EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2009:016:TOC

 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 16

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
22. januar 2009


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 016/01

Sporočilo Komisije – Začasni okvir Skupnosti za ukrepe državnih pomoči v podporo dostopu do financiranja ob trenutni finančni in gospodarski krizi

1

 

Evropska centralna banka

2009/C 016/02

Sporazum z dne 8. decembra 2008 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o spremembah Sporazuma z dne 16. marca 2006 med Evropsko centralno banko in nacionalnimi centralnimi bankami držav članic zunaj euroobmočja o določitvi operativnih postopkov za mehanizem deviznih tečajev v tretji fazi ekonomske in monetarne unije

10


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Komisija

2009/C 016/03

Menjalni tečaji eura

16

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2009/C 016/04

Sporočilo Komisije v skladu s členom 16(4) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Obveznosti javne službe glede rednih zračnih prevozov (1)

17

2009/C 016/05

Sporočilo Komisije v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti – Povabilo k oddaji ponudb za opravljanje rednih zračnih prevozov v skladu z obveznostmi javne službe (1)

18

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z EVROPSKIM GOSPODARSKIM PROSTOROM

 

Nadzorni organ Efte

2009/C 016/06

Obvestilo Islandije v skladu z Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov – Objava prvega razpisa za izdajo dovoljenj 2009 – Epikontinentalni pas med Islandijo in otokom Jan Mayen „območje Dreki“

19


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Komisija

2009/C 016/07

Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa „Ljudje“ sedmega okvirnega programa ES za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti

22

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM KONKURENČNE POLITIKE

 

Komisija

2009/C 016/08

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5436 – Citi Infrastructure Partners, L.P./Itínere Infraestructuras, S.A.) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (1)

23

 

DRUGI AKTI

 

Komisija

2009/C 016/09

Skupno podjetje SESAR

24


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top