EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:032:TOC

 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 32

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 49
8. februar 2006


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Komisija

2006/C 032/1

Menjalni tečaji eura

1

2006/C 032/2

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

2

2006/C 032/3

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

8

2006/C 032/4

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

11

2006/C 032/5

Podatki, ki so jih predložile države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 363/2004 z dne 25. februarja 2004, o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje ( 1 )

14

2006/C 032/6

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4066 CVC/SLEC) — Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

18

2006/C 032/7

Informacijski postopek – Tehnični predpisi ( 1 )

19

2006/C 032/8

Informacijski postopek – Tehnični predpisi ( 1 )

25

2006/C 032/9

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4073 — Conoco Phillips/Louis Dreyfus Refining and Marketing/Louis Dreyfus Energy Holding) ( 1 )

31

2006/C 032/10

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.4069 — Cognis/Golden Hope Plantations BHD/JV) ( 1 )

31


 

III   Obvestila

 

Komisija

2006/C 032/11

P-Lizbona: Opravljanje rednih zračnih prevozov — Javni razpis, ki ga je Portugalska na podlagi člena 4(1)(d) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 objavila za opravljanje rednih zračnih prevozov med letališčema Lizbona/Bragança in letališči Bragança/Vila Real/Lizbona ( 1 )

32

2006/C 032/12

Razpis za predloge — GD EAC št. EAC/65/05 — Razpis 2006 za predloge za splošne dejavnosti opazovanja, analize in inovacije (Dejavnosti 6.1.2 in 6.2 programa Socrates)

34

2006/C 032/13

Spremembe obvestila o razpisu natečaja za nadomestilo za izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države ( UL C 166, 7.7.2005 )

36


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top