EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:208E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 208, 25. avgust 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 208E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
25. avgust 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   (Obvestila)

 

EVROPSKI PARLAMENT

 

ZASEDANJE 2004 — 2005

 

Sreda, 1. december 2004

2005/C 208E/1

ZAPISNIK

1

POTEK SEJE

Nadaljevanje zasedanja

Izjava predsedstva

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Predložitev dokumentov

Posredovanje besedil sporazumov s strani Sveta

Prerazporeditev sredstev

Sestava političnih skupin

Sestava odborov in delegacij

Dnevni red

Razmere v Ukrajini (razprava)

Finančni načrt (vprašanje za ustni odgovor z razpravo)

Vrh EU/Rusija (razprava)

Enominutni govori o zadevah političnega pomena

Svetovni dan boja proti aidsu (razprava)

Varnostni elementi in biometrika v potnih listih državljanov EU * (razprava)

Nogomet v Evropski uniji (razprava)

Varnejša uporaba interneta in novih spletnih tehnologij ***I (razprava)

Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (San Marino) * — Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (Monako) * (razprava)

Dnevni red naslednje seje

Zaključek seje

SEZNAM NAVZOČIH

13

PRILOGA

14

 

Četrtek, 2. december 2004

2005/C 208E/2

ZAPISNIK

16

POTEK SEJE

Otvoritev seje

Predložitev dokumentov

Sestava Parlamenta

Letno poročilo Računskega sodišča — 2003 (razprava)

Razmere v Kolumbiji (razprava)

Sprejetje zapisnika predhodne seje

Čas glasovanja

Predlog spremembe proračuna št. 10/2004 (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (San Marino) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (Monako) * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Varnejša uporaba interneta in novih spletnih tehnologij ***I (glasovanje)

Varnostni elementi in biometrika v potnih listih državljanov EU * (glasovanje)

Razmere v Ukrajini (glasovanje)

Finančni načrt (glasovanje)

Svetovni dan boja proti aidsu (glasovanje)

Obrazložitve glasovanja

Popravki glasovanja

Vrh EU/Rusija (končni roki)

Predložitev skupnega stališča Sveta

Sestava odborov

Datum naslednjih sej

Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

Prekinitev zasedanja

SEZNAM NAVZOČIH

23

PRILOGA I

24

PRILOGA II

30

SPREJETA BESEDILA

36

P6_TA(2004)0069
Predlog spremembe proračuna št. 10/2004
Resolucija Evropskega parlamenta o predlogu spremembe proračuna št. 10/2004 Evropske unije za proračunsko leto 2004 (Oddelek III — Komisija) (15179/2004 — C6-0209/2004 — 2004/2223(BUD))

36

P6_TA(2004)0070
Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (San Marino) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko San Marino za vzpostavitev ukrepov, enakovrednih tistim, ki so določeni z Direktivo Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (KOM(2004)0643 — C6-0172/2004 — 2004/0241(CNS))

37

P6_TA(2004)0071
Obdavčevanje dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti (Monako) *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako za vzpostavitev ukrepov, enakovrednih tistim, ki so določeni z Direktivo Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodkov od prihrankov v obliki plačil obresti (KOM(2004)0733 — C6-0202/2004 — 2004/0264(CNS))

37

P6_TA(2004)0072
Varnejša uporaba Interneta in novih spletnih tehnologij ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi večletnega programa Skupnosti za spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij (KOM(2004)0091 — C5-0132/2004 — 2004/0023(COD))

38

P6_TC1-COD(2004)0023
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 2. decembra 2004 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2005/ES Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi večletnega Programa Skupnosti za spodbujanje varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij

38

PRILOGA I
DEJAVNOSTI

43

PRILOGA II
OKVIRNA RAZDELITEV STROŠKOV

49

PRILOGA III
SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMA

49

P6_TA(2004)0073
Varnostni elementi in biometrika v potnih listih državljanov EU *
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta o predlogu Komisije o Uredbi Sveta o standardih za varnostne elemente in biometriko v potnih listih državljanov EU (KOM(2004)0116 — C5-0101/2004 — 2004/0039(CNS))

50

P6_TA(2004)0074
Razmere v Ukrajini
Resolucija Evropskega parlamenta o Ukrajini

54

P6_TA(2004)0075
Finančni načrt
Resolucija Evropskega parlamenta o finančnem načrtu z ozirom na zasedanje Evropskega sveta decembra 2004

57

P6_TA(2004)0076
Svetovni dan boja proti aidsu
Resolucija Evropskega parlamenta o svetovnem dnevu boja proti aidsu

58


SL

 

Top