (po eden na sodelujočo državo EU) in upravni direktor;
 • na decentralizirani ravni, sestavljeni iz evropskih delegiranih tožilcev v državah EU.

Neodvisnost

 • Osebje EJT deluje v interesu EU kot celote in ne sme zahtevati ali sprejemati navodil od tretjih strank.
 • EJT je strukturno neodvisno od institucij ali služb EU.
 • Evropskega glavnega tožilca se izbere na podlagi javnega razpisa za predložitev kandidatur in ga imenujeta Evropski parlament in Svet. Njegov mandat je omejen na sedem let in se ne more obnoviti.
 • Evropski glavni tožilec se lahko razreši samo s sklepom Sodišča EU na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije.
 • Evropski delegirani tožilci morajo biti popolnoma neodvisni od nacionalnih organov pregona.

Od kdaj se ta uredba uporablja?

Uporablja se od 20. novembra 2017.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva („EJT“) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1–71).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29–41).

Sklep Komisije (EU) 2018/1094 z dne 1. avgusta 2018 o potrditvi udeležbe Nizozemske pri okrepljenem sodelovanju v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (UL L 196, 2.8.2018, str. 1–2).

Sklep Komisije (EU) 2018/1103 z dne 7. avgusta 2018 o potrditvi udeležbe Malte pri okrepljenem sodelovanju v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (UL L 201, 8.8.2018, str. 2–3).

Zadnja posodobitev 17.09.2018

Na vrh