EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zaščita ladij in pristanišč

Zaščita ladij in pristanišč

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 725/2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

KLJUČNE TOČKE

 • Vse države EU morajo začeti v celoti uporabljati spremenjeno Konvencijo SOLAS ter Mednarodni kodeks o zaščiti ladij in pristanišč v mednarodnem ladijskem prometu do 1. julija 2004. Za glavne potniške ladje v notranjem prometu morajo to storiti do 1. julija 2005.
 • Do 1. julija 2007 morajo vse države EU po opravljeni obvezni varnostni oceni tveganja določiti, v kakšnem obsegu bodo uporabljale ukrepe za druge kategorije ladij v notranjem prometu.
 • Vsaka država EU obvesti IMO, Evropsko komisijo in druge države EU o ukrepih, ki jih je sprejela. To vključuje tudi podatke o kontaktnih točkah za pomorsko zaščito, ki jih imenujejo posamezne države EU.
 • Ladje, za katere veljajo posebni ukrepi in ki nameravajo vpluti v pristanišče EU, morajo ustreznim nacionalnim organom posredovati informacije o zaščiti:
  • vsaj 24 ur vnaprej ali
  • najkasneje takrat, ko ladja zapusti predhodno pristanišče, če je čas potovanja krajši kot 24 ur, ali
  • takoj ko je pristanišče postanka znano, če pri odhodu ni bilo znano.
 • Linijski ladijski prevozi, ki potekajo med pristanišči na njihovem ozemlju ali med dvema državama EU, so lahko oproščeni posredovanja informacij pred vplutjem, v kolikor to storijo na zahtevo organov.
 • Nacionalni organi vodijo seznam družb in ladij, za katere velja ta izjema, ter ga redno posodabljajo.
 • Države EU so morale do 1. julija 2004 določiti kontaktno točko za pomorsko zaščito.

Posledice pandemije COVID-19

 • Ker trenutna kriza na področju javnega zdravja nacionalnim organom držav EU otežuje izvajanje pregledov in preiskav pomorske zaščite zaradi podaljšanja nekaterih dokumentov na področju pomorske zaščite, se z Uredbo (EU) 2020/698 podaljšujejo roki za pregled varnostnih ocen in varnostnih načrtov za pristaniške naprave in pristanišča, da bi se državam EU in industriji ladijskega prometa omogočil prožen in pragmatičen pristop ter da bistvene dobavne verige ostanejo odprte, ne da bi se ogrozila varnost.
 • Uredba (EU) 2020/698 omogoča določeno prožnost za urjenja in vaje na področju pomorske varnosti, katerih izvedba v določenih časovnih okvirih se zahteva s pravnimi akti EU s področja pomorske varnosti, kot je Direktiva 2005/65/EC (glej povzetek).

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. julija 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Pomorska zaščita: skupek preventivnih ukrepov, namenjenih zaščiti ladijskega prometa in pristanišč pred grožnjo namernih protizakonitih dejanj.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (ES) št. 725/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o povečanju zaščite na ladjah in v pristaniščih (UL L 129, 29.4.2004, str. 6–91).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 725/2004 so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in rednih usposabljanj na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10–24).

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/65/ES z dne 26. oktobra 2005 o krepitvi varnosti v pristaniščih (UL L 310, 25.11.2005, str. 28–39).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 08.07.2020

Top