EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0095

Razkritje nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti velikih podjetij in skupin

Razkritje nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti velikih podjetij in skupin

 

POVZETEK:

Direktiva 2014/95/EU o razkritju nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva zahteva od nekaterih velikih podjetij, da razkrijejo ustrezne nefinančne informacije, da bi vlagateljem in drugim zainteresiranim stranem ponudile popolnejšo sliko o njihovem razvoju, uspešnosti, položaju in učinku njihove dejavnosti.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se nanaša na nekatera velika podjetja in skupine z več kot 500 zaposlenimi.

Informacije

Takšna podjetja morajo posredovati pregled svojega poslovnega modela, politik, rezultatov, glavnih tveganj in kazalnikov uspešnosti, med drugim v zvezi z:

  • okoljskimi zadevami,
  • socialnimi in kadrovskimi vidiki,
  • spoštovanjem človekovih pravic,
  • zadevami, povezanimi z bojem proti korupciji in podkupovanju.

Če podjetja nimajo politike za eno izmed teh področij, je treba v izjavi o nefinančnem poslovanju pojasniti, zakaj ne. Podjetja morajo poročati tudi o svoji politiki glede raznolikosti upravnega odbora.

Smernice

Podjetja bi morala razkriti te informacije v svojem letnem poročilu, čeprav so se nekatere države EU odločile, da podjetjem dovolijo, da te informacije razkrijejo v ločenem poročilu, če tako želijo. Pri pripravi svojih izkazov lahko podjetja uporabljajo nacionalne, evropske ali mednarodne smernice, kot je globalni dogovor ZN.

Evropska komisija je leta 2017 pripravila nezavezujoče smernice o načinu sporočanja nefinančnih informacij. V letu 2019 bo pripravila dodatne smernice o tem, kako sporočati informacije o podnebju.

Odvisna podjetja

Odvisno podjetje ni obvezno pripraviti izjave, če so informacije vključene v poročilo obvladujočega podjetja (tj. podjetja, ki nadzoruje upravljanje in delovanje odvisnega podjetja).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 5. decembra 2014. Države EU so jo morale prenesti v nacionalno pravo do 6. decembra 2016. Podjetja so morala prvič poročati v skladu z direktivo leta 2018 za finančno leto 2017.

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2014/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o spremembi Direktive 2013/34/EU glede razkritja nefinančnih informacij in informacij o raznolikosti nekaterih velikih podjetij in skupin (UL L 330, 15.11.2014, str. 1–9).

Nadaljnje spremembe Direktive 2014/95/EU so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19–76).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 17.05.2019

Na vrh