Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Mejne vrednosti emisij in pravila homologacije za necestno mobilno mehanizacijo

Mejne vrednosti emisij in pravila homologacije za necestno mobilno mehanizacijo

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/1628 – zahteve za mejne vrednosti emisij plinastih in trdnih onesnaževal za motorje z notranjim izgorevanjem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Opredeljuje mejne vrednosti emisij za motorje različnih razponov moči in uporabo za necestno mobilno mehanizacijo (glejte spodaj) s ciljem postopnega zmanjševanja emisij in postopnega odpravljanja opreme z motorji, ki so največji onesnaževalci.

KLJUČNE TOČKE

Necestna mobilna mehanizacija zajema najrazličnejšo mehanizacijo, ki se navadno ne uporablja na cesti, na primer:

 • majhno vrtno in ročno opremo (vrtne kosilnice, verižne žage itn.),
 • gradbeno mehanizacijo (bagerji, nalagalniki, buldožerji itn.),
 • kmetijsko mehanizacijo (kombajni, kultivatorji itn.),
 • železniška motorna vozila, lokomotive in plovila za celinske plovne poti.

Uredba se ne uporablja za motorje s številnimi posebnimi uporabami, vključno s tistimi za:

 • nepremično mehanizacijo,
 • morska plovila, ki morajo imeti veljavno dovoljenje za morsko plovbo ali varnostno spričevalo,
 • vozila za rekreacijo, razen motornih sani, terenskih vozil in večkolesnikov z vzporedno nameščenimi sedeži,
 • vozila in mehanizacijo, ki se izključno uporablja ali je namenjena izključno za tekmovalno uporabo.

Homologacija

 • Uredba določa postopke, ki jih morajo upoštevati proizvajalci motorjev, da dobijo homologacijo* zanje.
 • Homologacija je zahteva za proizvajalce, ki dajejo motorje na trg Evropske unije (EU).
 • Proizvajalci morajo predložiti ločeno vlogo za vsak tip motorja ali družino motorjev* homologacijskemu organu države EU.
 • Homologacije se izdajajo za nedoločen čas.
 • EU lahko odloči, da so mednarodni predpisi ali predpisi države zunaj EU enakovredni pogojem ali postopkom za homologacijo EU.
 • Nacionalni organi morajo učinkovito sodelovati drug z drugim in z Evropsko komisijo in si izmenjevati podatke in informacije v zvezi s homologacijami EU prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI).

Emisije izpušnih plinov

 • Zasnova, izdelava in sestava tipa motorja in družine motorjev morajo biti v skladu z zahtevami, navedenimi v uredbi.
 • Tipi motorjev in družin motorjev ne smejo preseči mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov od datumov, navedenih v uredbi za dajanje motorjev na trg.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2017.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNA POJMA

Homologacija: postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje določene zakonodajne zahteve.

Družina motorjev: proizvajalčeva razvrstitev tipov motorjev, ki imajo po svoji zasnovi podobne lastnosti glede emisij izpušnih plinov in spoštujejo veljavne mejne vrednosti emisij.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (UL L 252, 16.9.2016, str. 53–117).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1–11).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1024/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1–51).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.01.2017

Top