Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:103:TOC

Uradni list Evropske unije, C 103, 18. marec 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 103

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 62
18. marec 2019


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2019/C 103/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1

 

Sodišče

2019/C 103/02

Sklep Sodišča z dne 12. februarja 2019 o praznikih in dela prostih dnevih ter sodnih počitnicah

2

2019/C 103/03

Razporeditev podpredsednice v senat petih sodnikov

4

2019/C 103/04

Razporeditev podpredsednice ter predsednice in predsednikov senatov petih sodnikov v senate treh sodnikov

4

 

Splošno sodišče

2019/C 103/05

Sklep Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2019 o sodnih počitnicah

5


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2019/C 103/06

Zadeva C-221/18 P: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 13. decembra 2018 – Électricité de France (EDF)/Evropska komisija, Francoska republika (Pritožba – Člen 181 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Prvi sklep Evropske komisije – Državna pomoč, nezdružljiva z notranjim trgom – Razglasitev ničnosti s strani Splošnega sodišča Evropske unije – Potrditev s strani Sodišča Evropske unije – Drugi sklep Komisije – Ukrep države pomoči, nezdružljiv z notranjim trgom – Zavrnitev ničnostne tožbe – Člen 266 PDEU – Kršitev pravnomočnosti prve sodbe Splošnega sodišča – Izkrivljanje dokazov – Neupoštevanje s strani Splošnega sodišča Komisijinih obveznosti skrbne in nepristranske preiskave – Pomanjkljiva obrazložitev – Opredelitev ukrepa – Nova ali obstoječa pomoč)

6

2019/C 103/07

Zadeva C-561/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgericht Berlin (Nemčija) 4. septembra 2018 – Solvay Chemicals GmbH/Bundesrepublik Deutschland

6

2019/C 103/08

Zadeva C-674/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgerichts (Nemčija) 30. oktobra 2018 – EM/TMD Friction GmbH

7

2019/C 103/09

Zadeva C-675/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesarbeitsgerichts (Nemčija) 30. oktobra 2018 – FL/TMD Friction EsCo GmbH

9

2019/C 103/10

Zadeva C-719/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 15. novembra 2018 – Vivendi SA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

11

2019/C 103/11

Zadeva C-760/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grčija) 4. decembra 2018 – M.V. in drugi/Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) „Dimos Agiou Nikolaou“

12

2019/C 103/12

Zadeva C-827/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Kamenz (Nemčija) 24. decembra 2018 – MC/ND

13

2019/C 103/13

Zadeva C-17/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Francija) 10. januarja 2019 – Bouygues travaux publics, Elco construct Bucarest, Welbond armatures

14

2019/C 103/14

Zadeva C-19/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Cour de cassation (Belgija) 11. januarja 2019 – État belge/Pantochim SA, v likvidaciji

15

2019/C 103/15

Zadeva C-29/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundessozialgericht (Nemčija) 16. januarja 2019 – ZP/Bundesagentur für Arbeit

15

2019/C 103/16

Zadeva C-30/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Högsta domstolen (Švedska) 10. januarja 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

16

2019/C 103/17

Zadeva C-35/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Liège (Belgija) 21. januarja 2019 – BU/État belge

17

2019/C 103/18

Zadeva C-46/19 P: Pritožba, ki jo je Svet Evropske unije vložil 25. januarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji razširjeni senat) z dne 15. novembra 2018 v zadevi T-316/14, Kurdistan Workers' Party (PKK)/Svet

17

2019/C 103/19

Zadeva C-69/19 P: Pritožba, ki jo je Credito Fondiario SpA vložila 29. januarja 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 19. novembra 2018 v zadevi T-661/16, Credito Fondiario/CRU

18

2019/C 103/20

Zadeva C-157/17: Sklep predsednika Sodišča z dne 12. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – X/Staatssecretaris van Financiën, ob udeležbi: Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, Loyens Loeff NV

20

2019/C 103/21

Zadeva C-76/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

20

2019/C 103/22

Zadeva C-77/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

20

2019/C 103/23

Zadeva C-79/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija, ob podpori Francoske republike

