EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:201:TOC

 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 201

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 48
2. avgust 2005


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1260/2005 z dne 1. avgusta 2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

*

Uredba Komisije (ES, Euratom) št. 1261/2005 z dne 20. julija 2005 o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 2342/2002 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti

3

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1262/2005 z dne 1. avgusta 2005 o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 27/2005 glede ribolovnih možnosti za sled v zonah I in II

23

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1263/2005 z dne 28. julija 2005 o peti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 798/2004 o obnovitvi omejevalnih ukrepov v zvezi z Burmo/Mjanmarom in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1081/2000

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1264/2005 z dne 28. julija 2005 o devetinštirideseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in Talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

29

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1265/2005 z dne 29. julija 2005 o prepovedi ribolova na prave peščenke v območjih ICES IIa, IIIa in IV v vodah Skupnosti s plovili, ki plujejo pod dansko zastavo

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1266/2005 z dne 29. julija 2005 o prepovedi lova na morsko spako v conah ICES VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1 s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo

33

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1267/2005 z dne 1. avgusta 2005 o dovolitvi vlaganja zahtevkov za izdajo potrdil o nadomestilu, kakor določa člen 38(1) Uredbe (ES) št. 1043/2005

35

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1268/2005 z dne 1. avgusta 2005 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2191/81 o dodeljevanju pomoči za maslo, ki ga kupijo neprofitne ustanove in organizacije

36

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1269/2005 z dne 1. avgusta 2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za zamrznjeno mišično notranjo prepono goveda

37

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1270/2005 z dne 1. avgusta 2005 o določitvi, v kakšnem obsegu je mogoče ugoditi zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim v juliju 2005 za mlado govedo moškega spola za pitanje, v okviru tarifne kvote, predvidene z Uredbo (ES) št. 992/2005

38

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1271/2005 z dne 1. avgusta 2005 o določitvi količin, za katere je mogoče vložiti zahtevke za uvozna dovoljenja v juliju 2005 v okviru tarifnih kvot za goveje in telečje meso, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1279/98 za Bolgarijo in Romunijo

39

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1272/2005 z dne 1. avgusta 2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih glede Zimbabveja

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1273/2005 z dne 1. avgusta 2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije

42

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1274/2005 z dne 1. avgusta 2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja, ki jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto 2005/2006

44

 

 

Popravki

 

*

Popravek k Odločbi Komisije z dne 26. oktobra 2004 ki določa ukrepe za uporabo Direktive Sveta 93/24/EGS, ki se nanaša na statistične ankete glede staleža in prireje na področju govedoreje ( UL L 337, 13.11.2004 )

46

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top