Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski semester 2018 – priporočila za posamezne države

Evropski semester 2018 – priporočila za posamezne države

 

POVZETEK:

Priporočila Sveta v zvezi z nacionalnimi programi reform za leto 2018 in mnenja Sveta o programih stabilnosti ali konvergenčnih programih za leto 2018

Sporočilo Komisije (COM(2018) 400 final) – Evropski semester 2018 – priporočila za posamezne države

KAJ JE NAMEN TEH PRIPOROČIL IN SPOROČILA?

Priporočila za posamezne države in sporočilo:

 • zagotavljajo prilagojene nasvete posameznim državam EU glede tega, kako spodbuditi rast, delovna mesta in naložbe ob vzdrževanju trdnih javnih financ;
 • pozivajo vlade EU k uporabi ugodnega gospodarskega okolja za krepitev dolgoročne trajnostne in vključujoče rasti;
 • zajemajo vrsto področij, tudi
  • javne finance,
  • obdavčitev,
  • trg dela,
  • izobraževanje in socialne politike,
  • inovacije,
  • javno upravo in
  • poslovno okolje;
 • namenjajo posebno pozornost obravnavanju socialnih izzivov, in sicer na podlagi evropskega stebra socialnih pravic, ki je bil sprejet leta 2017.

KLJUČNE TOČKE

Priporočila Sveta, ki so namenjena posameznim državam EU, te države spodbujajo k osredotočanju na vidike, ki se bodo dolgoročno uporabljali kot podlaga za trajnostno in vključujočo rast. V nekaterih državah še vedno vztrajajo težave, ki so nastale zaradi finančne krize leta 2008 in jih je treba obravnavati.

Glede na to, da celotno gospodarstvo EU zdaj raste najhitreje po krizi ter da stopnja zaposlenosti in raven naložb okrevata, morajo države izkoristiti te ugodne razmere in zagotoviti odpornost svojih gospodarstev v primeru nenadnega upada gospodarske rasti v prihodnosti.

Sporočilo vlade EU poziva, naj:

 • nadaljujejo strukturne reforme, ki izboljšujejo poslovno in naložbeno okolje, zlasti prek
  • reform proizvodnih in storitvenih trgov,
  • spodbujanja inovacij,
  • izboljšanja dostopa MSP do financiranja,
  • ukrepov proti korupciji;
 • izvajajo politike, ki
  • pripravljajo delovno silo na prihodnje potrebe in čedalje večjo digitalizacijo,
  • zmanjšujejo razlike v dohodkih,
  • spodbujajo zaposlitvene možnosti, zlasti za mlade;
 • krepijo svoja gospodarstva za spoprijemanje z izzivi, kot so
  • starejše prebivalstvo,
  • naraščanje migracij,
  • podnebne spremembe;
 • namenjajo posebno pozornost socialnim vprašanjem, zlasti z zagotavljanjem
  • ustreznih znanj in spretnosti,
  • učinkovitih mrež socialne varnosti,
  • boljšega socialnega dialoga.

Sporočilo poudarja, da so države EU od uvedbe evropskega semestra leta 2011 dosegle vsaj določen napredek pri izvajanju več kot dveh tretjin priporočil Sveta za posamezne države na podlagi predloga Komisije.

OZADJE

Komisija vsako pomlad objavi priporočila za posamezne države, Svet pa o njih razpravlja in jih nazadnje potrdi poleti. So del evropskega semestra, letnega cikla EU za usklajevanje ekonomskih in socialnih politik. Ta državam zagotavlja smernice v zvezi s tem, kaj je mogoče dejansko doseči v naslednjih 12–18 mesecih, preden sprejmejo odločitve nacionalne politike.

Priporočila se prilagajajo razmeram v različnih državah, ki so jih prednostne naloge za vso EU opredelile v letnem pregledu rasti, ki je bil objavljen 22. novembra 2017, in Priporočilu o ekonomski politiki euroobmočja, ki so ga vlade EU sprejele 14. maja 2018.

GLAVNA DOKUMENTA

Priporočila Sveta z dne 13. julija 2018 v zvezi z nacionalnim programom reform za leto 2018 in mnenje Sveta o programu stabilnosti ali konvergenčnem programu za leto 2018 za posamezno državo EU (UL L 320, 10.9.2018).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki Evropski semester 2018 – priporočila za posamezne države (COM(2018) 400 final z dne 23. maja 2018).

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Konvergenčno poročilo za leto 2018 (COM(2018) 370 final z dne 23. maja 2018).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki o pregledu prožnosti v okviru Pakta za stabilnost in rast (COM(2018) 335 final z dne 23. maja 2018).

Priporočilo Sveta z dne 14. maja 2018 o ekonomski politiki euroobmočja (UL C 179, 25.5.2018, str. 1–5).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Spremljanje izvajanja evropskega stebra socialnih pravic (COM(2018) 130 final z dne 13. marca 2018).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki – Letni pregled rasti za leto 2018 (COM(2017) 690 final z dne 22. novembra 2017).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic (COM(2017) 250 final z dne 26. aprila 2017).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Prvi del – Načela – Naslov I – Vrste in področja pristojnosti Unije – Člen 2 (UL C 202, 7.6.2016, str. 50).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Prvi del – Načela – Naslov I – Vrste in področja pristojnosti Unije – Člen 5 (UL C 202, 7.6.2016, str. 52).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VIII – Ekonomska in monetarna politika – Člen 119 (prejšnji člen 4 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 96–97).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VIII – Ekonomska in monetarna politika – Poglavje 1 – Ekonomska politika – Člen 121 (prejšnji člen 99 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 97–98).

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Tretji del – Notranje politike in ukrepi Unije – Naslov VIII – Ekonomska in monetarna politika – Poglavje 1 – Ekonomska politika – Člen 126 (prejšnji člen 104 PES) (UL C 202, 7.6.2016, str. 99–102).

Zadnja posodobitev 08.10.2018

Top