21

2019/C 103/24

Zadeva C-206/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 11. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Poljska ob intervenciji Kraljevine Belgije in Francoske republike

21

2019/C 103/25

Zadeva C-487/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija

21

2019/C 103/26

Zadeva C-685/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 21. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irlande) – Irska) – Minister for Justice and Equality/ND

21

 

Splošno sodišče

2019/C 103/27

Zadeva T-177/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2019 – Mema/CPVO (Braeburn 78 (11078)) (Žlahtniteljske pravice – Prijava za podelitev žlahtniteljske pravice v Skupnosti za rastlinsko sorto Braeburn 78 (11078) – Določitev drugega urada za preizkušanje sort – Obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe – Obveznost obrazložitve)

22

2019/C 103/28

Zadeva T-487/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Arango Jaramillo in drugi/EIB (Javni uslužbenci – Zaposleni v EIB – Pokojnine – Reforma iz leta 2008 – Zvišanje prispevne stopnje – Poznejši plačilni listi – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Nedopustnost)

22

2019/C 103/29

Zadeva T-11/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – RK/Svet (Javni uslužbenci – Uradniki – Člen 42c Kadrovskih predpisov – Dopust v interesu službe – Enako obravnavanje – Prepoved diskriminacije zaradi starosti – Očitna napaka pri presoji – Pravica do izjave – Dolžnost skrbnega ravnanja – Odgovornost)

23

2019/C 103/30

Zadeva T-117/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2019 – Proximus/Svet (Javna naročila storitev – Postopek s pogajanji – Ekonomsko najugodnejša ponudba – Zavrnitev ponudnikove ponudbe – Polje proste presoje naročnika – Zakonitost metode ocenjevanja – Načelo dobrega finančnega poslovodenja)

24

2019/C 103/31

Zadeva T-166/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija (Arbitražna klavzula – Pogodba Sensation, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa – Upravičeni stroški – Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil – Zanesljivost list prisotnosti – Nasprotje interesov)

24

2019/C 103/32

Zadeva T-198/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2019 – EKETA/Komisija (Arbitražna klavzula – Pogodba Actibio, sklenjena v okviru sedmega okvirnega programa – Upravičeni stroški – Obvestilo o dolgovanem znesku, ki ga izda tožena stranka za izterjavo vnaprejšnjih plačil – Zanesljivost list prisotnosti – Nasprotje interesov)

25

2019/C 103/33

Zadeva T-215/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Figurativna znamka Evropske unije PEAR – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje jabolko – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

26

2019/C 103/34

Zadeva T-287/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Swemac Innovation/EUIPO – SWEMAC Medical Appliances (SWEMAC) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije SWEMAC – Firma ali prejšnje nacionalno trgovsko ime SWEMAC Medical Appliances AB – Relativni razlog za zavrnitev – Zožitev zaradi pristanka – Člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 60(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede – Člen 54(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe 2017/1001) – Člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001) – Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem)

27

2019/C 103/35

Zadeva T-290/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Stavytskyi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu – Obveznost obrazložitve – Ugovor nezakonitosti – Načelo sorazmernosti – Pravna podlaga – Očitna napaka pri presoji – Načelo ne bis in idem)

27

2019/C 103/36

Zadeva T-336/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2019 – The GB Foods/EUIPO – Yatecomeré (YATEKOMO) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije YATEKOMO – Figurativna nacionalna znamka yatecomeré – Dopustnost novih dokazov, s katerimi se potrjuje splošno znano dejstvo – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001))

28

2019/C 103/37

Zadeva T-461/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februar 2019 – TN/ENISA (Javni uslužbenci – Začasni uslužbenci – Zaposlovanje – Obvestilo o prostem delovnem mestu – Delovno mesto vodje oddelka – Vpis na rezervni seznam – Sprejetje ponudbe za zaposlitev – Umik ponudbe za zaposlitev – Pogoji zaposlitve – Osebnostne lastnosti – Člen 12 PZDU – Očitna napaka pri presoji – Obdelava osebnih podatkov – Pravica do izjave – Odgovornost)

