Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jedrski reaktorji v Bolgariji in na Slovaškem - podpora EU za razgradnjo

Jedrski reaktorji v Bolgariji in na Slovaškem - podpora EU za razgradnjo

Bolgarija in Slovaška sta se na pogajanjih za vstop v Evropsko unijo (EU) zavezali, da bosta do dogovorjenega datuma zaprli jedrski elektrarni, ki sta po konstrukciji podobni elektrarni v Černobilu. EU se je strinjala, da državama pomaga pokriti visoke stroške postopka razgradnje.

AKT

Uredba Sveta (Euratom) št. 1368/2013 z dne 13. decembra 2013 o podpori Unije za programa pomoči pri razgradnji jedrskih elektrarn v Bolgariji in na Slovaškem in razveljavitvi uredb (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010

POVZETEK

Bolgarija in Slovaška sta se na pogajanjih za vstop v Evropsko unijo (EU) zavezali, da bosta do dogovorjenega datuma zaprli jedrski elektrarni, ki sta po konstrukciji podobni elektrarni v Černobilu. EU se je strinjala, da državama pomaga pokriti visoke stroške postopka razgradnje.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba opisuje program finančne podpore EU za razgradnjo enot 1 do 4 jedrske elektrarne Kozloduy v Bolgariji in enot 1 in 2 jedrske elektrarne Bohunice V1 na Slovaškem.

KLJUČNE TOČKE

Specifični cilji programov

Kozloduy:

  • razgradnja v turbinskih dvoranah enot 1 do 4 in v pomožnih objektih,
  • razgradnja velikih sestavnih delov in opreme v reaktorskih objektih enot 1 do 4,
  • varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji.

Bohunice:

  • razgradnja turbinske dvorane in pomožnih objektov reaktorja V1,
  • razgradnja velikih sestavnih delov in opreme v reaktorskih objektih V1,
  • varno ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri razgradnji, v skladu s podrobnim načrtom za ravnanje z odpadki.

Oba programa vključujeta tudi ukrepe za ohranjanje visoke ravni varnosti v enotah v razgradnji, vključno z varnostjo njihovega osebja.

Skupni letni delovni programi

Evropska komisija vsako leto v obdobju 2014-2020 sprejme skupni letni delovni program za programa Kozloduy in Bohunice, v katerem so za vsako elektrarno določeni cilji, pričakovani rezultati, kazalniki uspešnosti in časovni razpored uporabe sredstev.

Za dosego njihovih ciljev so opredeljeni natančni kazalniki, ki jih je treba uporabljati in preverjati v obeh programih.

Proračun

Prispevek EU k tema programoma znaša:

  • 293 032 000 EUR za program Kozloduy in
  • 225 410 000 EUR za program Bohunice.

VELJAVNOST UREDBE

Od 1. januarja 2014. Uredba z navedenim datumom razveljavlja tudi uredbi Sveta (Euratom) št. 549/2007 in (Euratom) št. 647/2010.

KLJUČNI POJEM

Razgradnja: to je zadnja faza življenjskega cikla jedrskega objekta, kot je elektrarna ali raziskovalni reaktor. Obsega vse od zaprtja objekta in odstranitve jedrskega materiala do obnove okolja na lokaciji in v njeni okolici. Postopek lahko traja do 30 let.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije o razgradnji jedrskih objektov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba Sveta (Euratom) št. 1368/2013

21.12.2013

-

UL L 346, 20.12.2013, str. 1-6

Popravek

-

-

UL L 8, 11.1.2014, str. 31

Zadnja posodobitev 17.03.2015

Top