Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:142:TOC

Uradni list Evropske unije, C 142, 23. april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 142

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 61
23. april 2018


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2018/C 142/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2018/C 142/02

Zadeva C-64/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Supremo Tribunal Administrativo – Portugalska) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas (Predhodno odločanje — Člen 19(1) PEU — Pravna sredstva — Učinkovito sodno varstvo — Neodvisnost sodnikov — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Člen 47 — Zmanjšanje plač v nacionalni javni upravi — Ukrepi proračunskega varčevanja)

2

2018/C 142/03

Zadeva C-266/16: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 27. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Združeno kraljestvo) – The Queen, na predlog Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs („Predhodno odločanje — Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju — Protokol o določitvi ribolovnih možnosti iz tega sporazuma — Akta o sklenitvi Sporazuma in Protokola — Uredbi, s katerima so bile med države članice razdeljene ribolovne možnosti, določene s Protokolom — Sodna pristojnost — Razlaga — Veljavnost z vidika člena 3(5) PEU in mednarodnega prava — Uporaba navedenega sporazuma in navedenega protokola za ozemlje Zahodne Sahare in vode ob njegovi obali)

3

2018/C 142/04

Zadeva C-297/16: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Curtea de Apel Bucureşti – Romunija) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/123/ES — Storitve na notranjem trgu — Nacionalna ureditev, v skladu s katero imajo zgolj veterinarji pravico do prodaje na drobno in uporabe ekoloških proizvodov, sredstev proti zajedavcem za posebne namene in zdravil za uporabo v veterinarski medicini — Svoboda ustanavljanja — Zahteva, da je kapital podjetij, ki na drobno prodajajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini, v izključni lasti veterinarjev — Varovanje javnega zdravja — Sorazmernost)

4

2018/C 142/05

Zadeva C-301/16 P: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 28. februarja 2018 – Evropska komisija/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Pritožba — Trgovinska politika — Damping — Uvoz solarnega stekla s poreklom s Kitajske — Uredba (ES) št. 1225/2009 — Člen 2(7)(b) in (c) — Status podjetja, ki deluje v pogojih tržnega gospodarstva — Pojem „bistveno izkrivljanje, ki se prenaša še iz predhodnega sistema netržnega gospodarstva“, v smislu člena 2(7)(c), tretja alinea — Davčne ugodnosti)

4

2018/C 142/06

Zadeva C-307/16: Sodba Sodišča (peti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Naczelny Sąd Administracyjny – Poljska) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Predhodno odločanje — Direktiva 2006/112/ES — Davek na dodano vrednost (DDV) — Člen 131 — Člen 146(1)(b) — Člen 147 — Oprostitve pri izvozu — Člen 273 — Ureditev države članice, v skladu s katero je uporaba oprostitve pogojena s tem, da je bil ustvarjen nek najmanjši obseg prometa, ali s tem, da je bila sklenjena pogodba z gospodarskim subjektom, ki je pooblaščen za vračilo DDV potnikom)

5

2018/C 142/07

Zadeva C-387/16: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Predhodno odločanje — Obdavčenje — Davek na dodano vrednost (DDV) — Direktiva 2006/112/ES — Odbitek vstopnega davka — Člen 183 — Vračilo presežnega DDV — Zamuda pri vračilu — Znesek zamudnih obresti, dolgovanih na podlagi nacionalnega prava — Znižanje tega zneska iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati davčnemu zavezancu — Dopustnost — Davčna nevtralnost — Pravna varnost)

6

2018/C 142/08

Združeni zadevi C-412/16 P in C-413/16 P: Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 1. marca 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativnih znamk ocean beach club ibiza in ocean ibiza — Prejšnji nacionalni figurativni znamki OC ocean club in OC ocean club Ibiza — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Relativni razlogi za zavrnitev — Verjetnost zmede)

6

2018/C 142/09

Zadeva C-418/16 P: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 – mobile.de GmbH, nekdanja mobile.international GmbH/Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 15(1) — Člen 57(2) in (3) — Člen 64 — Člen 76(2) — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravilo 22(2) — Pravilo 40(6) — Postopek za ugotovitev ničnosti — Zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki se nanašata na prejšnjo nacionalno znamko — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Dokaz — Zavrnitev zahtev — Novi dokazi, ki jih je upošteval odbor za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) — Razveljavitev odločb oddelka za izbris pri EUIPO — Vrnitev v odločanje — Posledice)

