EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:137:TOC

 

ISSN 1725-5244

Uradni list

Evropske unije

C 137

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 48
4. junij 2005


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

I   Informacije

 

Svet

2005/C 137/1

Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Monako o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

1

2005/C 137/2

Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Kneževino Lihtenštajn o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

1

2005/C 137/3

Informacija o začetku veljavnosti Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti

1

 

Komisija

2005/C 137/4

Menjalni tečaji eura

2

2005/C 137/5

Odločba Komisije, s katero izjavlja, da se ukrepi, ki so jih priglasili Slovaška v skladu s prehodnim postopkom, predvidenim v Prilogi IV.3 k Aktu o pristopu, po pristopu ne uporabljajo ( 1 )

3

2005/C 137/6

Odločba Komisije, s katero izjavlja, da se ukrepi, ki so jih priglasili Češka v skladu s prehodnim postopkom, predvidenim v Prilogi IV.3 k Aktu o pristopu, po pristopu ne uporabljajo ( 1 )

4

2005/C 137/7

Odobritev državne pomoči v okviru določb členov 87 in 88 Pogodbe ES — Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora ( 1 )

5

2005/C 137/8

Informacije držav članic o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 68/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe ES pri pomoči za usposabljanje ( 1 )

6

2005/C 137/9

Podatki, ki jih predložijo države članice o državni pomoči, dodeljeni na podlagi Uredbe Komisije (ES) 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči majhnim in srednjim podjetjem ( 1 )

9

2005/C 137/10

Obvestilo o zaščitnih ukrepih, uvedenih na uvoz nekaterih pripravljenih ali konzerviranih agrumov (mandarin itd.) z Uredbo Komisije (ES) št. 658/2004 z dne 7. aprila 2004

11

2005/C 137/11

Objava zahteve po registraciji na podlagi člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 o zaščiti označb porekla in geografskih označb

12

2005/C 137/12

Državne pomoči – Francija — Državna pomoč C 1/2005 (prej N 426/2004) – Pomoč za prestrukturiranje za EUROMOTEURS — Vabilo za predložitev pripomb na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES ( 1 )

16

2005/C 137/13

Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3778 – Böhler-Uddeholm/Buderus) ( 1 )

20

2005/C 137/14

Umik priglasitve koncentracije (Št. primera COMP/M.3808 – Mittal/Huta Stali Częstochowa) ( 1 )

21

2005/C 137/15

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3747 – Rautaruukki/Wärtsilä/SKF/JV) ( 1 )

22

2005/C 137/16

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3665 – ENEL/Slovenske Elektrarne) ( 1 )

23

2005/C 137/17

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Št. primera COMP/M.3772 – Aviva/RAC) ( 1 )

24


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

 

Top