EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:108:TOC

 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 108

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
6. maj 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Sodišče

 

SODIŠČE

2006/C 108/1

Zadeva C-66/06: Tožba, vložena 6. februarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

1

2006/C 108/2

Zadeva C-74/06: Tožba, vložena 8. februarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

2

2006/C 108/3

Zadeva C-76/06 P: Pritožba, ki jo je Britannia Alloys & Chemicals Ltd. 9. februarja 2006 vložila zoper sodbo, razglašeno 29. novembra 2005, v zadevi Britannia Alloys & Chemicals Ltd. proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-33/02

2

2006/C 108/4

Zadeva C-84/06: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden s sklepom z dne 27. januarja 2006 — Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) proti 1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 3. Weleda Nederland N.V. in 4. Wala Nederland N.V.

3

2006/C 108/5

Zadeva C-88/06: Tožba, vložena 13. februarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Irski

4

2006/C 108/6

Zadeva C-95/06 P: Pritožba, ki jo je 15. februarja vložila Bausch & Lomb Inc. zoper sodbo Sodišča prve stopnje, z dne 17. novembra 2005 v zadevi Biofarma SA proti Uradu za harmonizacijo na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), T-154/03

4

2006/C 108/7

Zadeva C-103/06: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris 22. februarja 2006 — Philippe Derouin proti Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Paris — Région parisienne (Urssaf)

5

2006/C 108/8

Zadeva C-109/06: Tožba, vložena 23. februarja 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Zvezni republiki Nemčiji

6

2006/C 108/9

Zadeva C-117/06: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kammergericht Berlin 21. februarja 2006 v zemljiškoknjižni zadevi Gerda Möllendorf, Christiane Möllendorf-Niehuus, udeleženci: 1. Salem-Abdul Ghani El-Rafei, 2. Dr. Kamal Rafehi, 3. Ageel A. Al-Ageel

6

2006/C 108/10

Zadeva C-120/06 P: Pritožba Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio SpA (FIAMM), Fabbrica Italiana Accumulatori Motocarri Montecchio Technologies Inc (FIAMM Technologies) zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 14. decembra 2005 v zadevi Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Spa (FIAMM) in Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchi Technologies, Inc. (Fiamm Technologies) proti Svetu Evropske unije in Komisiji Evropskih skupnosti, T-69/00, vložena 27. februarja 2006

6

2006/C 108/11

Zadeva C-121/06 P: Pritožba Giorgia Fedona & Figli SpA, Fedon America, Inc. zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 14. decembra 2005 v zadevi Giorgio Fedon & Figli Spa, Fedon America, Inc. proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-135/04, vložena 1. marca 2006

7

2006/C 108/12

Zadeva C-125/06 P: Pritožba, ki jo je vložila Komisija Evropskih skupnosti 1. marca 2006 zoper sodbo, razglašeno 15. decembra 2005 v zadevi Infront WM AG (prej Kirchmedia WM AG) proti Komisiji Evropskih skupnosti, T-33/01

7

2006/C 108/13

Zadeva C-126/06: Predlog za sprejem predhodne odločbe, ki ga je vložilo Dioikitiko Protodikeio Tripoleos 3. marca 2006 — Carrefour — Marinopoulos A.E. proti Nomarchiaki aftodioikisi Tripoleos

8

2006/C 108/14

Zadeva C-127/06: Tožba, vložena 3. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

8

2006/C 108/15

Zadeva C-128/06: Tožba, vložena 3. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

9

2006/C 108/16

Zadeva C-129/06 P: Pritožba, ki jo je dne 4. marca 2006 vložila Autosalone Ispra Snc zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 30. novembra 2005 v zadevi T-250/02, Autosalone Ispra snc proti Evropski skupnosti za atomsko energijo

9

2006/C 108/17

Zadeva C-131/06 P: Pritožba, ki jo je 27. februarja vložila Castellblanch, SA zoper sodbo Sodišča prve stopnje, razglašeno 8. decembra 2005 v zadevi T-29/04: Castellblanch, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), Champagne Louis Roederer, SA

10

2006/C 108/18

Zadeva C-132/06: Tožba, vložena 7. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Italijanski republiki

11

2006/C 108/19

Zadeva C-133/06: Tožba, vložena 8. marca 2006 — Evropski parlament proti Svetu Evropske unije

12

2006/C 108/20

Zadeva C-134/06: Tožba, vložena 8. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Helenski republiki

