EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:009E:TOC

 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.009.slv

Uradni list

Evropske unije

C 9E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
15. januar 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2008—2009
Seje: 9. oktober 2008
SPREJETA BESEDILA
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 316 E, 11. 12. 2008.

 

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Četrtek, 9. oktobra 2008

2010/C 009E/01

Krepitev boja proti neprijavljenemu deluResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o krepitvi boja proti neprijavljenemu delu (2008/2035(INI))

1

2010/C 009E/02

Spodbujanje socialne vključenosti in boja proti revščiniResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o spodbujanju socialne vključenosti in boja proti revščini, vključno z revščino otrok, v EU (2008/2034(INI))

11

2010/C 009E/03

Pregled ustanovne listine Fundacije odbora za mednarodne računovodske standardeResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o „IASCF: pregled ustanovne listine – javna odgovornost in vsebina predlogov za spremembo sestave IASB“

26

2010/C 009E/04

Razmere v BelorusijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o razmerah v Belorusiji po parlamentarnih volitvah 28. septembra 2008

28

2010/C 009E/05

Ustavitev kroga pogajanj STO v DohiResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o ustavitvi kroga pogajanj v Dohi v okviru Svetovne trgovinske organizacije in o prihodnosti razvojne agende iz Dohe

31

2010/C 009E/06

Obravnavanje izziva pomanjkanja vode in suše v Evropski unijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o obravnavanju izziva pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji (2008/2074(INI))

33

2010/C 009E/07

Upravljanje arktičnega območjaResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o upravljanju arktičnega območja

41

2010/C 009E/08

Izvajanje socialne zakonodaje v cestnem prometuResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o izvajanju socialne zakonodaje v cestnem prometu (2008/2062(INI))

44

2010/C 009E/09

Dopolnitev postopka Lamfalussy: prihodnja struktura nadzoraResolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 s priporočili Komisiji o nadaljevanju Lamfalussyjevega procesa: prihodnja struktura nadzora (2008/2148(INI))

48

PRILOGA K RESOLUCIJI:
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA(ih) PREDLOGA(ov)

52

2010/C 009E/10

Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o beli knjigi z naslovom „Skupaj za zdravje: strateški pristop EU za obdobje 2008–2013“ (2008/2115(INI))

56

 

 

SPOROČILA INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Četrtek, 9. oktobra 2008

2010/C 009E/11

Partnerstvo za komuniciranje o EvropiSklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o odobritvi skupne izjave o partnerstvu za komuniciranje o Evropi (2007/2222(ACI))

65

PRILOGA
PARTNERSTVO ZA KOMUNICIRANJE O EVROPI

66

2010/C 009E/12

Kako Parlament uporablja simbole Unije (novi člen 202a)Sklep Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o vključitvi novega člena 202a o tem, kako Parlament uporablja simbole Unije, v Poslovnik Parlamenta (2007/2240(REG))

67

 

 

Evropski parlament

 

Četrtek, 9. oktobra 2008

2010/C 009E/13

Protokol k Sporazumu ES/Švica o prostem pretoku oseb (sodelovanje Bolgarije in Romunije) ***Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o prostem pretoku oseb med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani, o sodelovanju Republike Bolgarije in Romunije kot pogodbenic Sporazuma glede na njun pristop k Evropski uniji (9116/2008 — C6-0209/2008 — 2008/0080(AVC))

69

2010/C 009E/14

Vzpostavitev Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o vzpostavitvi Evropskega informacijskega sistema kazenskih evidenc (ECRIS) na podlagi člena 11 Okvirnega sklepa 2008/XX/PNZ (KOM(2008)0332 — C6-0216/2008 — 2008/0101(CNS))

70

2010/C 009E/15

Sporazum ES/Ukrajina glede ohranitve obveznosti o trgovini s storitvami iz Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. oktobra 2008 o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Ukrajino glede ohranitve obveznosti o trgovini s storitvami iz Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju (KOM (2008)0220 — C6-0202/2008 — 2008/0087(CNS))

74


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top