Help Export PDF Print this page 

Document 32002L0058

Procedure 2000/0189/COD

COM (2000) 385: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector

Adopted acts: 32002L0058

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission: ;

Procedure: Postopek soodločanja (COD)
Type of file: Predlog direktive
Direktiva
EuroVoc thesaurus: +varstvo zasebnosti; prenosno omrežje; nova tehnologija; telekomunikacije; varstvo podatkov
Directory code: +13.20.60.00 Industrijska politika in notranji trg / Industrijska politika: sektorske dejavnosti / Informacijska tehnologija, telekomunikacije in obdelava podatkov
15.20.10.00 Okolje, varstvo potrošnikov in zdravja / Potrošniki / Splošno
European Commission 12/07/2000 : Sprejetje s strani Komisije
Show procedure title
Leading person: Erkki LIIKANEN
Leading service: Generalni direktorat za informacijsko družbo in medije
Associated service: Generalni direktorat za kmetijstvo in razvoj podeželja ; Generalni direktorat za okolje ; Generalni direktorat za pravosodje, svobodo in varnost ; Generalni direktorat za zunanje odnose ; Generalni direktorat za trgovino ; Generalni direktorat za širitev ; Generalni direktorat za raziskave in inovacije ; Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko ; Generalni sekretariat ; Generalni direktorat za gospodarske in finančne zadeve ; Generalni direktorat za konkurenco ; Skupno raziskovalno središče ; Generalni direktorat za zdravje in potrošnike ; Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo ; Generalni direktorat za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje ; Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo ; Generalni direktorat za energetiko in promet ; Generalni direktorat za razvoj in odnose z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami ; Generalni direktorat za notranji trg in storitve ; Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo
Decision mode: Ustni postopek
Addressee for formal act: Evropski parlament ; Svet Evropske unije
Addressee for mandatory consultation: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Addressee for optional consultation: Evropski odbor regij
Legal basis:
Procedure: Postopek soodločanja (COD)
Type of file: Predlog direktive
Documents: COM/2000/385/FINAL
CS/2000/10961
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.91
JO C E/2000/365/223
CELEX number of the main document: 52000PC0385
European Commission 25/08/2000 : Posredovanje Svetu
Show procedure title
European Commission 25/08/2000 : Posredovanje Evropskemu parlamentu
Show procedure title
Economic and Social Committee 24/01/2001 : Mnenje Ekonomsko-socialnega odbora
Show procedure title
Rapporteur: Göran LAGERHOLM
CELEX number of the main document: 52001AE0048
Council of the European Union 27/06/2001 : Razprave v Svetu
Show procedure title
Council agenda: TOČKA "B" DNEVNEGA REDA SVETA
Council session: 2364
Subject: PROMET IN TELEKOMUNIKACIJE
Documents: PRES/2001/257
European Parliament 13/11/2001 : Mnenje Evropskega parlamenta na prvi obravnavi
Show procedure title
Decision: Odobritev s spremembami
Rapporteur: Marco CAPPATO
Documents: A5/2001/374
JO C E/2002/140/132
BULLETIN/2001/11/1.3.104
CELEX number of the main document: 52001AP0374
European Commission 13/11/2001 : Stališče Komisije o spremembah s strani Evropskega parlamenta na prvi obravnavi
Show procedure title
Decision: Delni dogovor
Council of the European Union 06/12/2001 : Politični dogovor Sveta o skupnem stališču
Show procedure title
Council agenda: TOČKA "B" DNEVNEGA REDA SVETA
Council session: 2395
Subject: PROMET IN TELEKOMUNIKACIJE
Documents: CS/2001/14998
PRES/2001/448
BULLETIN/2001/12/1.3.105
Council of the European Union 28/01/2002 : Skupno stališče sprejme Svet
Show procedure title
Council agenda: TOČKA "A" DNEVNEGA REDA SVETA
Council session: 2406
Subject: SPLOŠNE ZADEVE
Documents: CS/2001/15396
PRES/2002/16
C5/2002/35
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.137
JO C E/2002/113/39
CELEX number of the main document: 52002AG0026
European Commission 30/01/2002 : Izjavo o skupnem stališču sprejme Komisija
Show procedure title
Decision mode: Pisni postopek
Documents: SEC/2002/124/FINAL
CS/2002/5971
CELEX number of the main document: 52002SC0124
European Commission 30/01/2002 : Posredovanje izjave o skupnem stališču Svetu
Show procedure title
European Commission 30/01/2002 : Posredovanje izjave o skupnem stališču Evropskemu parlamentu
Show procedure title
European Parliament 06/02/2002 : Prejem skupnega stališča Sveta v Evropskem parlamentu
Show procedure title
European Commission 28/05/2002 : Pooblastitev
Show procedure title
European Parliament 30/05/2002 : Mnenje Evropskega parlamenta na drugi obravnavi
Show procedure title
Decision: Odobritev s spremembami
Rapporteur: Marco CAPPATO
Documents: A5/2002/130
IP/2002/783
BULLETIN/2002/5/1.3.79
JO C E/2003/187/103
CELEX number of the main document: 52002AP0261
European Commission 30/05/2002 : Stališče Komisije o spremembah Evropskega parlamenta na drugi obravnavi
Show procedure title
Decision: Dogovor
European Commission 17/06/2002 : Sprejetje mnenja Komisije o spremembah s strani Evropskega parlamenta na drugi obravnavi
Show procedure title
Leading service: Generalni direktorat za informacijsko družbo in medije
Decision: Dopolnilno mnenje
Decision mode: Postopek pooblastitve
Documents: COM/2002/338/FINAL
C5/2002/279
BULLETIN/2002/6/1.3.98
CELEX number of the main document: 52002PC0338
European Commission 18/06/2002 : Posredovanje mnenja Komisije o spremembah s strani Evropskega parlamenta na drugi obravnavi Svetu
Show procedure title
European Commission 18/06/2002 : Posredovanje mnenja Komisije o spremembah na drugi obravnavi Evropskemu parlamentu
Show procedure title
Council of the European Union 25/06/2002 : Odobritev s strani Sveta na drugi obravnavi
Show procedure title
Council agenda: TOČKA "A" DNEVNEGA REDA SVETA
Council session: 2439
Subject: OKOLJE
Type of file: Direktiva
Documents: PRES/2002/180
BULLETIN/2002/6/1.3.98
European Parliament Council of the European Union 12/07/2002 : Podpišeta predsednik EP in predsednik Sveta
Show procedure title
Type of file: Direktiva
Documents: PE-CONS/2002/3636
IP/2003/1492
BULLETIN/2002/7/-8/1.3.90
JO L/2002/201/37
CELEX number of the main document: 32002L0058

Activities of the institutions