EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0306(01)

Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami (Rotterdamska konvencija)

Mednarodna trgovina z nevarnimi kemikalijami (Rotterdamska konvencija)

 

POVZETEK:

Rotterdamska konvencija

Sklep 2003/106/ES o odobritvi Rotterdamske konvencije

Sklep 2006/730/ES o sklenitvi Rotterdamske konvencije

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE IN TEGA SKLEPA?

 • Konvencija predvideva postopek soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini.
 • Sklepi zagotavljajo odobritev, sklenitev in udeležbo EU v Rotterdamski konvenciji, potem ko je Sodišče razveljavilo izvirno zakonodajno odločitev o pravnem vprašanju.

KLJUČNE TOČKE

Konvencija:

 • ureja uvoz in izvoz 52 nevarnih kemikalij in pesticidov;
 • zahteva, da je treba za katero koli kemikalijo s seznama prejeti predhodno soglasje uvoznika, preden jo je mogoče izvoziti;
 • vzpostavlja postopek izmenjave informacij o odločitvah, ki jih sprejemajo države uvoznice;
 • od vsake podpisnice Konvencije zahteva, da imenuje nacionalni organ, ki zagotavlja popolno izvajanje Konvencije;
 • vsako podpisnico vpraša, če je pripravljena sprejeti uvožene kemikalije in pesticide s seznama;
 • zahteva, da izvozniki zagotovijo, da se kemikalije, navedene na seznamu, ne izvozijo, če ni bila prejeta uradna odobritev države uvoznice;
 • od strank, ki so prepovedale ali močno omejile kemikalije, zahteva, da o tem obvestijo sekretariat konvencije;
 • predvideva izmenjavo znanstvenih, tehničnih, gospodarskih in pravnih informacij o kemikalijah, ki jih obsega, ter možnost tehnične podpore za države v razvoju glede ureditve predpisov o kemikalijah;
 • omogoča podpisnicam, da v enem letu po prejemu obvestila o odstopu s strani podpisnice odstopijo od konvencije;
 • konvencija ne velja za droge, radioaktivne materiale, odpadke, kemično orožje, živila in aditive za živila, gensko spremenjene organizme ali kemikalije, izvožene za raziskave.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI

Konvencija je začela veljati 24. februarja 2004.

OZADJE

 • Evropsko sodišče je 10. januarja 2006 izdalo sodbo v zadevi C-94/03. Evropska komisija je sprožila postopek zoper Svet, pri čemer je zaprosila Sodišče, da razveljavi Sklep Sveta 2003/106/ES, s katerim je bila potrjena Rotterdamska konvencija v imenu EU.
 • Komisija je trdila, da bi sklep moral temeljiti izključno na členu Pogodbe, ki se je nanašal na skupno trgovinsko politiko (takrat člen 133 Amsterdamske pogodbe), in ne na uporabljeni člen (člen 175 iste pogodbe), ki je pokrival okoljsko politiko.
 • Sodišče je odločilo, da sta za potrebno pravno podlago zahtevana oba člena in je razveljavilo izvirni sklep Sveta. Novi sklep, ki je začel veljati na datum sprejetja njegovega predhodnika, zagotavlja, da ne obstaja pravna praznina.

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENTI

Rotterdam konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (UL L 63, 6.3.2003, str. 29–47).

Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27–28).

Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23–25).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij) (UL L 201, 27.7.2012, str. 60–106).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 649/2012 so bile vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima zgolj dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 06.08.2020

Na vrh