Help Print this page 

Document L:2012:327:TOC

Title and reference
Uradni list Evropske unije, L 327, 27. november 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 27/11/2012
Miscellaneous information
  • Author: Evropska unija
  • Form: Uradni list
Text
 

ISSN 1977-0804

doi:10.3000/19770804.L_2012.327.slv

Uradni list

Evropske unije

L 327

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 55
27. november 2012


Vsebina

 

I   Zakonodajni akti

Stran

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva 2012/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v gorivih za plovila

1

 

 

II   Nezakonodajni akti

 

 

UREDBE

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1099/2012 z dne 26. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 270/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe in subjekte glede na razmere v Egiptu

14

 

*

Uredba Sveta (EU) št. 1100/2012 z dne 26. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 101/2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji

16

 

*

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1101/2012 z dne 26. novembra 2012 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (1)

18

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1102/2012 z dne 26. novembra 2012 o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave

20

 

 

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1103/2012 z dne 26. novembra 2012 o spremembi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki so za tržno leto 2012/2013 določeni z Izvedbeno uredbo (EU) št. 892/2012

22

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2012/39/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 2006/17/ES o nekaterih tehničnih zahtevah za testiranje človeških tkiv in celic (1)

24

 

*

Direktiva Komisije 2012/40/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Priloge I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (1)

26

 

*

Direktiva Komisije 2012/41/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za razširitev vključitve aktivne snovi nonanojske kisline v Prilogi I k Direktivi na 2. vrsto izdelkov (1)

28

 

*

Direktiva Komisije 2012/42/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev vodikovega cianida kot aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi (1)

31

 

*

Direktiva Komisije 2012/43/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi nekaterih naslovov stolpcev v Prilogi I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1)

34

 

*

Izvedbena direktiva Komisije 2012/44/EU z dne 26. novembra 2012 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za namene člena 7 direktiv Sveta 2002/53/ES in 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, ter minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort poljščin in zelenjadnic (1)

37

 

 

SKLEPI

 

*

Sklep Sveta 2012/723/SZVP z dne 26. novembra 2012 o spremembi Sklepa 2011/172/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Egiptu

44

 

*

Sklep Sveta 2012/724/SZVP z dne 26. novembra 2012 o spremembi Sklepa 2011/72/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom ob upoštevanju razmer v Tuniziji

45

 

 

2012/725/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. novembra 2012 o odobritvi dajanja na trg govejega laktoferina kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (Morinaga) (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8390)

46

 

 

2012/726/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. novembra 2012 o odobritvi dajanja na trg dihidrokapsiata kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8391)

49

 

 

2012/727/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 22. novembra 2012 o odobritvi dajanja na trg govejega laktoferina kot nove živilske sestavine v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (FrieslandCampina) (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8404)

52

 

 

2012/728/EU

 

*

Sklep Komisije z dne 23. novembra 2012 o nevključitvi bifentrina za 18. vrsto izdelkov v Prilogo I, IA ali IB k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8442)  (1)

55

 

 

2012/729/EU

 

*

Izvedbeni sklep Komisije z dne 23. novembra 2012 o spremembi Odločbe 2008/866/ES o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uvoza iz Peruja nekaterih živih školjk za prehrano ljudi glede obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2012) 8459)  (1)

56

 

 

Popravki

 

 

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1095/2012 z dne 22. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z reprezentativnimi cenami v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc (UL L 325, 23.11.2012)

57

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top