Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0183

2005/183/ES: Odločba Sveta z dne 5. julija 2004 o obstoju čezmernega primanjkljaja na Poljskem

OJ L 62, 9.3.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/183/oj

9.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 62/18


ODLOČBA SVETA

z dne 5. julija 2004

o obstoju čezmernega primanjkljaja na Poljskem

(2005/183/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 104(6) Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije,

ob upoštevanju pripomb Poljske,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 104 Pogodbe se morajo države članice izogibati čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.

(2)

Temeljni cilj Pakta za stabilnost in rast so zdrave javne finance kot sredstvo za izboljšanje pogojev za stabilnost cen in za močno trajnostno rast, ki pospešuje ustvarjanje novih delovnih mest.

(3)

Postopek v primeru čezmernega primanjkljaja iz člena 104 predvideva odločitev o obstoju čezmernega primanjkljaja; Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, priložen Pogodbi, določa nadaljnje predpise za izvajanje postopka v primeru čezmernega primanjkljaja. Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (1), določa podrobna pravila in opredeli pojme v zvezi z uporabo določb navedenega protokola.

(4)

Člen 104(5) Pogodbe od Komisije zahteva, da predloži svoje mnenje Svetu, če meni, da v neki državi članici obstaja čezmerni primanjkljaj ali da bi do njega lahko prišlo. Komisija je 24. junija 2004 predložila Svetu takšno mnenje v zvezi s Poljsko. Po pregledu vseh pomembnih dejavnikov, ki jih je v skladu s členom 104(3) upoštevala v svojem poročilu, in ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-finančnega odbora v skladu s členom 104(4), je Komisija v svojem mnenju z dne 24. junija 2004 prišla do zaključka, da na Poljskem obstaja čezmerni primanjkljaj.

(5)

Člen 104(6) Pogodbe določa, da mora Svet upoštevati morebitne pripombe zadevne države članice preden po opravljeni celoviti oceni odloči, ali čezmerni primanjkljaj obstaja.

(6)

Celovita ocena vodi do naslednjih sklepov. Leta 2003 je javnofinančni primanjkljaj na Poljskem dosegel 4,1 % BDP, torej nad 3 % referenčno vrednostjo, ki jo določa Pogodba. Do prekoračitve referenčne vrednosti javnofinančnega primanjkljaja ni prišlo zaradi izrednega dogodka, na katerega poljski organi niso mogli vplivati, niti zaradi resnega gospodarskega upada v smislu Pakta za stabilnost in rast. Javnofinančni primanjkljaj bo v letu 2004 verjetno ostal nad 3 % BDP. V skladu s napovedmi Komisije za pomlad 2004 naj bi primanjkljaj v letu 2004 dosegel 6,0 % BDP, medtem ko poljski konvergenčni program napoveduje primanjkljaj 5,7 % BDP. Delež javnega dolga, ki je v letu 2003 znašal 45,4 %, bo verjetno v letu 2004 ostal pod 60 % od referenčne vrednosti BDP, ki jo določa Pogodba. Podatke za primanjkljaj in dolg bo treba prilagoditi navzgor, če bodo odprti pokojninski skladi v skladu z odločitvijo EUROSTATA o razvrščanju financiranih pokojninskih sistemov izključeni iz javnofinančnega sektorja –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Celovita ocena kaže, da na Poljskem obstaja čezmerni primanjkljaj.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Poljsko.

V Bruslju, 5. julija 2004

Za Svet

Predsednik

J.-C. JUNCKER


(1)  UL L 332, 31.12.1993, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije št. 351/2002 (UL L 55, 26.2.2002, str. 23).


Top