Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zdravje in varnost delavcev v dejavnostih pridobivanja rudnin

Zdravje in varnost delavcev v dejavnostih pridobivanja rudnin

 

POVZETEK:

Direktiva 92/91/EGS – minimalne zahteve za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa minimalne zahteve za zaščito zdravja in varnosti pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem* na kopnem in na morju.

KLJUČNE TOČKE

Vsa delovna mesta za iskanje in pridobivanje rudnin z vrtanjem morajo izpolnjevati minimalne zahteve za zdravje in varnost iz direktive in njenih prilog, pri čemer se upoštevajo značilnosti delovnega mesta, dejavnosti, okoliščine ali posebne nevarnosti.

Splošne obveznosti delodajalca

Delodajalci morajo:

 • uporabljati varnostne ukrepe za delovna mesta vse od faze načrtovanja;
 • zagotoviti nadzornika;
 • zaupati delo, ki vključuje posebno nevarnost, samo ustrezno kvalificiranemu osebju;
 • zagotoviti, da so varnostna navodila vsem delavcem, ki jih zadevajo, razumljiva;
 • zagotoviti opremo za prvo pomoč in redno izvajati usposabljanje za varno delo.

Dokument o varnosti in zdravju pri delu

Delodajalec mora pred začetkom pridobivanja rudnin zagotoviti, da je pripravljen in posodobljen dokument o varnosti in zdravju pri delu (v skladu s členi 6, 9 in 10 Direktive 89/391/EGS o določitvi splošnih predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu). Ta dokument mora prikazovati zlasti, da:

 • so bila tveganja, ki so jim delavci pri delu izpostavljeni, opredeljena in ocenjena,
 • so bili sprejeti ustrezni ukrepi in
 • so načrt, uporaba in vzdrževanje delovnega mesta skladni z zahtevami za varnost.

Kadar na istem delovnem mestu delajo delavci iz več podjetij, mora delodajalec, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso odgovoren za to delovno mesto, usklajevati ukrepe za varnost in zdravje pri delu, ki se uporabljajo za te delavce, in jih opredeliti v dokumentu.

To usklajevanje ne vpliva na odgovornost posameznih delodajalcev.

Poročanje o nesrečah in nevarnih incidentih

Delodajalec mora pristojnim organom brez odlašanja poročati o smrtnih in hujših nesrečah pri delu ter nevarnih incidentih.

Preventivni ukrepi in ukrepi za obveščanje

Delodajalci morajo za varstvo delavcev pred nevarnostmi (tudi pred požari, eksplozijami in zdravju nevarnimi ozračji):

 • sprejeti ustrezne preventivne ukrepe za
  • preprečevanje, odkrivanje in gašenje izbruha in širjenja požarov in eksplozij,
  • preprečevanje pojava eksplozivnih in/ali zdravju nevarnih ozračij;
 • redno izvajati varnostna urjenja;
 • zagotoviti in vzdrževati ustrezna sredstva za umik in reševanje, da lahko delavci v primeru nevarnosti takoj in varno zapustijo delovna mesta;
 • zagotoviti potrebne opozorilne in druge komunikacijske sisteme, ki omogočajo pomoč, umike in reševanje in se sprožijo takoj, ko je to potrebno;
 • obvestiti delavce na razumljiv način o vseh sprejetih ukrepih za njihovo varnost in zdravje pri delu.

Spremembe na delovnih mestih

Če na delovnih mestih pride do večjih sprememb, razširitev in/ali preoblikovanj po datumu začetka veljavnosti te direktive, morajo delodajalci zagotoviti, da so te večje spremembe, razširitve in/ali preoblikovanja v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge k direktivi.

Zdravstveni pregled za delavce

Vsak delavec mora pred razporeditvijo na delovne naloge iz direktive in nato v rednih presledkih opraviti zdravstveni pregled.

Posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje

Delodajalci morajo zagotoviti posvetovanje z delavci in njihovo sodelovanje pri zadevah, ki jih zajema direktiva.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 11. novembra 1992, države EU pa so jo morale v nacionalno pravo prenesti do 3. novembra 1994.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh::

KLJUČNI POJMI

Dejavnosti pridobivanja rudnin z vrtanjem: dejavnosti, ki se ukvarjajo s:
 • pridobivanjem, v ožjem pomenu besede, rudnin z vrtanjem vrtin (vrtanje lukenj v tla za iskanje nafte in drugih rudnin) in/ali
 • izkopavanjem zaradi raziskovanja z namenom pridobivanja in/ali
 • pripravo pridobljenih materialov za prodajo, brez predelave pridobljenih materialov.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 92/91/EGS z dne 3. novembra 1992 o minimalnih zahtevah za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu za delavce v dejavnostih pridobivanja rudnin z vrtanjem (enajsta posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) (UL L 348, 28.11.1992, str. 9–24).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/91/EGS so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENT

Direktiva Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (UL L 183, 29.6.1989, str. 1–8).

Glej prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 15.01.2019

Top