7

2018/C 142/10

Zadeva C-518/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Sofiyski gradski sad – Bolgarija) – „ZPT“ AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite (Predhodno odločanje — Državne pomoči — Uredba (ES) št. 1998/2006 — Člen 35 PDEU — Pomoč de minimis v obliki davčne olajšave — Nacionalna zakonodaja, ki iz upravičenosti do te davčne olajšave izključuje naložbe v proizvodnjo izvoznih proizvodov)

7

2018/C 142/11

Združeni zadevi C-523/16 in C-536/16: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italija) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Člen 51 — Poprava ponudb — Direktiva 2004/17/ES — Pojasnitev ponudb — Nacionalna zakonodaja, ki popravo dokumentacije, ki se zahteva od ponudnikov, pogojuje s plačilom denarne sankcije — Načela v zvezi z oddajo javnih naročil — Načelo enakega obravnavanja — Načelo sorazmernosti)

8

2018/C 142/12

Zadeva C-558/16: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Kammergericht Berlin – Nemčija) – postopek, ki ga je začela Doris Margret Lisette Mahnkopf (Predhodno odločanje — Območje svobode, varnosti in pravice — Uredba (EU) št. 650/2012 — Dedovanje in evropsko potrdilo o dedovanju — Področje uporabe — Možnost navedbe deleža preživelega zakonca na evropskem potrdilu o dedovanju)

9

2018/C 142/13

Zadeva C-577/16: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Predhodno odločanje — Okolje — Sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Evropski uniji — Direktiva 2003/87/ES — Področje uporabe — Člen 2(1) — Priloga I — Dejavnosti, za katere velja sistem za trgovanje — Proizvodnja polimerov — Uporaba toplote, ki jo dobavi tretja naprava — Prošnja za brezplačno dodelitev pravic do emisije — Obdobje 2013–2020)

9

2018/C 142/14

Zadeva C-672/16: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalska) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Predhodno odločanje — Davek na dodano vrednost — Direktiva o DDV — Oprostitev za transakcije lizinga in oddajanja nepremičnin v najem — Pravica izbire za davčne zavezance — Izvajanje s strani držav članic — Odbitek vstopnega davka — Uporaba za namene obdavčenih transakcij davčnega zavezanca — Popravek začetnega odbitka — Nedopustnost)

10

2018/C 142/15

Zadeva C-3/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Predhodno odločanje — Svoboda opravljanja storitev — Člen 56 PDEU — Člen 4(3) PEU — Listina Evropske unije o temeljnih pravicah — Omejitve — Igre na srečo — Nacionalna ureditev — Državno upravljanje nekaterih oblik iger na srečo — Izključnost — Sistem koncesij za ostale oblike iger — Zahteva po dovoljenju — Upravna sankcija)

11

2018/C 142/16

Zadeva C-9/17: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein hallinto-oikeus – Finska) – postopek, ki ga je sprožila Maria Tirkkonen (Predhodno odločanje — Javna naročila — Direktiva 2004/18/ES — Postopek za oddajo javnega naročila za storitve kmetijskega svetovanja — Obstoj javnega naročila — Sistem naročanja storitev, ki omogoča, da je izvajalec vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje — Sistem, ki pozneje ni odprt za druge gospodarske subjekte)

12

2018/C 142/17

Zadeva C-46/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesarbeitsgericht Bremen – Nemčija) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Predhodno odločanje — Socialna politika — Direktiva 1999/70/ES — Okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjen med ETUC, UNICE in CEEP — Veriženje pogodb o zaposlitvi za določen čas — Določba 5, točka 1 — Ukrepi za preprečevanje zlorab pogodb o zaposlitvi za določen čas — Direktiva 2000/78/ES — Člen 6(1) — Prepoved diskriminacije na podlagi starosti — Nacionalna ureditev, ki omogoča odlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi, ki je določeno ob predpisani upokojitveni starosti, samo zato, ker je delavec pridobil pravico do starostne pokojnine)

13

2018/C 142/18

Zadeva C-76/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romunija) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Predhodno odločanje — Dajatev z enakim učinkom kot carine — Člen 30 PDEU — Notranji davek — Člen 110 PDEU — Dajatev za izvožene naftne proizvode — Neprevalitev dajatve na potrošnika — Breme dajatve, ki ga nosi zavezanec — Vračilo zneskov, ki jih je zavezanec plačal)

13

2018/C 142/19

Zadeva C-117/17: Sodba Sodišča (šesti senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Italija) – Comune di Castelbellino/Regione Marche in drugi (Predhodno odločanje — Okolje — Direktiva 2011/92/EU — Člen 4(2) in (3) ter Priloge od I do III — Presoja vplivov na okolje — Soglasje za izvedbo del na objektu za proizvodnjo električne energije iz biomase, ne da bi se predhodno preverilo, ali je nujno presojati vplive na okolje — Razveljavitev — Kasnejša regularizacija soglasja na podlagi novih predpisov nacionalnega prava brez predhodnega preverjanja, ali je nujno presojati vplive na okolje)

