EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prodaja vrednostnih papirjev na kratko

Prodaja vrednostnih papirjev na kratko

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 236/2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Prizadeva si urediti nekatere vidike prodaje na kratko* in poslov kreditnih zamenjav* v Evropski uniji (EU).

KLJUČNE TOČKE

V časih finančne negotovosti nekatere finančne transakcije, kot so prodaja na kratko, nekrita prodaja na kratko* in posli kreditnih zamenjav, nosijo tveganje dodatnega prispevanja k padcu cen delnic, zlasti v bankah, kar bi ogrozilo njihov obstoj in povzročilo tveganje za celoten bančni sistem.

Takšna negotovost se lahko s finančnih trgov prelije v realno gospodarstvo.

Uredba določa stroga pravila za prodajo na kratko in nekatere vidike poslov kreditnih zamenjav sorazmerno s tveganji, povezanimi z njimi, vključno z:

  • ukrepi za preprečitev nekrite prodaje na kratko delnic in posojil, ki jih izdajajo vlade (imenovanih „državni vrednostni papirji“);
  • prepovedjo nekritih poslov kreditnih zamenjav (vključno z državnimi vrednostnimi papirji).

Zahteve po razkritju – finančne institucije morajo nekatere transakcije prodaje na kratko razkriti bančnim organom, večje – nad določenim pragom – morajo biti javno razkrite trgom.

V obdobjih izjemne finančne negotovosti lahko pristojni organi v kateri koli državi EU začasno omejijo prodajo na kratko, če cena zadevnih vrednostnih papirjev znatno pade.

Predlagana odložitev mora biti sporočena drugim nacionalnim organom in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge, ki mora nato izdati mnenje o tem.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. novembra 2012.

* KLJUČNI POJMI

Prodaja na kratko: transakcija, v kateri finančna institucija proda finančni produkt, ki si ga je izposodila, z namenom, da ga pozneje odkupi nazaj. Institucija upa, da se bo v vmesnem času cena produkta znižala, tako da bo zanj morala plačati manj od cene, ki jo je pridobila s prodajo.

Posli kreditnih zamenjav: zelo tvegani neregulirani izvedeni finančni instrumenti.

Nekrita prodaja na kratko: se razume kot bolj tvegana od normalne prodaje na kratko – predvsem kadar si prodajalec niti ne izposodi finančnega produkta.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 236/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o prodaji na kratko in določenih vidikih poslov kreditnih zamenjav (UL L 86, 24.3.2012, str. 1–24).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 236/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L 175, 30.6.2016, str. 1–7).

Zadnja posodobitev 04.11.2016

Top