EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:172:TOC

 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 172

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
12. julij 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2005/C 172/1

Izjava o Uredbi Sveta št. 851/2005 z dne 2. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 539/2001 glede mehanizma vzajemnosti

1

 

Komisija

2005/C 172/2

Menjalni tečaji eura

2

2005/C 172/3

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

3

2005/C 172/4

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda izravnalnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz polietilentereftalatskega (PET) filma s poreklom iz Indije

5

2005/C 172/5

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

7

2005/C 172/6

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

13

2005/C 172/7

Obvestilo Komisije o veljavnih obrestnih merah za vračilo državne pomoči in o referenčnih/diskontnih merah za 25 držav članic, ki veljajo od 1. januarja 2005 — Objavljeno v skladu s členom 10 Uredbe Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 ( UL L 140, 30.4.2004, str. 1 ) in obvestilom Komisije o metodi določanja referenčnih/diskontnih mer ( UL C 273, 9.9.1997, str. 3 )

18

2005/C 172/8

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3857 – SITA/Flughafen Düsseldorf/FDITG) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

19

2005/C 172/9

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3799 – Dexia/Kommunalkredit/JV) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

20

2005/C 172/10

Dokumenti KOM, razen zakonodajnih predlogov, ki jih je sprejela Komisija

21

2005/C 172/11

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3839 – Access Industries/Basell) ( 1 )

23


 

II   Pripravljalni akti

 

Komisija

2005/C 172/12

Zakonodajni predlogi, ki jih je sprejela Komisija

24


 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 172/13

Poziv k oddaji predlogov — GD EAC št. 24/05 — „Spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva“ — Podpora dejavnostim pobratenja mest — Konference, izobraževalni seminarji in informacijske kampanje 2006

29

2005/C 172/14

Poziv k oddaji predlogov — GD EAC št. 39/05 — Kultura 2000: Poziv k oddaji predlogov 2006

31


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top