EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:036:TOC

 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 36

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
8. februar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 206/2006 z dne 7. februarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 207/2006 z dne 7. februarja 2006 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 208/2006 z dne 7. februarja 2006 o spremembi prilog VI in VIII k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1774/2002 v zvezi s standardi predelave v obratih za pridobivanje bioplina in kompostiranje ter zahtevami za gnoj ( 1 )

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 209/2006 z dne 7. februarja 2006 o spremembi uredb (ES) št. 809/2003 in (ES) št. 810/2003 v zvezi s podaljšanjem veljavnosti prehodnih ukrepov za obrate za kompostiranje in pridobivanje bioplina na podlagi Uredbe (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

32

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 210/2006 z dne 7. februarja 2006 o določitvi višine pomoči za tržno leto 2006/2007 za paradižnike, namenjene za predelavo

34

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 211/2006 z dne 7. februarja 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1433/2003 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 glede operativnih skladov, operativnih programov in finančne pomoči

36

 

*

Direktiva Komisije 2006/16/ES z dne 7. februarja 2006 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS glede vključitve oksamila kot aktivne snovi ( 1 )

37

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006 o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“)

40

 

*

Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006 o razširitvi na ne-sodelujoče države članice uporabe Sklepa 2006/75/ES o spremembah in podaljšanju Sklepa 2001/923/ES o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura proti ponarejanju (program „Pericles“)

42

 

 

Komisija

 

*

Sklep Komisije z dne 23. decembra 2005 o sestavi Skupine na visoki ravni za konkurenčnost, energijo in okolje

43

 

*

Odločba Komisije z dne 31. januarja 2006 o finančnem prispevku Skupnosti za izvajanje epidemiološkega nadzora in nadzornih ukrepov glede bolezni modrikastega jezika v okviru izrednih ukrepov, sprejetih v boju proti tej bolezni v letih 2004 in 2005 na Portugalskem (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 166)

45

 

*

Odločba Komisije z dne 31. januarja 2006 o spremembi odločb 2005/759/ES in 2005/760/ES glede podaljšanja njunega obdobja uporabe (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 187)  ( 1 )

48

 

*

Odločba Komisije z dne 1. februarja 2006 o odobritvi nekaterim državam članicam odstopanja v skladu s členom 3(2) Direktive Sveta 92/102/EGS o identifikaciji in registraciji živali (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 172)

50

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top