Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Varovanje civilnega letalstva: pravila na ravni EU

Varovanje civilnega letalstva: pravila na ravni EU

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba določa skupna pravila in osnovne standarde s področja varovanja v letalstvu in postopke za spremljanje njihovega izvajanja.
 • Uporablja se za vsa civilna letališča v EU, letalske prevoznike in druge osebe ali podjetja, ki zagotavljajo blago ali storitve na letališčih ali prek letališč.
 • Nadomešča Uredbo (ES) št. 2320/2002, ki je bila sprejeta po dogodkih 11. septembra 2001 in je vzpostavila skupna pravila na področju varovanja civilnega letalstva.

KLJUČNE TOČKE

Skupni osnovni standardi s področja varovanja v civilnem letalstvu

Ti standardi vključujejo na primer:

 • varnostne preglede potnikov in ročne prtljage, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, kot so orožje in razstreliva, v zrakoplov,
 • oddana prtljaga (prtljaga, ki jo potniki oddajo ob prijavi na let) se pred natovarjanjem prav tako pregleda,
 • varovanje letališča (npr. nadzorovan dostop na različna območja letališča, varnostni pregled osebja in preverjanje vozil ter nadzorstvo in patrulje, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop na ta območja),
 • varovanje zrakoplovov in varnostna preverjanja ali preiskave zrakoplova pred odhodom, da se zagotovi, da na zrakoplovu ni nobenih prepovedanih predmetov,
 • varnostne nadzore tovora in pošte pred natovarjanjem v zrakoplov,
 • varnostne nadzore zalog za oskrbo na letališču (tj. zalog, namenjenih za prodajo v brezcarinskih trgovinah in restavracijah) in zalog za oskrbo med letom (npr. hrane in pijače za potnike),
 • zaposlovanje in usposabljanje osebja,
 • delovanje varnostne opreme (tj. oprema, ki se uporablja za preglede in nadzor dostopa, mora biti v skladu z opredeljenimi specifikacijami in zmožna opravljati zadeven varnostni nadzor).

Evropska komisija je novembra 2015 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) št. 2015/1998. Ta uredba določa podrobne ukrepe za izvajanje teh varnostnih standardov in razveljavlja prejšnjo uredbo (Uredbo (EU) št. 185/2010), ki je bila spremenjena več kot dvajsetkrat. Uredba (EU) št. 2015/1998 je bila od sprejetja že večkrat spremenjena.

S spremembami se spreminja seznam držav zunaj EU, za katere je priznana uporaba enakovrednih standardov kot za države EU, in se uvajajo nova pravila za:

 • varovanje letališča,
 • varovanje zrakoplovov,
 • varnostne preglede tekočin, razpršil in gelov, oddane prtljage, tovora in pošte ter zalog za oskrbo med letom,
 • zaposlovanje in usposabljanje osebja,
 • varnostno opremo,
 • preverjanje preteklosti za krepitev kulture varnosti in odpornosti,
 • standarde učinkovitosti,
 • uporabo detektorjev eksplozivov za čevlje in naprav za zaznavanje hlapov eksplozivov.

Obveznosti držav EU ter letališč in upravljavcev

Države EU morajo:

 • imenovati en organ, ki je odgovoren za varovanje v letalstvu,
 • vzpostaviti nacionalni program varovanja v civilnem letalstvu, v katerem so opredeljene odgovornosti za izvajanje skupnih osnovnih standardov,
 • vzpostaviti nacionalni program za nadzor kakovosti, ki je namenjen preverjanju kakovosti varovanja v civilnem letalstvu.

Letališča, letalski prevozniki in subjekti morajo:

 • določiti in izvajati program varovanja,
 • zagotoviti notranji nadzor kakovosti.

Inšpekcijski pregledi Komisije

Komisija izvaja inšpekcijske preglede v sodelovanju z nacionalnimi organi, vključno z nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi letališč, letalskih prevoznikov in drugih zadevnih oseb ali podjetij. Vse pomanjkljivosti mora odpraviti nacionalni organ. Nacionalni organi so odgovorni za osnovni nadzor kakovosti in izvrševanje, zato morajo izvajati tudi revizije in inšpekcijske preglede letališč, letalskih prevoznikov in drugih zadevnih oseb ali podjetij.

Priznavanje enakovrednih standardov s področja varovanja v letalstvu v državah zunaj EU

EU lahko prizna standarde držav zunaj EU s področja varovanja v letalstvu kot enakovredne standardom EU, da bi omogočila sistem „enkratnega varnostnega pregleda“. To bi na primer pomenilo, da ne bi bilo več treba opraviti ponovnega varnostnega pregleda transfernih potnikov, ki pridejo na letališče EU in so namenjeni drugam. Tako bi se skrajšal tranzitni čas, znižali bi se stroški, potnikom pa bi bilo zagotovljeno udobnejše potovanje. „Enkratni varnostni pregled“ je eden od ciljev zakonodaje EU na področju varovanja letalstva.

Poročila o izvajanju

Komisija mora vsako leto objaviti poročilo o izvajanju Uredbe (EU) št. 300/2008. Zadnje poročilo, ki se nanaša na leto 2017, je bilo objavljeno leta 2019.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 28. aprila 2010.

Naslednji členi se uporabljajo od 29. aprila 2008:

 • členi 4(2), 4(3) in 4(4), od katerih se vsi nanašajo na skupne osnovne standarde, z izjemo tistih v zvezi z varovanjem civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja;
 • člen 8 o sodelovanju z Mednarodno organizacijo civilnega letalstva;
 • člen 11(2): specifikacije za nacionalne programe za nadzor kakovosti;
 • drugi pododstavek člena 15(1): nenapovedani inšpekcijski pregledi Komisije;
 • člen 17: svetovalna interesna skupina;
 • člen 19: postopek v odboru; in
 • člen 21: kazni.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72–84)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 300/2008 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (UL L 299, 14.11.2015, str. 1–142)

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) št. 72/2010 z dne 26. januarja 2010 o določitvi postopkov za izvajanje inšpekcijskih pregledov Komisije na področju varovanja letalstva (UL L 23, 27.1.2010, str. 1–5)

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (EU) št. 1254/2009 z dne 18. decembra 2009 o določitvi meril, na podlagi katerih lahko države članice odstopajo od skupnih osnovnih standardov za varnost civilnega letalstva ter sprejmejo druge alternativne varnostne ukrepe (UL L 338, 19.12.2009, str. 17)

Glej prečiščeno različico.

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 91, 3.4.2009, str. 7–13)

Glej prečiščeno različico.

Poročilo

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Letno poročilo o izvajanju Uredbe (ES) št. 300/2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva za leto 2017 (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Zadnja posodobitev 10.07.2019

Top