29

2019/C 103/38

Zadeva T-549/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Duym/Svet (Javni uslužbenci – Uradniki – Postopek imenovanja na delovno mesto vodje oddelka – Obvestilo o prostem delovnem mestu – Zavrnitev prijave – Imenovanje drugega kandidata – Obveznost obrazložitve – Načelo dobrega upravljanja – Interes službe – Očitna napaka pri presoji – Načelo prepovedi diskriminacije)

30

2019/C 103/39

Zadeva T-559/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Abdulkarim/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Napaka pri presoji – Prilagoditev časovnih učinkov razglasitve ničnosti)

30

2019/C 103/40

Zadeva T-580/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Karp/Parlament (Javni uslužbenci – Pogodbeni uslužbenci – Uvrstitev – Člen 90(2) Kadrovskih predpisov – Preuranjeni zahtevek – Nepravilnost predhodnega postopka – Nedopustnost – Samostojnost pravnih sredstev – Nepodaljšanje pogodbe pomožni pogodbeni uslužbenki, ki je povezano s porodniškim dopustom – Obveznost obrazložitve – Zaporedne pogodbe za določen čas – Zloraba pravice – Pravica do zaslišanja – Odgovornost)

31

2019/C 103/41

Zadeva T-604/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Thun/EUIPO (Riba) (Model Skupnosti – Registrirani model Skupnosti – Neobstoj zahteve za podaljšanje – Izbris modela po izteku registracije – Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje – Dolžnost skrbnega ravnanja – Prenos pooblastila – Izguba pravic)

32

2019/C 103/42

Zadeva T-656/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Jacob (Dr. Jacob’s essentials) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Dr. Jacob’s essentials – Prejšnja besedna mednarodna znamka COMPAL ESSENCIAL – Prejšnji figurativni nacionalni in mednarodni znamki FRUTA essencial in Compal FRUTA essencial – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen (8)(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001))

33

2019/C 103/43

Zadeva T-667/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Alkarim for Trade and Industry/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Napaka pri presoji – Prilagoditev časovnih učinkov razglasitve ničnosti)

33

2019/C 103/44

Zadeva T-766/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Lampe) (Modeli Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki predstavlja električne instalacije za osvetljevanje – Razlog za ugotovitev ničnosti – Prejšnji model – Individualna narava – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

34

2019/C 103/45

Zadeva T-767/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – Eglo Leuchten/EUIPO – Briloner Leuchten (Lampe) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnost – Registriran model Skupnosti, ki ponazarja svetilko – Razlog za ugotovitev ničnosti – Prejšnji model – Individualna narava – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Člen 6 Uredbe (ES) št. 6/2002)

35

2019/C 103/46

Zadeva T-785/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka BIG SAM SPORTSWEAR COMPANY – Prejšnja besedna znamka SAM – Relativni razlog za zavrnitev – Zožitev zaradi pristanka – Dokazi, prvič predloženi pred Splošnim sodiščem – Člen 54(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8, (1)(b) Uredbe 2017/1001))

36

2019/C 103/47

Zadeva T-789/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. februarja 2019 – TecAlliance/EUIPO – Siemens (TecDocPower) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije TecDocPower – Prejšnja besedna in prejšnja figurativna znamka Evropske unije TECDOC in TecDoc – Relativni razlog za zavrnitev – Podobnost proizvodov in storitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk – Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001))

36

2019/C 103/48

Zadeva T-800/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Brown Street Holdings/EUIPO – Enesan (FIGHT LIFE) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka FIGHT LIFE – Prejšnja besedna znamka Evropske unije FIGHT FOR LIFE – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Obveznost obrazložitve – Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001))

37

2019/C 103/49

Zadeva T-79/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije ARBET – Prejšnja besedna nacionalna znamka BORBET – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

38

2019/C 103/50

Zadeva T-88/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. februarja 2019 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije ARMONIE – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

38

2019/C 103/51

Zadeva T-97/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije STREAMS – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) in (2) Uredbe (EU) 2017/1001) – Prejšnja praksa EUIPO)

39

2019/C 103/52

Zadeva T-181/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 24. januarja 2019 – Multifit/EUIPO (TAKE CARE) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije TAKE CARE – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