12

2006/C 108/21

Zadeva C-135/06 P: Pritožba, ki jo je vložil Roderich Weißenfels 25. januarja 2006 zoper sodbo Sodišča prve stopnje, razglašeno 10. marca 2006 v zadevi T-33/04, Roderich Weißenfels proti Evropskemu parlamentu

13

2006/C 108/22

Zadeva C-139/06: Tožba, vložena 10. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske

14

2006/C 108/23

Zadeva C-140/06: Tožba, vložena 14. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Češki republiki

14

2006/C 108/24

Zadeva C-151/06: Tožba, vložena 20. marca 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Velikemu vojvodstvu Luksemburg

14

 

SODIŠČE PRVE STOPNJE

2006/C 108/25

Zadeva T-15/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — BASF proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi v sektorju vitaminskih izdelkov — Pravice obrambe — Smernice za določitev glob — Določitev izhodiščnega zneska globe — Odvračilen učinek — Oteževalne okoliščine — Vloga vodje ali pobudnika — Sodelovanje v upravnem postopku — Poklicna tajnost in načelo dobrega upravljanja“)

16

2006/C 108/26

Zadeva T-26/02: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Daiichi Pharmaceutical proti Komisiji („Konkurenca — Omejevalni sporazumi v sektorju vitaminskih izdelkov — Smernice za določitev globe — Določitev izhodiščnega zneska globe — Olajševalne okoliščine — Obvestilo o ugodni obravnavi“)

16

2006/C 108/27

Zadeva T-322/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2006 — Telefon & Buch proti UUNT („Znamka Skupnosti — Dopustnost tožbe — Nepredvidljive okoliščine — Zahteva za ugotovitev ničnosti — Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 — Besedna znamka WEISSE SEITEN — Absolutni razlog za zavrnitev — Člen (7)(1) od (b) do (d) Uredbe (ES) št. 40/94“)

17

2006/C 108/28

Zadeva T-411/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Herbillon proti Komisiji („Uradniki — Imenovanje — Ponovna preučitev razvrstitve v naziv — Člen 31(2) Kadrovskih predpisov“)

17

2006/C 108/29

Zadeva T-429/03: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Valero Jordana proti Komisiji („Uradniki — Imenovanje — Ponovna preučitev razvrstitve v naziv — Člen 31(1) Kadrovskih predpisov“)

18

2006/C 108/30

Zadeva T-10/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Leite Mateus proti Komisiji („Uradniki — Imenovanje — Revizija razvrstitve v plačilni razred — Člen 31(2) Kadrovskih predpisov“)

18

2006/C 108/31

Zadeva T-26/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Verborgh proti Komisiji („Uradniki — Imenovanje — Sprememba razvrstitve v naziv — Člen 31(2) Kadrovskih predpisov“)

18

2006/C 108/32

Zadeva T-31/04: Sodba Sodišča prvestopnje z dne 15. marca 2006 — Eurodrive proti UUNT („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti euroMASTER — Prejšnje nacionalne besedne znamke EUROMASTER — Odsotnost podobnosti med proizvodi in storitvami — Delna zavrnitev ugovora — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

19

2006/C 108/33

Zadeva T-35/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia proti UUNT („Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prejšnja besedna znamka FERRERO — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element ‚FERRÓ‘ — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94“)

19

2006/C 108/34

Zadeva T-44/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Kimman proti Komisiji („Uradniki — Imenovanje — Ponovna preučitev razvrstitve v naziv — Člen 31(2) Kadrovskih predpisov“)

20

2006/C 108/35

Zadeva T-129/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Develey proti UUNT („Znamka Skupnosti — Tridimenzionalna znamka — Oblika plastične steklenice — Zavrnitev registracije — Absolutni razlog za zavrnitev — Odsotnost razlikovalnega učinka — Prejšnja nacionalna znamka — Pariška konvencija — Sporazum TRIPS — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“)

20

2006/C 108/36

Zadeva T-226/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Italija proti Komisiji („Ničnostna tožba — Uredba (ES) št. 316/2004 — Skupna ureditev trga za vino — Zaščita tradicionalnih izrazov — Sprememba uvrstitve dodatnih tradicionalnih izrazov — Uporaba pri označevanju vin s poreklom iz tretje države — Kršitev postopka — Načelo sorazmernosti — Sporazum TRIPS“)

20

2006/C 108/37

Zadeva T-289/04: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. marca 2006 — Lantzoni proti Sodišču („Uradniki — Napredovanje — Dodelitev točk za napredovanje — Zveza z ocenjevalnim poročilom“)

