Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:349E:TOC

 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.349.slv

Uradni list

Evropske unije

C 349E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
22. december 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2010—2011
Seje: 9. marca–11. marca 2010
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 131 E, 20.5.2010.
SPREJETA BESEDILA

 

Torek, 9. marec 2010

2010/C 349E/01

Varstvo potrošnikovResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o varstvu potrošnikov (2009/2137(INI))

1

2010/C 349E/02

SOLVITResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o mreži Solvit (2009/2138(INI))

10

2010/C 349E/03

Poročilo o politiki konkurence za leto 2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o poročilu o politiki konkurence za leto 2008 (2009/2173(INI))

16

2010/C 349E/04

Pregled stanja notranjega trgaResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o pregledu stanja notranjega trga (2009/2141(INI))

25

 

Sreda, 10. marec 2010

2010/C 349E/05

EU 2020 - Nadaljnje ukrepanje po neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o EU 2020

30

2010/C 349E/06

Izvajanje Goldstonovih priporočil glede Izraela/PalestineResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o izvajanju priporočil iz Goldstonovega poročila o Izraelu/Palestini

34

2010/C 349E/07

Položaj civilne družbe in nacionalnih manjšin v BelorusijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o položaju civilne družbe in nacionalnih manjšin v Belorusiji

37

2010/C 349E/08

Davki na finančne transakcijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o davkih na finančne transakcije – izvajanje v praksi

40

2010/C 349E/09

Enotno območje plačil v eurihResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o uresničevanju enotnega območja plačil v eurih (območja SEPA)

43

2010/C 349E/10

Trgovinski sporazum proti ponarejanju (ACTA)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o preglednosti in stanju pogajanj o trgovinskem sporazumu proti ponarejanju (ACTA)

46

2010/C 349E/11

Uredba o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialovResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o uredbi o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

49

2010/C 349E/12

Letno poročilo 2008 o skupni zunanji in varnostni politiki 2006Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o letnem poročilu Sveta Evropskemu parlamentu o glavnih vidikih in osnovnih odločitvah skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) v letu 2008, predloženem Evropskemu parlamentu ob uporabi dela II, točke G, odstavka 43 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 (2009/2057(INI))

51

2010/C 349E/13

Izvajanje evropske varnostne strategije ter skupne varnostne in obrambne politikeResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o izvajanju evropske varnostne strategije in skupne varnostne in obrambne politike (2009/2198(INI))

63

2010/C 349E/14

Pogodba o neširjenju jedrskega orožjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja

77

 

Četrtek, 11. marec 2010

2010/C 349E/15

KubaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 o zapornikih vesti na Kubi

82

2010/C 349E/16

Vlaganje v tehnologije z nizkimi emisijami ogljikaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 Vlaganje v razvoj tehnologij z nizkimi emisijami ogljika (Načrt SET)

84

2010/C 349E/17

Huda naravna nesreča v Avtonomni pokrajini Madeira in posledice nevihte Xynthia v EvropiResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 o hudih naravnih nesrečah v avtonomni pokrajini Madeira in posledicah nevihte Xynthia v Evropi

88

2010/C 349E/18

Primer Gilada ŠalitaResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 o Giladu Shalitu

91

2010/C 349E/19

Stopnjevanje nasilja v MehikiResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 o stopnjevanju nasilja v Mehiki

92

2010/C 349E/20

Južna Koreja - smrtna kazen razglašena za zakonitoResolucija Evropskega parlamenta z dne 11. marca 2010 o razglasitvi smrtne kazni za zakonito v Republiki Koreji

95


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

Torek, 9. marec 2010

2010/C 349E/21

Razporejanje posredno merjenih storitev finančnega posredništva (PMSFP) za določitev bruto nacionalnega dohodka (BND) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu sklepa Sveta o razporejanju posredno merjenih storitev finančnega posredništva (PMSFP) za določitev bruto nacionalnega dohodka (BND), ki se uporablja za proračun Evropskih skupnosti in vire lastnih sredstev (KOM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

97

2010/C 349E/22

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Nemčija - odpuščanjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2010)0007 – C7-0011/2010 – 2010/0005(BUD))

98

PRILOGA

100

2010/C 349E/23

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: odpuščanjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0008 – C7-0012/2010 – 2010/0003(BUD))

101

PRILOGA

102

2010/C 349E/24

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Litva - gradnja stavbResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0009 – C7-0013/2010 – 2010/0002(BUD))

104

PRILOGA

105

2010/C 349E/25

Dodatni protokol k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola k Sporazumu o sodelovanju pri varstvu obal in voda severovzhodnega Atlantika pred onesnaževanjem v imenu Evropske skupnosti (KOM(2009)0436 – C7-0163/2009 – 2009/0120(NLE))

107

2010/C 349E/26

Zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (KOM(2009)0268 – C7-0035/2009 – 2009/0077(COD))

107

P7_TC1-COD(2009)0077
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali

108

PRILOGA

109

2010/C 349E/27

Gibanje oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. marca 2010 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje (KOM(2009)0091 – C6-0076/2009 – 2009/0028(COD))

109

P7_TC1-COD(2009)0028
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 9. marca 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Konvencije o izvajanju Schengenskega sporazuma in Uredbe (ES) št. 562/2006 v zvezi z gibanjem oseb z vizumom za dolgoročno prebivanje

110

PRILOGA

110

 

Sreda, 10. marec 2010

2010/C 349E/28

Letni računovodski izkazi posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2010 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti (KOM(2009)0083 – C6-0074/2009 – 2009/0035(COD))

111

P7_TC1-COD(2009)0035
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 10. marca 2010 z namenom sprejetja Direktive 2010/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti

112


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top