EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Enostranski akti

Enostranski akti

 

POVZETEK:

Člen 288 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENOV 288 IN 289 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE (PDEU)?

Opisujeta glavne enostranske akte Evropske unije (člen 288) in zlasti enostranske pravne akte (člen 299).

KLJUČNE TOČKE

Kaj so enostranski akti?

 • Med viri prava EU so enostranski akti tisti del sekundarne zakonodaje EU, ki niso konvencije in sporazumi.
 • Neodvisno jih sprejmejo institucije EU skladno z ustanovnimi pogodbami.

Katere vrste enostranskih aktov obstajajo?

 • To so predvsem akti, navedeni v členu 288 PDEU:
  • uredbe, direktive in sklepi, ki so, kot navaja člen 289, pravni akti. Sprejeti so po zakonodajnem postopku in so zavezujoči, nekoliko pa se razlikujejo glede na področje uporabe in to, za koga so zavezujoči.
  • Mnenja in priporočila niso pravni akti. Tistim, na katere so naslovljena, ne dodeljujejo nikakršnih pravic ali obveznosti, lahko pa podajajo smernice glede interpretacije in vsebine prava EU.
 • Drugi nezavezujoči enostranski akti, ki so bolj politične narave, se imenujejo „netipični akti“ – ne zato, ker se ne bi pogosto uporabljali, temveč ker niso navedeni v členu 288. To so resolucije, sklepi, sporočila ter zelene in bele knjige. Omenjeni so v drugih členih pogodb EU ali izhajajo iz prakse institucij EU.

Pravni status enostranskih aktov

 • Institucije EU lahko prosto izberejo vrsto akta, ki se jim zdi najprimernejši za izvajanje politike.
 • Ker pa ima EU samo pristojnosti, ki ji jih podeljujejo pogodbe, mora biti v vsakem aktu navedena pravna podlaga v PDEU, ki ustreza področju, na katerem evropske institucije sprejemajo ukrepe.
 • Poleg tega morajo biti v vsakem aktu navedeni instrumenti, ki dajejo pooblastila za sprejetje akta (v sklicevanjih, ki se začnejo z „ob upoštevanju“), in razlogi, na katerih temeljijo (v uvodnih izjavah, ki se začnejo s „ker“).
 • Akti morajo biti objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati lahko začnejo na dan objave, razen če v besedilu ni navedeno drugače (kar se pogosto zgodi).
 • Njihovo zakonitost je mogoče izpodbijati na Sodišču EU.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNA DOKUMENTA

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 288 (prejšnji člen 249 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 171–172).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del – Določbe o institucijah in finančne določbe – Določbe o institucijah – Poglavje 2 – Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1 – Pravni akti Unije – Člen 289 (UL C 202, 7.6.2016, str. 172).

Zadnja posodobitev 21.03.2018

Top