EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 11

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
17. januar 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 63/2006 z dne 16. januarja 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 64/2006 z dne 16. januarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1695/2005, kar zadeva količino, zajeto v stalnem javnem razpisu za izvoz navadne pšenice iz zalog francoske intervencijske agencije

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 65/2006 z dne 13. januarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

4

 

*

Uredba Komisije (Euratom) št. 66/2006 z dne 16. januarja 2006 o izvzetju prenosa majhnih količin rud, snovi vira in posebnih cepljivih snovi iz pravil poglavja o preskrbi

6

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 67/2006 z dne 16. januarja 2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 68/2006 z dne 16. januarja 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2488/2000 o ohranitvi zamrznjenosti sredstev Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam

11

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 69/2006 z dne 16. januarja 2006 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

13

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 70/2006 z dne 16. januarja 2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

15

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 71/2006 z dne 16. januarja 2006 o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo (ES) št. 9/2006

17

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 72/2006 z dne 16. januarja 2006 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 2132/2005

19

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 5. januarja 2006 o spremembi Priloge B k Direktivi Sveta 88/407/EGS in Priloge II k Odločbi 2004/639/ES glede določitve uvoznih pogojev za uvoz semena domačega goveda (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Odločba Komisije z dne 11. januarja 2006 o spremembi Dodatka A k Prilogi V k Aktu o pristopu iz leta 2003 glede nekaterih obratov v sektorjih mesa in mleka v Češki republiki (notificirano pod dokumentarno številko C(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Sklep Komisije z dne 16. januarja 2006 o spremembi Sklepa 2000/690/ES o ustanovitvi Skupine za podjetniško politiko glede podaljšanja obdobja njegove veljavnosti

36

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top