EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zakonodajni postopki

Zakonodajni postopki

 

POVZETEK:

člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije

KAJ JE NAMEN ČLENA 289 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE?

Ta člen spreminja predhodni postopek odločanja EU in s tem krepi njeno zmogljivost odločanja in ukrepanja.

KLJUČNE TOČKE

Člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zajema dve vrsti zakonodajnih postopkov:

Redni zakonodajni postopek

  • Po rednem zakonodajnem postopku sta Evropski parlament in Svet sozakonodajalca. Ta postopek, ki je bil prvotno uveden z Maastrichtsko pogodbo, kjer se imenuje postopek soodločanja, je zdaj najpogosteje uporabljeni način sprejemanja odločitev v EU. Pogodba o delovanju Evropske unije ga je preimenovala in ga razširila na področja politike, kot so:
  • Redni zakonodajni postopek je natančno opisan v členu 294 PDEU. Parlament in Svet sta v zakonodajnem postopku enakovredna. Instituciji zakonodajne akte sprejmeta v prvi ali drugi obravnavi. Če instituciji po drugi obravnavi še vedno ne dosežeta soglasja, se skliče spravni odbor.
  • V skladu z rednim zakonodajnim postopkom se odločitve sprejme s kvalificirano večino, s tem sistemom pa se zagotovi:
    • da se odločitev sprejme, če zanjo glasuje večina držav EU (v večini primerov 55 %, v nekaterih pa 72 %) in
    • če te države predstavljajo vsaj 65 % vseh prebivalcev EU.
  • PDEU uvaja tudi „premostitvene klavzule“. Te klavzule pod določenimi pogoji omogočajo uporabo rednega zakonodajnega postopka na drugih področjih, ki običajno ne spadajo v njegovo področje uporabe.

Posebna zakonodajna postopka

Posebna zakonodajna postopka sta, kot kaže že njuno poimenovanje, izjema od rednega zakonodajnega postopka. Uporabljata se na nekaterih občutljivejših področjih politike. PDEU v nasprotju z rednim zakonodajnim postopkom ne opisuje natančno posebnih zakonodajnih postopkov. Zato pravila zanju na podlagi posameznega primera opredeljujejo členi Pogodbe, ki določajo pogoje za njuno izvajanje.

Svet je v skladu s posebnima zakonodajnima postopkoma v praksi edini zakonodajalec. Parlament je samo povezan s postopkom. Njegova vloga je glede na primer omejena na posvetovanje (kot na primer po členu 89 PDEU v zvezi s čezmejnimi policijskimi operacijami) ali soglasje (kot na primer po členu 86 PDEU v zvezi z Evropskim javnim tožilstvom).

OZADJE

GLAVNI DOKUMENT

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Šesti del: Določbe o institucijah in finančne določbe – Naslov I: Določbe o institucijah – Poglavje 2: Pravni akti Unije, postopki za sprejetje in druge določbe – Oddelek 1: Pravni akti Unije (člen 289) (UL C 202, 7.6.2016, str. 172).

Zadnja posodobitev 11.10.2017

Top