EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:183:TOC

 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.183.slv

Uradni list

Evropske unije

C 183

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
24. junij 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 183/01

Uradno obvestilo o dokazilih o formalnih kvalifikacijah – Direktiva 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Priloga V) (1)

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Svet

2011/C 183/02

Uradno obvestilo za „Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal – ANO) – alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov), vključeno na seznam iz člena 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (glej prilogo k Uredbi Sveta (EU) št. 83/2011 z dne 31. januarja 2011)

9

2011/C 183/03

Obvestilo za osebe in subjekte, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2011/273/SZVP, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta 2011/367/SZVP, in Uredbi Sveta (EU) št. 442/2011, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 611/2011 o omejevalnih ukrepih proti Siriji

11

 

Evropska komisija

2011/C 183/04

Menjalni tečaji eura

12

2011/C 183/05

Poslovnik odbora za pritožbe (Uredba (EU) št. 182/2011) – Ki ga je odbor za pritožbe sprejel 29. marca 2011

13

2011/C 183/06

Sporočilo Komisije o izvajanju člena 4 Uredbe (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa(Objava naslovov in referenčnih oznak za specifikacije Skupnosti v skladu z Uredbo)  (1)

17


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2011/C 183/07

Razpis za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa ENIAC Joint Undertaking

18

2011/C 183/08

Razpis za zbiranje predlogov – EAC/01/11 – Omrežje evropskih politik o izobraževanju otrok in mladih z migrantskim poreklom

19

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 183/09

Sporočilo valonske vlade v zvezi z Direktivo 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov

20


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL

 

Top