21

2006/C 108/38

Zadeva T-238/99: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 8. marca 2006 — Service station Veger proti Komisiji (Vloga, s katero se začne postopek — Obličnostne zahteve — Očitno nedopustna tožba)

21

2006/C 108/39

Zadeva T-448/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 17. februarja 2006 — Komisija proti Trends in drugi (Arbitražna klavzula — Ugovor nedopustnosti — Tožba proti družbenikom družbe)

21

2006/C 108/40

Zadeva T-449/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 17. februarja 2006 — Komisija proti Trends in drugi („Arbitražna klavzula — Izjema nedopustnosti — Tožba zoper družbenike družbe“)

22

2006/C 108/41

Zadeva T-46/05: Tožba, vložena 3. februarja 2006 — Komisija proti Environmental Management Consultants LTD

22

2006/C 108/42

Zadeva T-71/06: Tožba, vložena 27. februarja 2006 — ENERCON proti UUNT

23

2006/C 108/43

Zadeva T-73/06: Tožba, vložena 28. februarja 2006 — Cassegrain proti UUNT

23

2006/C 108/44

Zadeva T-74/06: Tožba, vložena 3. marca 2006 — Fox Racing proti UUNT

24

2006/C 108/45

Zadeva T-76/06: Tožba, vložena 24. februarja 2006 — Plásticos Españoles (Aspla) proti Komisiji

24

2006/C 108/46

Zadeva T-80/06: Tožba, vložena 3. marca 2006 — Budapesti Erőmű proti Komisiji Evropskih skupnosti

25

2006/C 108/47

Zadeva T-82/06: Tožba, vložena 14. marca 2006 — Apple Computer International proti Komisiji

26

2006/C 108/48

Zadeva T-84/06: Tožba, vložena 13. marca 2006 — Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Algemeen Ziekenfonds De Volharding proti Komisiji

27

2006/C 108/49

Zadeva T-87/06: Tožba, vložena 14. marca 2006 — L'Oréal proti UUNT

27

2006/C 108/50

Zadeva T-88/06: Tožba, vložena 17. marca 2006 — Dorel Juvenile Group proti UUNT

28

2006/C 108/51

Zadeva T-90/06: Tožba, vložena 20. marca 2006 — TOMORROW FOCUS proti UUNT

28

2006/C 108/52

Zadeva T-96/06: Tožba, vložena 17. marca 2006 — Tsakiris-Mallas A.E — Ajinomoto proti UUNT

29

2006/C 108/53

Zadeva T-275/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Aries Meca proti Komisiji

29

2006/C 108/54

Zadeva T-506/04: Sklep Sodišča prve stopnje z dne 10. marca 2006 — Success-Marketing proti UUNT

29

 

SODIŠČE ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

2006/C 108/55

Odločba Sodišča za uslužbence št. 1/2006, sprejeta na občni seji 15. februarja 2006, o dodelitvi zadev senatom (za objavo v UL)

30

2006/C 108/56

Zadeva F-19/06: Tožba, vložena 20. februarja 2006 — Semeraro proti Komisiji

30

2006/C 108/57

Zadeva F-20/06: Tožba, vložena 22. februarja 2006 — De Luca proti Komisiji

31

2006/C 108/58

Zadeva F-21/06: Tožba, vložena 2. marca 2006 — Da Silva proti Komisiji

31

2006/C 108/59

Zadeva F-22/06: Tožba, vložena 6. marca 2006 — Vienne in drugi proti Evropskemu parlamentu

32

2006/C 108/60

Zadeva F-23/06: Tožba, vložena 3. marca 2006 — Abad-Villanueva in drugi proti Komisiji

32

2006/C 108/61

Zadeva F-24/06: Tožba, vložena 10. marca 2006 — Abarca Monitel in drugi proti Komisiji

33

2006/C 108/62

Zadeva F-25/06: Tožba, vložena 10. marca 2006 — Ider in drugi proti Komisiji

34

2006/C 108/63

Zadeva F-26/06: Tožba, vložena 10. marca 2006 — Bertolete in drugi proti Komisiji

34

2006/C 108/64

Zadeva F-27/06: Tožba, vložena 10. marca 2006 — Lofaro proti Komisiji

35

2006/C 108/65

Zadeva F-96/05: Sklep predsednika Sodišča za uslužbence z dne 21. marca 2006 — Marenco proti Komisiji

35


 

III   Obvestila

2006/C 108/66

Zadnja objava Sodišča Evropskih skupnosti v Uradnem listu Evropske unije UL C 96, 22.4.2006

36


SL

 

Top