EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 97

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 50
12. april 2007


Vsebina

 

I   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

UREDBE

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 387/2007 z dne 11. aprila 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 388/2007 z dne 11. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 389/2007 z dne 11. aprila 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1622/2000 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino in vzpostavitvi kodeksa Skupnosti na področju enoloških postopkov in obdelav

5

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 390/2007 z dne 11. aprila 2007 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz peroksisulfatov (persulfatov) s poreklom iz Združenih držav Amerike, Ljudske republike Kitajske in Tajvana

6

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 391/2007 z dne 11. aprila 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 z dne 22. maja 2006 glede izdatkov držav članic za izvajanje sistemov spremljanja in nadzora, ki se uporabljajo v skupni ribiški politiki

30

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 392/2007 z dne 11. aprila 2007 o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 2. do 6. aprila 2007, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

39

 

 

DIREKTIVE

 

*

Direktiva Komisije 2007/21/ES z dne 10. aprila 2007 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi poteka vključenosti aktivnih snovi azoksistrobin, imazalil, krezoksim-metil, spiroksamin, azimsufuron, proheksadion-kalcij in fluroksipir v Prilogo I (1)

42

 

 

II   Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna

 

 

ODLOČBE/SKLEPI

 

 

Komisija

 

 

2007/226/ES

 

*

Odločba Komisije z dne 11. aprila 2007 v zvezi s podaljšanjem roka za dajanje v promet biocidnih pripravkov, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi, ki niso bile preučene v desetletnem programu dela iz člena 16(2) Direktive 98/8/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 1545)

47

 

 

Popravki

 

*

Popravek Direktive Komisije 2007/19/ES z dne 30. marca 2007 o spremembi Direktive 2002/72/ES o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili, in Direktive Sveta 85/572/EGS o določitvi seznama modelnih raztopin za preskušanje migracije sestavin polimernih materialov in izdelkov, namenjenih za stik z živili (UL L 91, 31.3.2007)

50

 

*

Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 372/2007 z dne 2. aprila 2007 o določitvi prehodnih mejnih vrednosti migracije za mehčalce v tesnilih pokrovov, namenjenih za stik z živili (UL L 92, 3.4.2007)

70

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top