14

2018/C 142/20

Zadeva C-289/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 28. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tartu Maakohus – Estonija) – Collect Inkasso OÜ in drugi/Rain Aint in drugi (Predhodno odločanje — Pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah — Uredba (ES) št. 805/2004 — Evropski nalog za izvršbo nespornih zahtevkov — Pogoji za potrditev — Minimalni standardi za postopke o nespornih zahtevkih — Pravice dolžnika — Neobstoj navedbe naslova institucije, na katero je mogoče nasloviti ugovor zoper zahtevek oziroma pri kateri je mogoče vložiti pravno sredstvo zoper odločbo)

15

2018/C 142/21

Zadeva C-119/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Sibiu – Romunija) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/ SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA, ki jo zastopa Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., ki jo zastopa OTP BANK SA (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nepošteni pogoji v potrošniških pogodbah — Člen 3(1), člen 4(1) in (2) ter člen 5 — Presoja nepoštenosti pogodbenih pogojev — Kreditna pogodba, sklenjena v tuji valuti — Tečajno tveganje, ki ga v celoti nosi potrošnik — Znatno neravnotežje v pogodbenih pravicah in obveznostih strank — Glavni predmet pogodbe o posojilu)

16

2018/C 142/22

Zadeva C-126/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Člen 4(2), člen 5 in člen 6(1) — Določbe o opredelitvi glavnega predmeta pogodbe — Pogodba o posojilu, izraženem v tuji valuti — Obseg izraza „oblikovane jasno in razumljivo“ — Neveljavnost dela ali celotne pogodbe)

17

2018/C 142/23

Združeni zadevi C-142/17 in C-143/17: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 7. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Corte suprema di cassazione – Italija) – Manuela Maturi in drugi/Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi in drugi (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Socialna politika — Enako obravnavanje moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu — Direktiva 2006/54/ES — Nacionalna ureditev, ki določa začasno možnost za delavce v zabavni industriji, ki so dosegli upokojitveno starost, da še naprej opravljajo poklicno dejavnost do prej določene upokojitvene starosti, to je 47 let za ženske in 52 let za moške)

18

2018/C 142/24

Zadeva C-233/17 P: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 – GX/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Javni uslužbenci — Javni natečaj EPSO/AD/248/13 — Odločba o nevpisu pritožnice na rezervni seznam)

18

2018/C 142/25

Zadeva C-336/17 P: Sklep Sodišča (osmi senat) z dne 8. februarja 2018 – HB in drugi/Evropska komisija (Pritožba — Člen 181 Poslovnika Sodišča — Pravo institucij — Evropska državljanska pobuda „Ethics for Animals and Kids“ — Zaščita potepuških živali — Psihološki učinki na odrasle in otroke — Zavrnite registracije pobude zaradi očitne nepristojnosti Evropske komisije na tem področju — Uredba (EU) št. 211/2011 — Člen 4(2)(b) — Člen 4(3))

19

2018/C 142/26

Zadeva C-529/17 P: Pritožba, ki jo je Isabel Martín Osete vložila 5. septembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. junija 2017 v zadevi T-427/16, Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Zadeva C-693/17 P: Pritožba, ki jo je družba BMB sp. z o.o. vložila 10. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 3. oktobra 2017 v zadevi T-695/15, BMB sp. z o.o./EUIPO

20

2018/C 142/28

Zadeva C-701/17 P: Pritožba, ki jo je Vassil Monev Valkov vložil 24. oktobra 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 27. septembra 2017 v zadevi T-558/17, Valkov/Evropsko sodišče za človekove pravice in Vrhovno sodišče Republike Bolgarije

21

2018/C 142/29

Zadeva C-7/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 3. januarja 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Zadeva C-10/18 P: Pritožba, ki jo je Marine Harvest ASA vložila 5. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 26. oktobra 2017 v zadevi T-704/14, Marine Harvest ASA/Evropska komisija

22

2018/C 142/31

Zadeva C-13/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Madžarska) 8. januarja 2018 – Sole-Mizo Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Zadeva C-29/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 17. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias in Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Zadeva C-30/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 17. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey e Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Zadeva C-38/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Bari (Italija) 19. januarja 2018 – kazenski postopek zoper Massima Gambina in Shpetima Hyko

25

2018/C 142/35

Zadeva C-39/18 P: Pritožba, ki jo je Evropska komisija vložila 22. januarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi razširjeni senat) z dne 10. novembra 2017 v zadevi T-180/15, Icp plc in drugi/Evropska komisija

