Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0065

Gensko spremenjeni organizmi – posebni identifikatorji

Gensko spremenjeni organizmi – posebni identifikatorji

POVZETEK:

Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 o posebnih identifikatorjih za gensko spremenjene organizme

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba določa posebne identifikatorje*, podobne črtni kodi, za vsak posamezen gensko spremenjeni organizem* (GSO), ki je dan v promet. To je ključni element sledljivosti* in označevanja živil in krme, proizvedenih iz GSO, katerih namen je izboljšati potrošnikovo izbiro in določiti zaščitne ukrepe za zdravje in okolje.

KLJUČNE TOČKE

Za uskladitev z razvojem dogodkov v mednarodnih forumih uporabljata obliko posebnega identifikatorja podatkovna zbirka BioTrack Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Urad za izmenjavo informacij o biološki varnosti iz Kartagenskega protokola o biološki varnosti h Konvenciji o biološki raznovrstnosti.

Pri vsaki novi vlogi za dovoljenje za dajanje GSO v promet mora vlagatelj, preden ustvari posebni identifikator v predpisani obliki, v podatkovnih zbirkah preveriti, ali identifikator ni bil že dodeljen.

Če je dovoljenje za dajanje GSO v promet izdano, Evropska komisija Uradu za izmenjavo informacij o biološki varnosti sporoči posebni identifikator, ki se nato zabeleži v register EU dovoljenih GSO.

Vsem GSO, ki so bili dovoljeni, preden je uredba začela veljati, uredba dodeljuje posebne identifikatorje.

Oblika posebnega identifikatorja je opredeljena v prilogi k uredbi in je sestavljena iz devetih abecedno-numeričnih znakov. Prva dva ali trije znaki pomenijo ime podjetja ali organizacije. Drugi element, sestavljen iz petih ali šestih znakov, pomeni transformacijski dogodek*, zadnji element pa je sestavljen iz enega znaka, namenjenega preverjanju. Vsi trije elementi so ločeni s pomišljajem, na primer: MON-00603-1.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 16. januarja 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh spletnega mesta Evropske komisije o sledljivosti in označevanju.

KLJUČNI POJMI

* Posebni identifikator: devetmestna abecedno-numerična kodna oznaka posameznega GSO, ki omogoča preprosto prepoznavanje GSO na oznakah izdelka.

* Gensko spremenjeni organizmi: rastline ali živali, vzgojene za doseganje večjega donosa ali večjo odpornost proti boleznim s spreminjanjem njihove celične in genske strukture.

* Sledljivost: možnost sledenja GSO in izdelkom, proizvedenim iz GSO, na vseh ravneh proizvodne in distribucijske verige, ki omogoča lažje natančno označevanje.

* Transformacijski dogodek: izraz, ki se uporablja za razlikovanje med gensko spremenjenimi kulturami in drugimi organizmi.

AKT

Uredba Komisije (ES) št. 65/2004 z dne 14. januarja 2004 o vzpostavitvi sistema za razvijanje in dodeljevanje posebnih identifikatorjev za gensko spremenjene organizme (UL L 10, 16.1.2004, str. 5–10)

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 641/2004 z dne 6. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogo za odobritev novih gensko spremenjenih živil in krme, uradnim obvestilom o obstoječih proizvodih in naključni ali tehnično neizogibni navzočnosti gensko spremenjene snovi, ki je prejela ugodno oceno tveganja (UL L 102, 7.4.2004, str. 14–25).

Nadaljnje spremembe Uredbe Komisije (ES) št. 641/2004 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24–28). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 12.04.2016

Na vrh