EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sklepi Evropske unije

Sklepi Evropske unije

Institucije Evropske unije (EU) lahko za izvajanje pristojnosti EU sprejmejo pet vrst pravnih aktov. Sklep je zavezujoč pravni akt, ki se lahko splošno uporablja ali ima določenega naslovnika.

POVZETEK

Institucije Evropske unije (EU) lahko za izvajanje pristojnosti EU sprejmejo pet vrst pravnih aktov. Sklep je zavezujoč pravni akt, ki se lahko splošno uporablja ali ima določenega naslovnika.

Sklep je del sekundarne zakonodaje EU. Sprejmejo ga institucije EU v skladu z ustanovnimi pogodbami.

Akt, ki je v celoti zavezujoč

V skladu s členom 288 Pogodbe o delovanju EU (PDEU) je sklep v celoti zavezujoč. Tako kot uredbo ga ni mogoče uporabljati nepopolno, selektivno ali delno.

Sklep je lahko zakonodajen ali nezakonodajen akt.

Sklepi so zakonodajni akti, kadar jih sprejmeta skupaj:

V drugih primerih so sklepi nezakonodajni akti. Sprejme jih lahko na primer Evropski svet, Svet ali Komisija.

Nezakonodajni sklepi so lahko tudi v obliki delegiranih ali izvedbenih aktov.

Sklep z določenim naslovnikom

Sklep ima lahko enega ali več naslovnikov (eno ali več držav EU, enega ali več podjetij ali posameznikov). Na primer, ko je sklep Komisije naložil globo velikanu programske opreme, podjetju Microsoft, zaradi zlorabe prevladujočega tržnega položaja, je edino neposredno podjetje, ki ga je to zadevalo, bilo ravno Microsoft.

Sklep, v katerem je določeno, kdo je njegov naslovnik, mora biti priglašen zadevni osebi, veljati pa začne na dan priglasitve. Ta priglasitev lahko obsega pošiljanje priporočenega pisma s potrdilom o prejemu. Sklep, v katerem je določeno, kdo je njegov naslovnik, je lahko objavljen tudi v Uradnem listu Evropske unije. Vendar pa objava ne pomeni, da priglasitev ni več potrebna, saj se samo tako lahko zagotovi izvršljivost akta na strani naslovnika.

Sklepi, naslovljeni na enega ali več določenih posameznikov in podjetij, imajo neposreden učinek (tj. lahko neposredno določajo pravice in obveznosti za naslovnike, ki se lahko nanje sklicujejo na sodiščih).

Vendar imajo lahko sklepi, naslovljeni na določeno državo EU ali države EU kot naslovnika(-e) neposreden učinek. Ali imajo takšni sklepi neposreden učinek, je odvisno od narave, ozadja in njihove vsebine. Sodišče EU priznava samo „vertikalen“ neposreden učinek sklepov, naslovljenih na eno ali več držav EU. To pomeni, da se posamezniki lahko sklicujejo na sklep samo zoper državo EU, na katero je naslovljen (in ne zoper drugega posameznika).

Sklepi brez naslovnika

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe ni več nujno, da sklep določa tiste, na katere je naslovljen. Člen 288 PDEU zlasti pojasnjuje, da sklep lahko določa tiste, na katere je naslovljen, medtem ko se predhodni člen (člen 249 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti) nanaša samo na sklep, ki določa tiste, na katere je naslovljen.

Sklepi brez določenih naslovnikov se lahko sprejmejo po zakonodajnih postopkih.

Sklepi, ki ne določajo tistih, na katere so naslovljeni, in ki se ne sprejmejo po zakonodajnih postopkih, so nezakonodajni akti. Takšni nezakonodajni sklepi so zlasti postali temeljni pravni akti na področju skupne zunanje in varnostne politike (SZVP). V skladu s členom 25 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) EU vodi SZVP z:

  • določitvijo splošnih smernic,
  • določitvijo ukrepov, ki naj jih izvaja EU,
  • določitvijo stališč, ki naj jih sprejme EU,
  • določitvijo podrobnosti izvajanja navedenih ukrepov in stališč.

Za te namene in na podlagi PEU Evropski svet in Svet sprejmeta nezakonodajne sklepe (člen 31(1) PEU).

Sklepi, ki ne določajo tistih, na katere so naslovljeni, ne glede na to, ali so zakonodajni ali nezakonodajni akti, morajo biti objavljeni v Uradnem listu Evropske unije. Veljati začnejo na datum, ki je v njih določen, oziroma če datuma ni, 20. dne po datumu objave.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske unije o pravu EU.

Zadnja posodobitev 16.09.2015

Top