EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odstranjevanje polikloriranih bifenilov (PCB) in polikloriranih terfenilov (PCT)

Odstranjevanje polikloriranih bifenilov (PCB) in polikloriranih terfenilov (PCT)

 

POVZETEK:

Direktiva 96/59/ES – odstranjevanje polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva usklajuje zakonodajo o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)* ter razkuževanju ali odstranjevanju naprav, ki jih vsebujejo.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo zagotoviti:
  • čimprejšnje odstranjevanje odpadnih PCB-jev in PCT-jev ter naprav, ki jih vsebujejo,
  • da so sestavljeni popisi naprav s prostornino več kot pet litrov PCB-jev in PCT-jev in da povzetke takšnih popisov pošljejo Evropski komisiji v treh letih po sprejetju zakonodaje,
  • da imajo podjetja, ki odstranjujejo PCB-je in PCT-je, dovoljenje in vodijo registre o količini, izvoru in naravi odpadnih PCB-jev in PCT-jev, ki jih prejmejo,
  • da so sprejeti varnostni ukrepi za preprečitev požarne nevarnosti PCB-jev in PCT-jev ali opreme, ki jih vsebujejo,
  • da se PCB-ji ali PCT-ji ne sežigajo na ladjah,
  • da se transformatorji ne polnijo s PCB-ji ali PCT-ji,
  • da so transformatorji, ki po teži vsebujejo več kot 0,05 % PCB-jev ali PCT-jev, dekontaminirani v skladu s pogoji, določenimi v zakonodaji,
  • da se naprave, ki vsebujejo več kot pet litrov PCB-jev in PCT-jev, dekontaminirajo in/ali odstranijo najpozneje do konca leta 2010, z izjemo transformatorjev, ki po teži vsebujejo od 0,05 % do 0,005 % PCB-jev ali PCT-jev, ki se lahko odstranijo po preteku njihove življenjske dobe.
 • Popisi vsebujejo:
  • ime in naslov imetnika naprav,
  • nahajališče in opis naprav,
  • količino PCB-jev ali PCT-jev, ki jih naprave vsebujejo,
  • datume in tipe obdelave ali zamenjave, izvedene ali načrtovane,
  • datume prijav.
 • Komisija:
  • določi referenčne metode za merjenje vsebnosti PCB-ja in PCT-ja v kontaminiranih snoveh,
  • določi tehnične standarde za druge metode odstranjevanja PCB-jev in PCT-jev,
  • pripravi seznam tovarniških imen električnih naprav, tj. kondenzatorjev, uporov in indukcijskih tuljav, ki vsebujejo PCB-je in PCT-je,
  • če je potrebno, določi manj nevarne nadomestke za PCB-je in PCT-je.
 • Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih zagotavlja pravni okvir za obstojna organska onesnaževala. Uporablja se tudi za PCB-je, ki sodijo med obstojna organska onesnaževala.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 16. septembra 1996. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 16. marca 1998.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Poliklorirani bifenili (PCB) in poliklorirani terfenili (PCT): skupina spojin, ki jih je ustvaril človek in ki so bili v široki uporabi v preteklosti, predvsem v električnih napravah. Zaradi skrbi za okolje so jih številne države prepovedale konec 70. let prejšnjega stoletja.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (UL L 243, 24.9.1996, str. 31–35).

Nadaljnje spremembe Direktive 96/59/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2001/68/ES z dne 16. januarja 2001 o določitvi dveh referenčnih merilnih metod PCB v skladu s členom 10(a) Direktive Sveta 96/59/EGS o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT) (notificirana pod dokumentarno številko C(2001) 107) (UL L 23, 25.1.2001, str. 31).

Uredba (ES) št. 850/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7–49).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 13.02.2017

Top