Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zagotavljanje varnih prehranskih dopolnil v EU

Go to the summaries’ table of contents

Zagotavljanje varnih prehranskih dopolnil v EU

POVZETEK:

Direktiva 2002/46/ES – prehranska dopolnila

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Usklajuje pravila o prehranskih dopolnilih*, da bi zavarovala potrošnike pred morebitnimi zdravstvenimi tveganji in zagotovila, da se ne ponujajo z zavajajočimi informacijami.

KLJUČNE TOČKE

 • Zakon določa usklajen seznam vitaminov in mineralov, ki se lahko uporabljajo za pripravo prehranskih dopolnil.
 • Proizvajalci priporočajo mejne in najnižje ravni dnevnega zaužitja.
 • Prehranska dopolnila se ne smejo označevati, predstavljati ali oglaševati kot zmožna preprečevati ali zdraviti bolezen. Prav tako se ne sme namigovati, da uravnotežena in raznolika prehrana ne more zagotoviti ustreznih količin hranil.
 • Oznaka mora vključevati podrobnosti o:
  • hranilih in snoveh, ki jih vsebujejo živila;
  • priporočenem dnevnem zaužitju z opozorilom, naj se ta odmerek ne prekorači, in
  • nasvetu za shranjevanje izdelka zunaj dosega otrok.
 • Nacionalni organi lahko zahtevajo, da jih proizvajalci obvestijo tako, da jim pošljejo kopijo oznake, ko dajo izdelek na trg.
 • Nacionalni organi lahko prekinejo ali omejijo prodajo dopolnila, če menijo, da bi njegova uporaba lahko ogrozila zdravje ljudi. Takoj obvestijo Evropsko komisijo in vse države v Evropskem gospodarskem prostoru – ki obsega 28 držav EU, Islandijo, Lihtenštajn in Norveško, v katerem je prost pretok oseb, blaga, storitev in kapitala.
 • Zakonodaja se ne uporablja za zdravila.

Poleg tega:

 • Uredba (EU) št. 609/2013 določa pravila o vsebini in spremljajočih informacijah o formulah za dojenčke, živilih na osnovi predelanih žit, hrani za dojenčke, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo;
 • Uredba (ES) št. 1924/2006 usklajuje pravila o prehranskih in zdravstvenih trditvah za živila, ki se prodajajo javnosti, vključno z živili, ki se dobavljajo restavracijam, bolnišnicam, šolam, menzam in podobnim obratom javne prehrane.
 • Uredba (ES) št. 1925/2006 usklajuje pravila o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 12. julija 2002. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. julija 2003.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Prehranska dopolnila: koncentrirani viri hranil ali drugih snovi s prehranskimi ali fiziološkimi koristmi za dopolnitev normalne prehrane. Lahko se prodajajo kot kapsule, pastile, tablete in vrečke ali v steklenicah.

AKT

Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51–57)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2002/46/EGS so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35–56)

Uredba (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L 404, 30.12.2006, str. 9–25). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26–38). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 03.02.2016

Top