Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Mejne vrednosti emisij in pravila homologacije za necestno mobilno mehanizacijo

Go to the summaries’ table of contents

Mejne vrednosti emisij in pravila homologacije za necestno mobilno mehanizacijo

 

POVZETEK:

Uredba (EU) 2016/1628 – zahteve za mejne vrednosti emisij plinastih in trdnih onesnaževal za motorje z notranjim izgorevanjem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Opredeljuje mejne vrednosti emisij za motorje različnih razponov moči in uporabo za necestno mobilno mehanizacijo (glejte spodaj) s ciljem postopnega zmanjševanja emisij in postopnega odpravljanja opreme z motorji, ki so največji onesnaževalci.

KLJUČNE TOČKE

Necestna mobilna mehanizacija zajema najrazličnejšo mehanizacijo, ki se navadno ne uporablja na cesti, na primer:

 • majhno vrtno in ročno opremo (vrtne kosilnice, verižne žage itn.),
 • gradbeno mehanizacijo (bagerji, nalagalniki, buldožerji itn.),
 • kmetijsko mehanizacijo (kombajni, kultivatorji itn.),
 • železniška motorna vozila, lokomotive in plovila za celinske plovne poti.

Uredba se ne uporablja za motorje s številnimi posebnimi uporabami, vključno s tistimi za:

 • nepremično mehanizacijo,
 • morska plovila, ki morajo imeti veljavno dovoljenje za morsko plovbo ali varnostno spričevalo,
 • vozila za rekreacijo, razen motornih sani, terenskih vozil in večkolesnikov z vzporedno nameščenimi sedeži,
 • vozila in mehanizacijo, ki se izključno uporablja ali je namenjena izključno za tekmovalno uporabo.

Homologacija

 • Uredba določa postopke, ki jih morajo upoštevati proizvajalci motorjev, da dobijo homologacijo* zanje.
 • Homologacija je zahteva za proizvajalce, ki dajejo motorje na trg Evropske unije (EU).
 • Proizvajalci morajo predložiti ločeno vlogo za vsak tip motorja ali družino motorjev* homologacijskemu organu države EU.
 • Homologacije se izdajajo za nedoločen čas.
 • EU lahko odloči, da so mednarodni predpisi ali predpisi države zunaj EU enakovredni pogojem ali postopkom za homologacijo EU.
 • Nacionalni organi morajo učinkovito sodelovati drug z drugim in z Evropsko komisijo in si izmenjevati podatke in informacije v zvezi s homologacijami EU prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI).

Emisije izpušnih plinov

 • Zasnova, izdelava in sestava tipa motorja in družine motorjev morajo biti v skladu z zahtevami, navedenimi v uredbi.
 • Tipi motorjev in družin motorjev ne smejo preseči mejnih vrednosti emisij izpušnih plinov od datumov, navedenih v uredbi za dajanje motorjev na trg.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2017.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNA POJMA

Homologacija: postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote izpolnjuje določene zakonodajne zahteve.

Družina motorjev: proizvajalčeva razvrstitev tipov motorjev, ki imajo po svoji zasnovi podobne lastnosti glede emisij izpušnih plinov in spoštujejo veljavne mejne vrednosti emisij.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) 2016/1628 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES (UL L 252, 16.9.2016, str. 53–117).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1–11).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1024/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. februarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (UL L 60, 2.3.2013, str. 1–51).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 25.01.2017

Top