Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0014

Odločba Komisije z dne 22. decembra 2006 o spremembi Odločbe 2002/613/ES glede odobrenih osemenjevalnih središč za merjaščevo seme v Kanadi (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6812) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 7, 12.1.2007, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 14–15 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 254 - 255
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 254 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/14(1)/oj

12.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 7/28


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. decembra 2006

o spremembi Odločbe 2002/613/ES glede odobrenih osemenjevalnih središč za merjaščevo seme v Kanadi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 6812)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/14/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/429/EGS z dne 26. junija 1990 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali, ki veljajo za promet znotraj Skupnosti in za uvoz semena domačih prašičev, (1) ter zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2002/613/ES z dne 19. julija 2002 o pogojih za uvoz merjaščevega semena (2) določa seznam tretjih držav, vključno s Kanado, iz katerih morajo države članice odobriti uvoz merjaščevega semena.

(2)

Kanada je zahtevala, da se seznam osemenjevalnih središč, odobrenih z Odločbo 2002/613/ES, spremeni v zvezi z vpisi za navedeno državo.

(3)

Kanada je zagotovila jamstva glede skladnosti z ustreznimi pravili, določenimi v Direktivi 90/429/EGS, veterinarske službe navedene države pa so novo središče, ki ga je treba dodati na seznam, uradno odobrile za izvoz v Skupnost.

(4)

Odločbo 2002/613/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga V k Odločbi 2002/613/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se začne uporabljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. decembra 2006

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 62. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 196, 25.7.2002, str. 45. Odločba, kakor je nazadnje spremenjena z Odločbo 2006/271/ES (UL L 99, 7.4.2006, str. 29).


PRILOGA

V Prilogi V k Odločbi 2002/613/ES se seznamu za Kanado doda naslednja vrstica:

„CA

1-AI-01

International Genetics PEI Ltd

P.O. Box 43, Mount Stewart

Prince-Edward-Island, C1A 7Z5“


Top