EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0488-20140426

Varnostni predpisi Sveta za varovanje tajnih podatkov EU

Varnostni predpisi Sveta za varovanje tajnih podatkov EU

 

POVZETEK:

Sklep 2013/488/EU o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Namen tega sklepa je vzpostaviti celovit varnostni sistem za varovanje tajnih podatkov, ki bo vključeval Svet EU, njegov generalni sekretariat (GSS) in države EU za zagotavljanje podpore dejavnostim Sveta na vseh področjih, kjer je potrebno delo s tajnimi podatki.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

 • Sklep določa temeljna načela in minimalne standarde varovanja tajnih podatkov EU.
 • Ta načela in standardi veljajo za Svet in GSS, države EU pa jih morajo spoštovati v skladu z nacionalnimi zakoni, tako da vsaka stran zagotavlja enakovredno stopnjo varovanja tajnih podatkov EU.

Tajni podatki

Tajni podatek EU pomeni vsak podatek ali material z oznako stopnje tajnosti EU, katerega nepooblaščeno razkritje bi lahko vplivalo na interese EU ali ene ali več držav EU.

Obstajajo štiri stopnje tajnosti:

 • 1.

  Top Secret: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko imelo izjemno težke posledice za vitalne interese EU ali ene ali več držav EU;

 • 2.

  Secret: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko resno škodovalo vitalnim interesom EU ali ene ali več držav EU;

 • 3.

  EU Confidential: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko škodovalo vitalnim interesom EU ali ene ali več držav EU;

 • 4.

  EU Restricted: podatki in material, katerih nepooblaščeno razkritje bi lahko bilo škodljivo za interese EU ali ene ali več držav EU.

Dostop do tajnih podatkov EU

Vzpostavljeni so ukrepi osebne varnosti, ki zagotavljajo, da se dostop do tajnih podatkov EU zagotovi samo osebam, ki:

 • morajo biti z njimi seznanjene,
 • so bile varnostno preverjene do ustrezne stopnje, kadar je primerno, in
 • so bile obveščene o svojih odgovornostih.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 15. oktobra 2013.

OZADJE

Tudi Evropska komisija in Evropski parlament sta sprejela pravila o obravnavi tajnih podatkov EU:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1–50).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2013/488/EU so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53–88).

Sklep predsedstva Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2013 o pravilniku o obdelavi zaupnih podatkov v Evropskem parlamentu (UL C 96, 1.4.2014, str. 1–51).

Zadnja posodobitev 23.11.2018

Na vrh