39

2019/C 103/53

Zadeva T-256/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije SCHUTZ – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001))

40

2019/C 103/54

Zadeva T-332/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije MARRY ME – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

40

2019/C 103/55

Zadeva T-333/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 6. februarja 2019 – Marry Me Group/EUIPO (marry me) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije marry me – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001)

41

2019/C 103/56

Zadeva T-427/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – Geske/EUIPO (SATISFYERMEN) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Evropske unije SATISFYERMEN – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001 – Obveznost obrazložitve – Člen 94, prvi stavek, Uredbe 2017/1001)

42

2019/C 103/57

Zadeva T-149/16: Sklep Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2019 – Spliethoff’s Bevrachtingskantoor/Komisija (Ničnostna tožba – Finančna pomoč na področju Instrumenta za povezovanje Evrope – Sektor prometa za obdobje 2014-2020 – Litispendenca – Nedopustnost)

42

2019/C 103/58

Zadeva T-624/16 TO: Sklep Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2019 – L’Huillier/Gollnisch in Parlament (Ugovor tretjega – Zavrženje predloga za intervencijo tretjega, ki vlaga ugovor – Nedopustnost)

43

2019/C 103/59

Zadeva T-687/18 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 21. januarja 2019 – Pilatus Bank/ECB (Začasna odredba – Ekonomska in monetarna politika – Bonitetni nadzor kreditnih institucij – Predlog za odlog izvršitve – Neobstoj nujnost)

43

2019/C 103/60

Zadeva T-735/18: Tožba, vložena 14. decembra 2018 – Aquind/ACER

44

2019/C 103/61

Zadeva T-741/18: Tožba, vložena 18. decembra 2018 – ZZ/ECB

46

2019/C 103/62

Zadeva T-763/18: Tožba, vložena 30. decembra 2018 – Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Evropska komisija

47

2019/C 103/63

Zadeva T-13/19: Tožba, vložena 8. januarja 2019 – Češka republika/Komisija

48

2019/C 103/64

Zadeva T-25/19: Tožba, vložena 11. januarja 2019 – AD/ECHA

49

2019/C 103/65

Zadeva T-31/19: Tožba, vložena 15. januarja 2019 – AF/FRA

50

2019/C 103/66

Zadeva T-32/19: Tožba, vložena 17. januarja 2019 – Harrington Padrón/Svet

50

2019/C 103/67

Zadeva T-38/19: Tožba, vložena 21. januarja 2019 – Portugalska republika/Komisija

51

2019/C 103/68

Zadeva T-43/19: Tožba, vložena 24. januarja 2019 – WV/ESZD

52

2019/C 103/69

Zadeva T-47/19: Tožba, vložena 23. januarja 2019 – Dansk Erhverv/Komisija

53

2019/C 103/70

Zadeva T-48/19: Tožba, vložena 28. januarja 2019 – smart things solutions/EUIPO – Samsung Electronics (smart:)things)

54

2019/C 103/71

Zadeva T-49/19: Tožba, vložena 28. januarja 2019 – View/EUIPO (CREATE DELIGHTFUL HUMAN ENVIRONMENTS)

55

2019/C 103/72

Zadeva T-50/19: Tožba, vložena 28. januarja 2019 – Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday)

55

2019/C 103/73

Zadeva T-51/19: Tožba, vložena 29. januarja 2019 – Laboratorios Ern/EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret (apiheal)

57

2019/C 103/74

Zadeva T-53/19: Tožba, vložena 31. januarja 2019 – SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret/EUIPO – Laboratorios Ern (apiheal)

58

2019/C 103/75

Zadeva T-56/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO in drugi/ESZD

59

2019/C 103/76

Zadeva T-479/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO/ESZD

59

2019/C 103/77

Zadeva T-727/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PP in drugi/ESZD

59

2019/C 103/78

Zadeva T-180/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – VJ/ESZD

60

2019/C 103/79

Zadeva T-494/18: Sklep Splošnega sodišča z dne 31. januarja 2019 – PO/SEAE

60


SL

 

Top