EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pitna voda – bistveni kakovostni standardi

Pitna voda – bistveni kakovostni standardi

 

POVZETEK:

Direktiva 98/83/ES – kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa standarde za pitno vodo.
 • Njen namen je varovati javno zdravje pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja z zagotavljanjem, da je voda, namenjena za prehrano ljudi*, zdravstveno ustrezna in čista.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo:
  • sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovijo, da voda ne vsebuje takšnih koncentracij mikroorganizmov, parazitov ali škodljivih snovi, ki bi lahko predstavljale nevarnost za zdravje ljudi, ter da izpolnjuje minimalne mikrobiološke in kemične standarde;
  • zagotoviti, da so standardi izpolnjeni, ko voda priteče iz pipe ali cisterne;
  • vodo redno spremljati na dogovorjenih mestih vzorčenja ter preverjati ustreznost vrednosti mikrobioloških, kemičnih in indikatorskih parametrov;
  • takoj raziskati neizpolnjevanje standardov in sprejeti potrebne popravne ukrepe;
  • prepovedati ali omejiti oskrbo z vodo, če menijo, da lahko ogroža javno zdravje;
  • obvestiti javnost o sprejemu popravnih ukrepov;
  • vsake tri leta objaviti poročilo o kakovosti pitne vode. Te informacije za javnost pošljejo Evropski komisiji.
 • Komisija:
  • vsake tri leta objavi poročilo, v katerem povzame nacionalne podatke o kakovosti pitne vode;
  • vsakih pet let pregleda mikrobiološke, kemične in indikatorske parametre ter specifikacije spremljanja, ob tem pa upošteva znanstveni in tehnološki napredek. Predlaga lahko njihovo prilagoditev.
 • Direktiva se ne uporablja za naravne mineralne vode ali vodo, ki velja za medicinski proizvod.
 • Države EU lahko iz svojih zakonodaj izvzamejo zasebne, nekomercialne vodne vire, ki oskrbujejo manj kot 50 oseb.
 • Leta 2015 je Komisija sprejela Direktivo (EU) 2015/1787, ki uvaja nova pravila EU za boljše spremljanje pitne vode. Direktiva omogoča državam EU več prilagodljivosti v zvezi s spremljanjem pitne vode v EU.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 25. decembra 1998. Države EU so jo morale v nacionalno zakonodajo vključiti do 25. decembra 2000.

POVEZANI DOGODKI

 • V začetku leta 2014 je prva evropska državljanska pobuda po kampanji Right2Water pozvala k oblikovanju zakonodaje EU, ki bi zagotovila pravico do vode in komunalnih storitev.
 • Evropsko državljansko pobudo je uvedel člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji. Javnosti omogoča, da pozove Komisijo k ukrepanju na področjih, za katere je pristojna, če s peticijo zbere vsaj en milijon podpisov v vsaj sedmih državah EU.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

* KLJUČNI POJMI

Voda za prehrano ljudi: voda v svojem prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene. To je lahko voda iz pipe, cisterne, steklenice ali posode.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L 330, 5.12.1998, str. 32-54).

Nadaljnje spremembe Direktive 98/83/ES so vključene v izvirni dokument. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 20.02.2017

Top