EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0853

2005/853/ES: Odločba Komisije z dne 30. novembra 2005 o pooblastilu Franciji, da prepove dajanje reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. v promet za sejanje ali sajenje v določenih regijah Francije, katerega poreklo je z iberijskega polotoka, ki ni primeren za uporabo v območjih za katera velja Direktiva Sveta 1999/105/ES, v promet za končnega uporabnika (notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4534)

OJ L 349M , 12.12.2006, p. 632–634 (MT)
OJ L 316, 2.12.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/853/oj

2.12.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 316/14


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 30. novembra 2005

o pooblastilu Franciji, da prepove dajanje reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. v promet za sejanje ali sajenje v določenih regijah Francije, katerega poreklo je z iberijskega polotoka, ki ni primeren za uporabo v območjih za katera velja Direktiva Sveta 1999/105/ES, v promet za končnega uporabnika

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 4534)

(Besedilo v francoskem jeziku je edino verodostojno)

(2005/853/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 1999/105/ES z dne 22. decembra 1999 o trženju gozdnega reprodukcijskega materiala (1), in zlasti odstavka 2 člena 17 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Francija je zahtevala pooblastilo za prepoved dajanja v promet reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. s poreklom z iberijskega polotoka (Španija in Portugalska) za končnega uporabnika za sejanje ali sajenje v določenih administrativnih regijah Francije, z izjemo Provanse-Alp-Azurne obale, Languedoc-Roussillona in Korzike.

(2)

Francija je zahtevo podprla z vsemi informacijami navedenimi v členu 17(2)(a) in (b) Direktive 1999/105/ES, kot je določeno z Uredbo Sveta št. (ES) 1602/2002 z dne 9. septembra 2002 o podrobnih pravilih o uporabi Direktive Sveta 1999/105/ES glede dovoljenja, da država članica prepove trženje določenega gozdnega reprodukcijskega materiala končnemu uporabniku (2).

(3)

Francija je predložila dokaze gospodarskega gozdarstva, da drevesa Pinus pinaster Ait. iz semen s poreklom iz določenih regij iberijskega polotoka, ki so bila vzgojena v francoskih regijah, razen v zgoraj omenjenih regijah, niso bila prilagojena nizki temperaturi v teh regijah. Dokazi kažejo na katastrofalne učinke hudih pozeb za preživetje dreves tega porekla, zlasti v letih 1956, 1963 in 1985. Primerjava podnebnih pogojev vsake posamične regije s poreklom z iberijskega polotoka, kot je določeno v členu 2(g) Direktive 1999/105/ES, ki je bila pripravljena, objavljena in poslana Komisiji in drugim državam članicam v skladu s členom 9 Direktive 1999/105/ES, s podnebnimi pogoji iz francoskih regij Provansa-Alpe-Azurna obala, Languedoc-Roussillon in Korzika, je bila pravilno opravljena.

(4)

Francija mora zato prejeti pooblastila, da prepove dajanje v promet gozdarskih reprodukcijskih materialov za končne uporabnike.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Francija je pooblaščena, da prepove dajanje v promet reprodukcijskega materiala Pinus pinaster Ait. s poreklom iz regij navedenih v Prilogi za končnega uporabnika za sejanje ali sajenje v določenih administrativnih regijah Francije, razen v Provansi-Alpah-Azurni obali, Languedoc-Roussillonu in Korziki.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Francosko republiko.

V Bruslju, 30. novembra 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 11, 15.1.2000, str. 17. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 2003.

(2)  UL L 242, 10.9.2002, str. 18.


PRILOGA

Regije porekla na iberijskem polotoku za Pinus pinaster Ait.

(a)

Španija:

Sklic na regijo porekla iz uradnega španskega seznama potrjenega osnovnega materiala, ki ga je objavila Španija v skladu s členom 9 Direktive 1999/105/ES

Ime regije porekla

1a

Noroeste-litoral

1b

Noroeste-interior

5

Bajo Tietar

15

Sierra de Espadan

16

Levante

18

Moratalla

19

Sierra Almijara-Nevada

20

Sierra Bermeja

A

Benicasim

C

Litoral Catalan

D

La Safor

E

Fuencaliente

F

Sierra de Oria

G

Serrania de Ronda

(b)

Portugalska:

celotno ozemlje.


Top