EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sodni sklepi o zasegu sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, ali dokazov – priznavanje v tujini

Sodni sklepi o zasegu sredstev, pridobljenih s kaznivim dejanjem, ali dokazov – priznavanje v tujini

POVZETEK:

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ – izvrševanje sklepov o zasegu v tujini

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA OKVIRNEGA SKLEPA?

 • Vzpostavlja pravila za priznavanje in izvrševanje sklepa o zasegu, ki ga je izdal pravosodni organ druge države EU, v kazenskih postopkih s strani države EU. Zajema tudi zaseg dokazov.
 • Pri odvzemu premoženja storilcem kaznivih dejanj, ki so pridržani v drugi državi EU, deluje skupaj z Okvirnim sklepom Sveta 2006/783/PNZ o vzajemnem priznavanju odredb o zaplembi.
 • Maja 2017 bo pravila tega okvirnega sklepa, ki obravnavajo zaseg dokazov, nadomestila Direktiva 2014/41/EU o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah.

KLJUČNE TOČKE

Kaj je sklep o zasegu?

To je začasni sklep pravosodnega organa za preprečevanje, da bi storilci kaznivih dejanj skrivali, prodajali ali uporabljali premoženje, dokumente ali podatke v kriminalni dejavnosti.

Ta sklep se uporablja za sklepe o zasegu, izdane za naslednji namen:

 • zavarovanje elementov, ki se lahko uporabijo kot dokaz v kazenskem postopku, ali
 • naknadne odredbe o zaplembi za trajno preprečitev okoriščanja storilcev s kaznivim ravnanjem in preprečevanje pranja ali ponovnega vlaganja premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem, ter potencialnega podžiganja nadaljnje kriminalitete.

Kazniva dejanja

Številna resna kazniva dejanja ne zahtevajo preverjanja dvojne kaznivosti – tj. da je kaznivo dejanje kaznivo v obeh državah EU, tisti, ki izda sklep (država izdaje), in tisti, ki ga izvrši (država izvršitve). Kaznivo dejanje se mora v državi izdaje kaznovati z zaporno kaznijo z največjo dobo najmanj tri leta. Kazniva dejanja vključujejo:

 • sodelovanje v kriminalni združbi,
 • terorizem,
 • korupcijo in goljufijo,
 • trgovanje z ljudmi,
 • rasizem,
 • posilstvo.

Priznanje in izvršitev

Pravosodni organ države izdaje pošlje potrdilo pravosodnemu organu države izvršitve in zaprosi za izvršitev sklepa. Država izvršitve mora:

 • priznati sklep brez nadaljnjih formalnosti in sprejeti ustrezne ukrepe za njegovo takojšnjo izvršitev;
 • pri izvršitvi sklepa o zasegu upoštevati formalnosti in postopke, ki jih je določila država izdaje, razen če so v nasprotju s temeljnimi načeli prava v državi izvršitve.

Nepriznanje ali neizvršitev

Država izvršitve lahko zavrne priznanje ali izvršitev sklepa, če:

 • potrdilo ni predloženo, je nepopolno ali očitno ne ustreza sklepu o zasegu;
 • po pravu države izvršitve obstaja imuniteta ali privilegij, kar onemogoča izvršitev sklepa o zasegu;
 • je iz informacij, navedenih v potrdilu, takoj jasno, da bi kakršna koli pravosodna pomoč kršila pravno načelo, da se ne morejo uvesti novi postopki, če je bila o istih dejstvih že sprejeta dokončna sodba;
 • dejanje, na katerem temelji sklep o zasegu, ni kaznivo dejanje po pravu države izvršitve, razen:
  • če je navedeno med resnimi kaznivimi dejanji, za katera je izvršitev samodejna;
  • se nanaša na davke ali dajatve, carine in devizno menjavo.

Preložitev izvršitve

Izvršitev sklepa se lahko preloži, kadar:

 • bi lahko škodovala kazenski preiskavi v teku;
 • sta premoženje ali dokaz že predmet sklepa o zasegu v kazenskih postopkih;
 • je premoženje že predmet sklepa v drugem postopku v državi izvršitve. Tak sklep mora imeti prednost pred prihodnjimi sklepi države o zasegu v kazenskih postopkih po njenem notranjem pravu.

Zainteresirane stranke

Države EU morajo zagotoviti, da ima vsaka zainteresirana stranka, ki je prizadeta zaradi sklepa o zasegu, vključno z zakonsko upravičenimi tretjimi strankami, dostop do pravnih sredstev za zaščito svojih zakonitih interesov, ne da bi bilo treba sklep odložiti.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Veljati je začel 2. avgusta 2003. Države EU so ga morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 2. avgusta 2005.

OZADJE

Zaplemba in zaseg sredstev

AKT

Okvirni sklep Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003, str. 45–55)

Popravek Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (UL L 196, 2.8.2003) (UL L 374, 27.12.2006, str. 20)

POVEZANI AKTI

Okvirni sklep Sveta 2006/783/PNZ z dne 6. oktobra 2006 o uporabi načela vzajemnega priznavanja odredb o zaplembi (UL L 328, 24.11.2006, str. 59–78)

Poročilo Komisije na podlagi člena 14 Okvirnega sklepa Sveta 2003/577/PNZ z dne 22. julija 2003 o izvrševanju sklepov o zasegu premoženja ali dokazov v Evropski uniji (COM(2008) 885 final z dne 22. decembra 2008)

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/41/EU z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah (UL L 130, 1.5.2014, str. 1–36)

Zadnja posodobitev 25.01.2016

Top