EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:137E:TOC

 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.137.slv

Uradni list

Evropske unije

C 137E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
27. maj 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2008—2009
Seje: 2. april 2009
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 241 E, 8.10.2009.
SPREJETA BESEDILA

 

Četrtek, 2. aprila 2009

2010/C 137E/01

Izobraževanje otrok migrantovResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o izobraževanju otrok migrantov (2008/2328(INI))

1

2010/C 137E/02

Pravica državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članicResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o uporabi Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic (2008/2184(INI))

6

2010/C 137E/03

Težave in perspektive v zvezi z državljanstvom UnijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o težavah in perspektivah v zvezi z državljanstvom Unije (2008/2234(INI))

14

2010/C 137E/04

Polletna ocena dialoga med EU in BelorusijoResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o polletni oceni dialoga med EU in Belorusijo

22

2010/C 137E/05

Evropska zavest in totalitarizemResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu

25

2010/C 137E/06

Vloga kulture v razvoju evropskih regijResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o vlogi kulture v razvoju evropskih regij

28

2010/C 137E/07

Priporočilo Svetu o novem sporazumu EU/RusijaPriporočilo Evropskega parlamenta Svetu z dne 2. aprila 2009 o novem sporazumu med Evropsko unijo in Rusijo (2008/2104(INI))

29

2010/C 137E/08

Zdravstvena vprašanja v zvezi z elektromagnetnimi sevanjiResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o zdravstvenih vprašanjih v zvezi z elektromagnetnimi sevanji (2008/2211(INI))

38

2010/C 137E/09

Boljše šole: agenda za evropsko sodelovanjeResolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o boljših šolah: agenda za evropsko sodelovanje (2008/2329(INI))

43


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

Četrtek, 2. aprila 2009

2010/C 137E/10

Informacije na veterinarskem in zootehniškem področju *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Odločbe Sveta o spremembi Direktive Sveta 2008/73/ES o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehniškem področju ter o spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/426/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 91/496/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES (KOM(2009)0045 – C6-0079/2009 – 2009/0016(CNS))

50

2010/C 137E/11

Statistični podatki Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo (KOM(2008)0677 – C6-0381/2008 – 2008/0201(COD))

51

P6_TC1-COD(2008)0201
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 808/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z informacijsko družbo

51

2010/C 137E/12

Sporazum med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o spremembi Priloge 11 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (15523/2008 – KOM(2008)0685 – C6-0028/2009 – 2008/0202(CNS))

52

2010/C 137E/13

Načelo vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih kot alternativi začasnemu priporu *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o osnutku Okvirnega sklepa Sveta o uporabi načela vzajemnega priznavanja odločb o nadzornih ukrepih med državami članicami Evropske unije kot alternativi začasnemu priporu (17002/2008 – C6-0009/2009 – 2006/0158(CNS))

53

2010/C 137E/14

Nove vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1081/2006 o Evropskem socialnem skladu, da se dodajo vrste stroškov, upravičenih do prispevka iz ESS (KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD))

61

2010/C 137E/15

Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad in Kohezijski sklad: nekatere določbe glede finančnega upravljanja ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu v zvezi z nekaterimi določbami glede finančnega upravljanja (17575/2008 - C6-0027/2009 – 2008/0233(AVC))

61

2010/C 137E/16

Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (15248/2/2008 – C6-0065/2009 – 2007/0233(COD))

62

2010/C 137E/17

Določitev vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (15079/2/2008 – C6-0005/2009 – 2007/0064(COD))

63

2010/C 137E/18

Naložbe v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo do naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih (KOM(2008)0838 – C6-0473/2008 – 2008/0245(COD))

64

P6_TC11-COD(2008)0245
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1080/2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj v zvezi z upravičenostjo naložb v energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije pri stanovanjskih objektih

64

2010/C 137E/19

Vizumski zakonik Skupnosti ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Vizumskem zakoniku Skupnosti (KOM(2006)0403 – C6-0254/2006 – 2006/0142(COD))

65

P6_TC11-COD(2006)0142
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z namenom sprejetja z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik)

65

2010/C 137E/20

Sistem Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu Skupnosti za podeljevanje znaka za okolje (KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

66

P6_TC1-COD(2008)0152
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o znaku EU za okolje

66

PRILOGA

67

2010/C 137E/21

Prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) (KOM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD))

67

P6_TC11-COD(2008)0154
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. aprila 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES

68

2010/C 137E/22

Izvajanje načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o predlogu Direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (KOM(2008)0426 – C6-0291/2008 – 2008/0140(CNS))

68


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top