26

2018/C 142/36

Zadeva C-41/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Italija) 22. januarja 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Zadeva C-44/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španija) 24. januarja 2018 – Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López in Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Zadeva C-46/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Consiglio di Stato (Italija) 25. januarja 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl in drugi/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Zadeva C-47/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Wien (Avstrija) 26. januarja 2018 – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel, kot upravitelj v postopku v primeru insolventnosti glede premoženja Alpine Bau GmbH

29

2018/C 142/40

Zadeva C-53/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 29. januarja 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Zadeva C-54/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italija) 29. januarja 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Zadeva C-60/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tallinna Ringkonnakohus (Estonija) 31. januarja 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Zadeva C-74/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein hallinto-oikeus (Finska) 5. februarja 2018 – A Ltd

32

2018/C 142/44

Zadeva C-89/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Østre Landsret (Danska) 8. februarja 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Zadeva C-91/18: Tožba, vložena 8. februarja 2018 – Evropska komisija/Helenska republika

34

2018/C 142/46

Zadeva C-102/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberlandesgericht Köln (Nemčija) 13. februarja 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Zadeva C-116/18: Tožba, vložena 14. februarja 2018 – Evropska komisija/Romunija

36

2018/C 142/48

Zadeva C-131/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 19. februarja 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Zadeva C-144/18 P: Pritožba, ki jo je River Kwai International Food Industry Co. Ltd vložila 23. februarja 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 14. decembra 2017 v zadevi T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Svet Evropske unije

37

 

Splošno sodišče

2018/C 142/50

Zadevi T-45/13 RENV in T-587/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Rose Vision/Komisija (Arbitražna klavzula — Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) — Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev za projekte FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM in SFERA — Rok za posredovanje končnega finančnega revizijskega poročila — Finančne revizije, v katerih so bile ugotovljene nepravilnosti pri izvajanju projektov — Ustavitev plačil — Zaupnost finančnih revizij — Upravičenost izkazanih stroškov — Nepogodbena odgovornost — Povračilo izplačanih zneskov — Škoda zaradi vpisa v sistem zgodnjega opozarjanja)

39

2018/C 142/51

Zadeva T-292/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisija (Nepogodbena odgovornost — Javna naročila storitev — Postopek javnega razpisa — Dopustnost — Zloraba postopka — Navzkrižje interesov — Dolžnost skrbnega ravnanja — Izguba možnosti)

40

2018/C 142/52

Zadeva T-316/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Poljska/Komisija (ESRR — Zavrnitev potrditve finančnega prispevka za velik projekt — Člen 40, prvi odstavek, točka (g), Uredbe (ES) št. 1083/2006 — Utemeljitev javne udeležbe — Člen 41(2) Uredbe št. 1083/2006 — Prekoračitev roka)

41

2018/C 142/53

Zadeva T-402/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Poljska/Komisija (ESRR — Zavrnitev potrditve finančnega prispevka za velik projekt — Člen 41(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 — Ocenjevanje prispevka velikega projekta za uresničevanje ciljev operativnega programa — Člen 41(2) Uredbe št. 1083/2006 — Prekoračitev roka)

41

2018/C 142/54

Zadeva T-85/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Postavitev dveh vzporednih trakov na čevlju) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije, sestavljene iz dveh vzporednih trakov na čevlju — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki predstavlja tri vzporedne trakove na čevlju — Relativni razlog za zavrnitev — Škodovanje ugledu — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

42

2018/C 142/55

Zadeva T-140/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Le Pen/Parlament (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega sekretarja — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Zloraba pooblastil — Napačno ugotovljeno dejansko stanje — Enako obravnavanje)

42

2018/C 142/56

Zadeva T-438/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka CIPRIANI — Prejšnja besedna znamka Evropske unije HOTEL CIPRIANI — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) Uredbe (EU) 2017/1001) — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost blaga in storitev — Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b)Uredbe 2017/1001))

43

2018/C 142/57

Zadeva T-462/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Portugalska/Komisija (EKJS — Odhodki, ki so izključeni iz financiranja — Pomoči za površino — Odhodki Portugalske — Legitimno pričakovanje — Člen 41(3) Uredbe (ES) št. 73/2009 — Člen 31(2) Uredbe (ES) št. 1290/2005 — Sorazmernost)

