Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Evropski skladi tveganega kapitala

Evropski skladi tveganega kapitala

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen te uredbe je spodbuditi rast in inovacije podjetij v EU, vključno z malimi in srednjimi podjetji (MSP).

Uvaja oznako evropskih skladov tveganega kapitala, znano tudi kot EuVECA, in ukrepe, ki omogočajo upraviteljem, da ustanovijo in tržijo svoje sklade v EU na podlagi enotnega sklopa pravil. Vlagatelji s pomočjo tega enotnega pravilnika točno vedo, kaj lahko pričakujejo pri vlaganju v sklad EuVECA.

Skladom tveganega kapitala zagotavlja tudi boljši položaj za privabljanje dodatnih kapitalskih zavez in širitev.

KLJUČNE TOČKE

Povprečen sklad tveganega kapitala v EU obsega 60 milijonov evrov sredstev, medtem ko ima podoben sklad v ZDA več kot dvakrat toliko sredstev. Če se tem skladom v EU omogoči rast, bi se morali povečati kapitalski vložki v posamezna podjetja in izboljšati njihov vpliv na naložbe.

Namen uredbe je spodbuditi širjenje skladov, da lahko sprejmejo bolj raznovrstne naložbene strategije in se specializirajo za sektorje, kot so IT, biotehnologija in zdravstvo. Evropska podjetja bi tako morala postati bolj konkurenčna po vsem svetu.

Oznaka EuVECA

Upravitelji skladov tveganega kapitala, ki želijo registrirati oznako EuVECA in tržiti svoje sklade v EU, morajo ustanoviti sklad, ki:

  • 70 % kapitala, ki ga prejme od vlagateljev, vloži v podporo upravičenim podjetjem, kot so mlada in inovativna MSP;
  • tem podjetjem zagotavlja kapital ali navidezni kapital (npr. sveži kapital);
  • ne uporablja finančnih vzvodov (npr. sklad ni zadolžen, ker ne vlaga več kapitala, kot so ga zagotovili vlagatelji).

Uredba določa enotna merila kakovosti za upravitelje kvalificiranih skladov tveganega kapitala, ki želijo uporabljati oznako EuVECA. Te zahteve urejajo vse, in sicer od načina organizacije in ravnanja upravitelja do načina obveščanja vlagateljev o njihovih dejavnostih in naložbenih politikah.

Ti upravitelji se morajo tudi registrirati v državi, v kateri je sklad ustanovljen, in posredovati letna poročila. Država, v kateri so skladi na voljo, mora zagotoviti, da so upoštevani vsi predpisi te uredbe.

Naložbe v sklade tveganega kapitala so lahko tvegane, zato uredba določa, kdo lahko vlaga v sklad EuVECA: profesionalni vlagatelji in nekatere druge kategorije, kot so premožni posamezniki.

Uredba (EU) 2017/1991 spreminja Uredbo (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in njeno sestrsko Uredbo (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo, s čimer širi uporabo oznak „EuVECA“ in „EuSEF“ na upravitelje kolektivnih naložbenih podjemov*, dovoljenih v skladu s členom 6 Direktive 2011/61/EU. Uredba povečuje tudi razpon upravičenih podjetij in zmanjšuje stroške, povezane s trženje skladov v EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 22. julija 2013, razen člena 9(5) v zvezi z nasprotjem interesov, ki se uporablja od 15. maja 2013. Uredba (EU) 2017/1991 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 se uporablja od 1. marca 2018.

OZADJE

Gospodarska rast v EU je v veliki meri odvisna od 23 milijonov MSP, ki so med drugim v zadnjih letih zagotovila 80 % vseh novih delovnih mest. Tradicionalna bančna posojila so vse težje dostopna, zato se številna MSP zdaj obračajo na vlagatelje tveganega kapitala, ki financirajo njihove raziskave, razvoj izdelkov ali vstop na nove trge.

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Kolektivni naložbeni podjemi: naložbeni nosilci, ki združujejo kapital vlagateljev in ga vlagajo kolektivno prek portfelja finančnih instrumentov, kot so delnice, obveznice in drugi vrednostni papirji.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 345/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih tveganega kapitala (UL L 115, 25.4.2013, str. 1–17).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 345/2013 so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) 2017/1991 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 345/2013 o evropskih skladih tveganega kapitala in Uredbe (EU) št. 346/2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 293, 10.11.2017, str. 1–18).

Uredba (EU) št. 346/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o evropskih skladih za socialno podjetništvo (UL L 115, 25.4.2013, str. 18–38).

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1–73).

Glej prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 28.02.2018

Top