Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1234

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1234 z dne 3. julija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2017/4753

OJ L 177, 8.7.2017, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1234/oj

8.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 177/29


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1234

z dne 3. julija 2017

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2017

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev (oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Izdelek je sestavljen iz naslednjih delov:

navpično aluminijasto krmilo, visoko približno 95 cm, z osjo ob vznožju in plastičnima kolesoma, pritrjenima na obeh koncih osi,

zložljiva, vodoravna aluminijasta deska, na kateri uporabnik stoji in ki ima na koncu pritrjeno kolo z zavornim mehanizmom,

kovček z zunanjo površino iz oblikovane plastične mase, ki meri približno 55 cm × 30 cm × 20 cm in je s sponkami, ki se lahko odpirajo, pritrjen na navpično krmilo.

Izdelek je namenjen osebam, starim 8 let ali več. Njegova uporabnost kot sredstvo za prevoz blaga se lahko kombinira s funkcijo skiroja, mogoče ga je vleči ali potiskati, da se prevaža kovček na kolesih, ko je vodoravna deska dvignjena.

Glej slike izdelka (*1).

4202 12 50

Uvrstitev opredeljujejo splošna pravila 1, 3(b) in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 4202 , 4202 12 in 4202 12 50 .

Izdelek je sestavljeno blago. Njegova glavna naloga je predvsem prevoz blaga v kovčku. Uporabnik lahko kovček vozi tako, da stoji na vodoravni deski in poganja izdelek (z desko, položeno na tla) oziroma da ga potiska ali vleče na enak način kot običajni kovček na kolesih (z desko, zloženo navzgor).

Sestavni deli skiroja (sestavni deli, ki niso del standardnih kovčkov na kolesih, to je zložljiva vodoravna deska in plastično kolo ter zavora) so podrejenega značaja in so namenjeni prevozu blaga v kovčku. Zato daje izdelku njegov bistveni značaj kovček. Uvrstitev pod tarifno številko 8716 kot druga vozila ali pod tarifno številko 9503 kot skiro je zato izključena.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 4202 12 50 kot kovček z zunanjo površino iz oblikovane plastične mase.

Image


(*1)  Slike so zgolj informativne.


Top