44

2018/C 142/58

Zadeva T-624/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Gollnisch/Parlament (Pravilnik o povračilu in nadomestilu stroškov poslancem Evropskega parlamenta — Nadomestilo za parlamentarno pomoč — Izterjava neupravičeno izplačanih zneskov — Pristojnost generalnega sekretarja — Electa una via — Pravica do obrambe — Dokazno breme — Obveznost obrazložitve — Zaupanje v pravo — Politične pravice — Enako obravnavanje — Zloraba pooblastil — Neodvisnost poslancev — Napačno ugotovljeno dejansko stanje — Sorazmernost)

44

2018/C 142/59

Zadeva T-629/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (postavitev dveh vzporednih črt na čevljih) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljata dve vzporedni črti na čevlju — Prijava prejšnje figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte na čevlju — Relativni razlog za zavrnitev — Ogrožanje ugleda — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (ki je postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

45

2018/C 142/60

Zadeva T-665/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (Znamka Evropske unije — Prijava figurativne znamke Evropske unije €$ — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učnika — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001] — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 [postal člen 7(1)(c) Uredbe 2017/1001] — Obveznost obrazložitve — člen 75 Uredbe št. 207/2009 [postal člen 94 Uredbe 2017/1001])

46

2018/C 142/61

Zadeva T-764/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – Paulini/ECB (Javni uslužbenci — Uslužbenci ECB — Osebni prejemki — Letna revizija plač in dodatkov — Zakonitost smernic — Metoda za izračun — Upoštevanje odsotnosti z dela zaradi bolezni — Upoštevanje dejavnosti predstavnika delavcev — Načelo prepovedi diskriminacije)

46

2018/C 142/62

Zadeva T-843/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije Foto Paradies — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen (1)(b) Uredbe (ES) št.o 207/2009 [postal člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

47

2018/C 142/63

Zadeva T-855/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Fertisac/ECHA (REACH — Pristojbina za registracijo snovi — Znižanje, odobreno MSP — Preverjanje izjave o velikosti podjetja s strani ECHA — Odločba, s katero je naložena upravna taksa — Priporočilo 2003/361/ES — Prekoračitev zgornjih finančnih meja — Pojem ‚povezano podjetje)

48

2018/C 142/64

Zadeva T-6/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Prejšnja mednarodna figurativna znamka LABELL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001])

48

2018/C 142/65

Zadeva T-103/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Evropske unije NORMOSANG — Prejšnja nacionalna besedna znamka NORMON — Relativno razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 [postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001]) — Pravilo 19(2)(a)(ii) in pravilo 20(1) Uredbe (ES) št. 2868/95 [postali člen 7(2)(a)(ii) in člen 8(1) in (7) Delegirane uredbe (EU) 2017/1430])

49

2018/C 142/66

Zadeva T-159/17: Sodba Splošnega sodišča z dne 8. marca 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Claro Sol Facility Services desde 1972 — Prejšnja nacionalna figurativna znamka SOL — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

50

2018/C 142/67

Zadeva T-230/17: Sodba splošnega sodišča z dne 7. marca 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija — Besedna znamka RSTUDIO — Prejšnja besedna znamka Evropske unije ER/STUDIO — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Podobnost znakov — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001))

50

2018/C 142/68

Zadeva T-35/18: Tožba, vložena 19. januarja 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Zadeva T-41/18: Tožba, vložena 24. januarja 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisija

52

2018/C 142/70

Zadeva T-64/18: Tožba, vložena 6. februarja 2018 – Alfamicro/Komisija

52

2018/C 142/71

Zadeva T-81/18: Tožba, vložena 9. februarja 2018 – Barata/Parlament

53

2018/C 142/72

Zadeva T-93/18: Tožba, vložena 19. februarja 2018 – International Skating Union/Komisija

55

2018/C 142/73

Zadeva T-95/18: Tožba, vložena 12. februarja 2018 – Gollnisch/Parlament

55

2018/C 142/74

Zadeva T-104/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Zadeva T-106/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Zadeva T-117/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Zadeva T-118/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Zadeva T-119/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Zadeva T-120/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Zadeva T-121/18: Tožba, vložena 20. februarja 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Zadeva T-122/18: Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Zadeva T-123/18: Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Upodobitev srca)

64

2018/C 142/83

Zadeva T-126/18: Tožba, vložena 27. februarja 2018 – Van Haren Schoenen/Komisija

65

2018/C 142/84

Zadeva T-127/18: Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Cortina in FLA Europe/Komisija

66

2018/C 142/85

Zadeva T-133/18: Tožba, vložena 22. februarja 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Zadeva T-134/18: Tožba, vložena 1. marca 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Zadeva T-139/18: Tožba, vložena 21. februarja 2018 – Avio/Komisija

68

2018/C 142/88

Zadeva T-157/18: Tožba, vložena 28. februarja 2018 – Caprice Schuhproduktion/Komisija

69


SL

 

Top