EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:168:TOC

 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 168

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
8. julij 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2005/C 168/1

Akcijski načrt EU za boj proti drogam (2005-2008)

1

 

Komisija

2005/C 168/2

Menjalni tečaji eura

19

2005/C 168/3

Obvestilo uporabnikom nadzorovanih snovi v Evropski uniji, ki so dovoljene za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta o „snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč“

20

2005/C 168/4

Sporočilo Komisije o finančnem poročilu (poročilo o dejavnostih in računovodski izkazi) ESPJ v likvidaciji na dan 31. decembra 2004

24

2005/C 168/5

Enotna uporaba kombinirane nomenklature (KN) (Uvrstitevblaga)

25

2005/C 168/6

Obvestilo izvoznikom nadzorovanih snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, predlaganim v Evropski uniji za leto 2006 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta o „snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč“

27

2005/C 168/7

Obvestilo uvoznikom v Evropsko unijo, ki predlagajo, da v letu 2006 uvozijo nadzorovane snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta o „snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč“

33

2005/C 168/8

Sporočilo francoske Vlade glede Direktive 94/22/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 1994 o pogojih za izdajo in uporabo dovoljenj za iskanje, raziskovanje in izkoriščanje ogljikovodikov (Obvestilo o vlogi za izključno dovoljenje za iskanje tekočih ali plinastih ogljikovodikov, imenovano dovoljenje „Permis de Moret-sur-Loing“)  ( 1 )

40

2005/C 168/9

Državne pomoči – Združeno kraljestvo — Državna pomoč št. C 16/2005 (prej N232/2004) — Predvidena prodaja Tote skladu Racing Trust — Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

41

2005/C 168/10

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3873 – DAIG/Viterra) — Primer za poenostavljeni postopek ( 1 )

50

2005/C 168/11

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3751 – Novartis/Hexal) ( 1 )

51

2005/C 168/12

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3843 – Macquairie/CDPQ/Yellow Brick Road) ( 1 )

51

2005/C 168/13

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3816 – Apax/Mölnlycke) ( 1 )

52

2005/C 168/14

Mnenje Komisije z dne 1. julija 2005 o načrtu odlaganja radioaktivnih odpadkov, nastalih zaradi sprememb zgradbe 131X (Pamela) na lokaciji 1 v Belgoprocess plc v Belgiji v skladu s členom 37 Pogodbe Euratom

53


 

III   Obvestila

 

Komisija

2005/C 168/15

Poziv za zbiranje predlogov za posredne dejavnosti RTR v okviru posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ — Prednostno tematsko področje „Znanosti o življenju, genomika in biotehnologija za zdravje“ — Identifikacijska oznaka poziva: FP6-2005-LIFESCIHEALTH-6, FP6-2005-LIFESCIHEALTH-7

54

2005/C 168/16

Razpisi za predloge za posredne dejavnosti RTR v okviru s posebnega programa za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitev: „Povezovanje in krepitev Evropskega raziskovalnega prostora“ — Prednostno tematsko področje: „Aeronavtika in vesolje“, „Trajnostni energetski sistemi in“„Trajnostni kopenski promet“ — Identifikacijska oznaka razpisa: FP6-2005-TREN-4-Aero/FP6-2005-TREN-4

64


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top