EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropska mreža za področje genocida

Evropska mreža za področje genocida

POVZETEK:

Sklep 2002/494/PNZ – mreža kontaktnih točk v zvezi z osebami, odgovornimi za genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Sklep vzpostavlja mrežo nacionalnih kontaktnih točk (po eno točko v posamezni državi EU) za izboljšanje sodelovanja pri boju proti genocidu*, hudodelstvom zoper človečnost* in vojnim hudodelstvom*.

KLJUČNE TOČKE

Nacionalne kontaktne točke za izmenjavo informacij o preiskavah takšnih kaznivih dejanj so vzpostavljene v vseh državah EU. Podrobnosti o posameznih kontaktnih točkah je treba poslati generalnemu sekretariatu Sveta EU, ki nato informacije posreduje nacionalnim kontaktnim točkam v drugih državah EU.

Nacionalne kontaktne točke na zahtevo drugih nacionalnih kontaktnih točk posredujejo informacije, pomembne za preiskave genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev.

Svet EU letno poroča Evropskemu parlamentu o dejavnostih mreže kontaktnih točk.

Srečanja mreže so organizirana dvakrat letno. Skliče jih predsedstvo Sveta EU za uskladitev tekočih prizadevanj za preiskavo in pregon oseb, za katere obstaja sum, da so povzročile genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva ali pri tem sodelovale.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Veljati je začel 13. junija 2002.

OZADJE

Vse države EU so ratificirale Rimski statut z dne 17. julija 1998, ki je ustanovil Mednarodno kazensko sodišče (MKS) za obravnavo primerov, ki vključujejo genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva.

Toda preiskave in pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev so primarno v odgovornosti nacionalnih organov. Zato je potrebno tesnejše sodelovanje med nacionalnimi organi, da bi se lahko zagotovil uspešen boj proti tem kaznivim dejanjem.

KLJUČNI POJMI

* Genocid: dejanja, storjena z namenom popolnega ali delnega uničenja narodnostne, etnične, rasne ali verske skupine.

* Hudodelstva zoper človečnost: dejanja, storjena kot del široko razširjenega in sistematičnega napada, usmerjenega v civilno prebivalstvo.

* Vojna hudodelstva: storjena dejanja, ki kršijo vojno pravo (npr. Ženevske konvencije). Primeri vključujejo neprimerno ravnanje z vojnimi ujetniki, poboje talcev ali namerno uničevanje mest ali vasi.

AKT

Sklep Sveta 2002/494/PNZ z dne 13. junija 2002 o vzpostavitvi evropske mreže kontaktnih točk v zvezi z osebami, odgovornimi za genocid, hudodelstva zoper človečnost in vojna hudodelstva (UL L 167, 26.6.2002, str. 1–2)

POVEZANI AKTI

Sklep Sveta 2003/335/PNZ z dne 8. maja 2003 o preiskavi in sodnem pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih zločinov (UL L 118, 14.5.2003, str. 12–14)

Zadnja posodobitev 26.11.2015

Top