EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:067E:TOC

 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.067.slv

Uradni list

Evropske unije

C 67E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 53
18. marec 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

Evropski parlament

 

Torek, 3. februarja 2009

2010/C 067E/01

Divjina v EvropiResolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o divjini v Evropi (2008/2210(INI))

1

2010/C 067E/02

Agenda za trajnostni razvoj splošnega in poslovnega letalstvaResolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o agendi za trajnostni razvoj splošnega in poslovnega letalstva (2008/2134(INI))

5

2010/C 067E/03

Predkomercialna naročila: spodbujanje inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih storitev v EvropiResolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o predkomercialnih naročilih: spodbujanje inovacij za zagotavljanje visokokakovostnih trajnostnih javnih storitev v Evropi (2008/2139(INI))

10

2010/C 067E/04

2. strateški pregled energetske politikeResolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o drugem strateškem pregledu energetske politike (2008/2239(INI))

16

2010/C 067E/05

Nediskriminacija na podlagi spola in solidarnost med generacijamiResolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o nediskriminaciji na podlagi spola in solidarnosti med generacijami (2008/2118(INI))

31

2010/C 067E/06

Boj proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografijiPriporočilo Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 Svetu o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji (2008/2144(INI))

38

2010/C 067E/07

Ponovno oddajanje televizije NTDTV na Kitajskem prek EutelsataIzjava Evropskega parlamenta o ponovnem oddajanju televizije NTDTV na Kitajskem prek Eutelsata

42

 

Sreda, 4. februarja 2009

2010/C 067E/08

2050: Prihodnost se začenja danes - priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembahResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2009 o „2050: Prihodnost se začenja danes – priporočila za prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembah“ (2008/2105(INI))

44

PRILOGA A:

82

PRILOGA B:

84

2010/C 067E/09

Doseganje energetske učinkovitosti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2009 o izzivu doseganja energetske učinkovitosti z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije

85

2010/C 067E/10

Vračanje in preselitev zapornikov iz GvantanamaResolucija Evropskega parlamenta z dne 4. februarja 2009 o vračanju in preselitvi zapornikov iz centra za pridržanje v Gvantanamu

91

 

Četrtek, 5. februarja 2009

2010/C 067E/11

Izvajanje Direktive 2003/9/ES o pogojih za sprejem prosilcev za azil in beguncev: obiski Odbora LIBE v obdobju 2005–2008Resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o izvajanju Direktive 2003/9/ES o pogojih za sprejem prosilcev za azil in beguncev v Evropski uniji: obiski Odbora LIBE v obdobju 2005–2008 (2008/2235(INI))

94

2010/C 067E/12

Krepitev vloge evropskih MSP v mednarodni trgoviniResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o okrepitvi vloge evropskih malih in srednje velikih podjetij v mednarodni trgovini (2008/2205(INI))

101

2010/C 067E/13

Mednarodna trgovina in internetResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o mednarodni trgovini in internetu (2008/2204(INI))

112

2010/C 067E/14

Vplivi sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvojResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o vplivu sporazumov o gospodarskem partnerstvu na razvoj (2008/2170(INI))

120

2010/C 067E/15

KosovoResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o Kosovu in vlogi EU

126

2010/C 067E/16

Trgovinski in gospodarski odnosi s KitajskoResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o trgovinskih in gospodarskih odnosih s Kitajsko (2008/2171(INI))

132

2010/C 067E/17

ŠrilankaResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o Šrilanki

141

2010/C 067E/18

Položaj burmanskih beguncev na TajskemResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o položaju burmanskih beguncev na Tajskem

144

2010/C 067E/19

Zavrnitev izročitve Cesareja Battistija s strani BrazilijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o zavrnitvi izročitve Cesareja Battistija s strani Brazilije

146


 

II   Sporočila

 

Evropski parlament

 

Torek, 3. februarja 2009

2010/C 067E/20

Zahteva za odvzem imunitete Miloslavu RansdorfuSklep Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o zahtevi za odvzem imunitete Miloslavu Ransdorfu (2008/2176(IMM))

148


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

Torek, 3. februarja 2009

2010/C 067E/21

Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ES/ZDA *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o predlogu Sklepa Sveta o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Združenih držav Amerike (KOM(2008)0581 – C6-0392/2008 – 2008/0184(CNS))

149

2010/C 067E/22

Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju ES/Rusija *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 3. februarja 2009 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o podaljšanju Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko skupnostjo in vlado Ruske federacije (KOM(2008)0728 – C6-0456/2008 – 2008/0209(CNS))

150

 

Sreda, 4. februarja 2009

2010/C 067E/23

Sankcije zoper delodajalce, ki zaposlujejo nezakonite priseljence iz tretjih držav ***IPredlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sankcijah zoper delodajalce državljanov tretjih držav, ki nezakonito prebivajo v EU (KOM(2007)0249 – C6-0143/2007 – 2007/0094(COD))

151

P6_TC1-COD(2007)0094
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 19. februarja 2009 z namenom sprejetja Direktive 2009/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav

151

 

Četrtek, 5. februarja 2009

2010/C 067E/24

Ukrepi za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 3/2008 o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu in v tretjih državah (KOM(2008)0431 – C6-0313/2008 – 2008/0131(CNS))

152

2010/C 067E/25

Dajanje krme v promet in njena uporaba ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 5. februarja 2009 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi (KOM(2008)0124 – C6-0128/2008 – 2008/0050(COD))

155

P6_TC1-COD(2008)0050
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi z dne 5. februarja 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št …/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju krme v promet in njeni uporabi, spremembi Uredbe (ES) št. 1831/2003 in razveljavitvi direktiv 79/373/EGS, 80/511/EGS, 82/471/EGS, 83/228/EGS, 93/74/EGS, 93/113/ES in 96/25/ES ter Odločbe 2004/217/ES

155

PRILOGA

156


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top